กริยา 3 ช่อง จำได้แม่น! รวมกฎและข้อยกเว้น
30 คำกล่าวบอกลาภาษาอังกฤษ นอกจาก Good bye
รวบรวม 20 สำนวนไทย รู้เอาไว้ ทันสมัยตลอดกาล
10 คำภาษาลาวที่เดาไม่ออก เดาออกก็ผิดไปไกล
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด พบสุข
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศีล
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด คนอกตัญญู
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ตน ฝึกตน
เทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย - ตอนที่ 4 : Locative prefixes
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การชนะ