"คำเป็น" กับ "คำตาย" พร้อมตัวอย่าง
เทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย - ตอนที่ 2 : Number Prefixes