ภาษาทางการ หรือ ภาษาราชการ
คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ
อักษรย่อชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง)
ภาษาบาลี-สันกฤต