มะล่องก่องแก่ง - พจน์ สายอินดี้ - แปลเพลง
อักษร ๓ หมู่
คำสมาส: คำสมาสแบบคำสนธิ คืออะไร
เปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ
คำพ้องความหมาย