พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Stop

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  220
  views

 • Finish

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  232
  views

 • Quit

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  108
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Start

  หมวด
  begin
  ความหมาย
  เริ่มต้น

  167
  views

 • Start

  หมวด
  start
  ความหมาย
  เริ่มต้น

  128
  views

 • Create

  หมวด
  start
  ความหมาย
  สร้าง

  111
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Start


  เริ่ม, ตั้งต้น, เดิน (เครื่องยนต์), ติดหรือหมุนให้ (เครื่องยนต์) ทำงาน, กระตุ้น

  31
  views

 • Starter


  มอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์]; ตัวเริ่มเดิน, สตาร์ตเตอร์ [ไฟฟ้ากำลัง]; สตาร์ตเตอร์, ตัวเริ่มจุดหลอด [อิเล็กทรอนิกส์]

  32
  views

 • Startup


  เริ่มงานเครื่อง [คอมพิวเตอร์]; การเริ่มต้นทำงาน [อิเล็กทรอนิกส์]

  66
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Start

  แปลว่า
  เอาฤกษ์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เดิมทีพรรคจะจัดสัมมนานโยบายพรรคที่กรุงเทพฯ แต่เปลี่ยนแผนไปเอาฤกษ์ที่เชียงใหม่แทน

  247
  views

 • Start

  แปลว่า
  เริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
  ประเภท
  VI

  434
  views

 • Start

  แปลว่า
  เริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
  ประเภท
  VT

  315
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน คำทับศัพท์ ทั้งหมด

 • Start

  ทับศัพท์เป็น
  สตาร์ต
  อื่น ๆ
  สตาร์ท

  3,738
  views

 • Starter

  ทับศัพท์เป็น
  สตาร์ตเตอร์

  589
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Start

  ช่อง 2
  started
  ช่อง 3
  started
  หมวด
  Regular Verb

  14,842
  views

 • Startle

  ช่อง 2
  startled
  ช่อง 3
  startled
  หมวด
  Regular Verb

  9,135
  views

 • Start on

  ช่อง 2
  started
  ช่อง 3
  started
  หมวด
  Regular Verb

  9,557
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • About to

  ตัวอย่าง
  I'm about to start explaining this idiom to you
  ความหมาย
  กำลังจะ

  535
  views

 • Off Like A Shot

  ตัวอย่าง
  The race started, and you were off like a shot.

  325
  views

 • Shake A Leg

  ตัวอย่าง
  The party is starting in ten minutes. Shake a leg!

  500
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

 • Pooped out

  Example
  He pooped out after we started to do the hard work.

  590
  views

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้