พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Grasp

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  มีความเข้าใจ

  262
  views

 • Realize

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  ตระหนักถึง

  254
  views

 • Understand

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  ทำความเข้าใจ

  268
  views

 • Know

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  ทราบ

  264
  views

 • Comprehend

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  เข้าใจ

  242
  views

 • Discern

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  แยกแยะ

  250
  views

 • Recognize

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  รู้จัก

  242
  views

 • Understand

  หมวด
  learn
  ความหมาย
  ทำความเข้าใจ

  333
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Understand

  แปลว่า
  จับความ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน
  เพิ่มเติม
  จับใจความ, เข้าใจความหมาย

  271
  views

 • Understand

  แปลว่า
  ฟังออก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง

  231
  views

 • Understand

  แปลว่า
  เข้าใจ, รู้เรื่อง
  ประเภท
  VT

  323
  views

 • Understand

  แปลว่า
  สำคัญ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง

  254
  views

 • Understand

  แปลว่า
  รู้เรื่อง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน

  228
  views

 • Understand

  แปลว่า
  เข้าใจ, รู้เรื่อง
  ประเภท
  VI

  270
  views

 • Understand

  แปลว่า
  แจ้ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คราวนี้ทุกคนคงแจ้งซะทีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคือใคร

  247
  views

 • Understand

  แปลว่า
  เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
  เพิ่มเติม
  รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน

  279
  views

 • Understand thoroughly

  แปลว่า
  รู้แจ้ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คุณต้องทดลองฟังให้รู้แจ้งว่าได้เสียงที่ต้องการเพียงใด
  เพิ่มเติม
  รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง

  188
  views

 • Not understand

  แปลว่า
  ไม่เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขานี้เรียนอะไร จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง
  เพิ่มเติม
  ไม่รู้ความหมายของเรื่องนั้นๆ

  152
  views

 • Understand by

  แปลว่า
  เข้าใจจาก
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Understood

  แปลว่า
  กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand
  ประเภท
  VT

  323
  views

 • Understood

  แปลว่า
  กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand
  ประเภท
  VI

  248
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  483
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  506
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  828
  views

 • Be hard to understand

  แปลว่า
  เข้าใจยาก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
  เพิ่มเติม
  รับรู้ได้ลำบาก

  191
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Understand

  ช่อง 2
  understood
  ช่อง 3
  understood
  ความหมาย
  เข้าใจ

  999+
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Understand

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  misunderstand

  319
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Requirements analysis


  (Software Engineering) a modeling activity whose objective is to understand what the customer really wants

  231
  views

 • Project tracking


  (Software Engineering) the activity that enables a manager to understand the status of a project

  220
  views

 • Analysis


  (Software Engineering) a set of activities that attempt to understand and model customer needs and constraintsAnalysis methods

  223
  views

 • Configuration status reporting (CSR)


  (Software Engineering) an activity that help software developer to understand what changes have been made and why

  196
  views

 • Task analysis


  (Software Engineering) a software engineering action that is conducted as part of user interface design; intended to better understand how a user is to interact with a system

  111
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • In The Dark

  ตัวอย่าง
  Did you understand question number three? Answer: Not at all, I was totally in the dark.

  999+
  views

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้