พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Utilize

  ช่อง 2
  utilized
  ช่อง 3
  utilized
  หมวด
  Regular Verb

  351
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Utilize

  แปลว่า
  ใช้ประโยชน์, ใช้ให้เป็นประโยชน์
  ประเภท
  VT

  240
  views

 • Utilize

  แปลว่า
  ใช้ประโยชน์, ใช้ให้เป็นประโยชน์
  ประเภท
  VT

  240
  views

 • Utilize

  แปลว่า
  ทำให้เป็นประโยชน์
  ประเภท
  VT

  186
  views

 • Utilize for

  แปลว่า
  ใช้เพื่อ
  ประเภท
  PHRV

  80
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Utilize

  หมวด
  use
  ความหมาย
  ใช้ประโยชน์จาก

  221
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Photoautotrophic


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize inorganic carbon dioxide for protoplasm synthesis and light for an energy source. See autotrophic and chemoautotrophic.

  232
  views

 • Chemoautotrophic


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize inorganic carbon (carbon dioxide or carbonates) for synthesis and inorganic chemicals for energy. See autotrophic and photoautotrophic.

  184
  views

 • Autotrophic


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize inorganic carbon for synthesis of protoplasm. Ecologists narrow the definition further by requiring that autotrophs obtain their energy from the sun. In microbiologist parlance, this would be a photoautotroph. See photoautotrophic and chemoautotrophic.

  227
  views

 • Decomposers


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize energy from wastes or dead organisms. Decomposers complete the cycle by returning nutrients to the soil or water and carbon dioxide to the air or water.

  174
  views