10 ศัพท์อังกฤษที่ชอบออกเสียงผิดตอนเป็นเด็ก
อักษรย่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
การใช้คะ ค่ะ นะคะ นะค่ะ
อักษรย่อตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อ
รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน
ดำตับเป็ด เป็นคำด่าหรือเป็นคำชม