พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Utilize

  หมวด
  use
  ความหมาย
  ใช้ประโยชน์จาก

  150
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Photoautotrophic


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize inorganic carbon dioxide for protoplasm synthesis and light for an energy source. See autotrophic and chemoautotrophic.

  167
  views

 • Chemoautotrophic


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize inorganic carbon (carbon dioxide or carbonates) for synthesis and inorganic chemicals for energy. See autotrophic and photoautotrophic.

  121
  views

 • Decomposers


  (Environmental Engineering) Organisms which utilize energy from wastes or dead organisms. Decomposers complete the cycle by returning nutrients to the soil or water and carbon dioxide to the air or water.

  118
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Utilize

  แปลว่า
  ใช้ประโยชน์, ใช้ให้เป็นประโยชน์
  ประเภท
  VT

  236
  views

 • Utilize

  แปลว่า
  ทำให้เป็นประโยชน์
  ประเภท
  VT

  182
  views

 • Utilizer

  แปลว่า
  ผู้ใช้ประโยชน์
  ประเภท
  N

  121
  views

ค้นหา "utilize" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Utilize

  ช่อง 2
  utilized
  ช่อง 3
  utilized
  หมวด
  Regular Verb

  299
  views