พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Stop

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  117
  views

 • Finish

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  106
  views

 • Quit

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  start

  65
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Start

  หมวด
  begin
  ความหมาย
  เริ่มต้น

  105
  views

 • Start

  หมวด
  start
  ความหมาย
  เริ่มต้น

  83
  views

 • Create

  หมวด
  start
  ความหมาย
  สร้าง

  73
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Start


  เริ่ม, ตั้งต้น, เดิน (เครื่องยนต์), ติดหรือหมุนให้ (เครื่องยนต์) ทำงาน, กระตุ้น

  19
  views

 • Starter


  มอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์]; ตัวเริ่มเดิน, สตาร์ตเตอร์ [ไฟฟ้ากำลัง]; สตาร์ตเตอร์, ตัวเริ่มจุดหลอด [อิเล็กทรอนิกส์]

  16
  views

 • Startup


  เริ่มงานเครื่อง [คอมพิวเตอร์]; การเริ่มต้นทำงาน [อิเล็กทรอนิกส์]

  36
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Start

  แปลว่า
  เอาฤกษ์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เดิมทีพรรคจะจัดสัมมนานโยบายพรรคที่กรุงเทพฯ แต่เปลี่ยนแผนไปเอาฤกษ์ที่เชียงใหม่แทน

  226
  views

 • Start

  แปลว่า
  เริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
  ประเภท
  VI

  416
  views

 • Start

  แปลว่า
  เริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
  ประเภท
  VT

  297
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน คำทับศัพท์ ทั้งหมด

 • Start

  ทับศัพท์เป็น
  สตาร์ต
  อื่น ๆ
  สตาร์ท

  3,548
  views

 • Starter

  ทับศัพท์เป็น
  สตาร์ตเตอร์

  529
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Start

  ช่อง 2
  started
  ช่อง 3
  started
  หมวด
  Regular Verb

  11,034
  views

 • Startle

  ช่อง 2
  startled
  ช่อง 3
  startled
  หมวด
  Regular Verb

  7,333
  views

 • Start on

  ช่อง 2
  started
  ช่อง 3
  started
  หมวด
  Regular Verb

  7,657
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • About to

  ตัวอย่าง
  I'm about to start explaining this idiom to you
  ความหมาย
  กำลังจะ

  438
  views

 • Off Like A Shot

  ตัวอย่าง
  The race started, and you were off like a shot.

  240
  views

 • Shake A Leg

  ตัวอย่าง
  The party is starting in ten minutes. Shake a leg!

  381
  views

ค้นหา "start" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

 • Pooped out

  Example
  He pooped out after we started to do the hard work.

  511
  views

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้