พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Understand

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  misunderstand

  176
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Understand

  หมวด
  learn
  ความหมาย
  ทำความเข้าใจ

  194
  views

 • Understand

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  ทำความเข้าใจ

  161
  views

 • Comprehend

  หมวด
  understand
  ความหมาย
  เข้าใจ

  159
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Understand

  แปลว่า
  รู้เรื่อง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน

  181
  views

 • Understand

  แปลว่า
  ฟังออก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง

  180
  views

 • Understand

  แปลว่า
  เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
  เพิ่มเติม
  รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน

  230
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Understand

  ช่อง 2
  understood
  ช่อง 3
  understood
  ความหมาย
  เข้าใจ
  หมวด
  Irregular Verb

  26,158
  views

ค้นหา "understand" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • In The Dark

  ตัวอย่าง
  Did you understand question number three? Answer: Not at all, I was totally in the dark.

  916
  views

 • Belaboring The Point

  ตัวอย่าง
  I know we've talked about this already, and I hate to belabor the point, but I still don't think you are understanding me.

  498
  views

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้