พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "not" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Not

  แปลว่า
  ไม่ได้
  ประเภท
  AUX
  ตัวอย่าง
  รัฐบาลไม่ได้แก้ไขราคาข้าวตกต่ำอย่างจริงจัง
  เพิ่มเติม
  เป็นคำช่วยกริยาแสดงความหมายปฏิเสธ

  292
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  264
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  265
  views

 • Not

  แปลว่า
  ไม่
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงเขาจะต้องเจออุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เขาย่อท้อแม้แต่นิดเดียว

  274
  views

 • Not

  แปลว่า
  ไม่
  ประเภท
  ADV

  346
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิใช่
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  การวิจารณ์อะไรก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ มิใช่ทำลาย

  271
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิได้
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ทางการมิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้

  265
  views

 • Not

  แปลว่า
  ไม่
  ประเภท
  NEG

  317
  views

 • Hasn't

  แปลว่า
  คำย่อของ has not
  ประเภท
  AUX

  238
  views

 • Isn't

  แปลว่า
  คำย่อของ is not
  ประเภท
  ABBR

  199
  views

 • Waste not, want not.

  แปลว่า
  ถ้าเราไม่ใช้ฟุ่มเฟื่อย เราก็จะไม่ขาดแคลนในสิ่งนั้น
  ประเภท
  IDM

  178
  views

 • Doesn't

  แปลว่า
  ไม่ (คำย่อของ does not)
  ประเภท
  ABBR

  204
  views

 • Don't

  แปลว่า
  ไม่ (คำย่อของ do not)
  ประเภท
  ABBR

  150
  views

 • Aren't

  แปลว่า
  คำย่อของ are not
  ประเภท
  ABBR

  220
  views

 • Haven't

  แปลว่า
  คำย่อของ have not
  ประเภท
  AUX

  220
  views

 • Not match

  แปลว่า
  ไม่เข้ากับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พยาบาลตรวจพบว่าเลือดของเขาไม่เข้ากับคนในครอบครัวของตัวเอง
  เพิ่มเติม
  เหมาะกัน, พอเหมาะพอดีกัน

  355
  views

 • Or not

  แปลว่า
  หรือเปล่า
  ประเภท
  QUES
  ตัวอย่าง
  ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า

  175
  views

 • Or not

  แปลว่า
  หรือไม่
  ประเภท
  QUES
  เพิ่มเติม
  คำถามที่ใช้เมื่อผู้ถามไม่ทราบเรื่องราวมาก่อน

  148
  views

 • Do not

  แปลว่า
  อย่า
  ประเภท
  AUX
  ตัวอย่าง
  เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
  เพิ่มเติม
  คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ

  124
  views

 • Not last

  แปลว่า
  ไม่ยั่งยืน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ความรักของวัยรุ่นมักไม่ยั่งยืนเหมือนความรักของคนวัยทำงานแล้ว
  เพิ่มเติม
  อยู่ไม่นาน, ไม่คงทนยืนนาน

  165
  views

 • Be not

  แปลว่า
  ไม่ใช่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเด็กคนนั้นแต่เขาก็รักเหมือนลูกในไส้
  เพิ่มเติม
  ไม่ได้เป็นอย่างนั้น, ปราศจากคุณสมบัตินั้น

  74
  views

 • Not dare

  แปลว่า
  ไม่กล้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันไม่กล้าไปสมัครหรอกคงมีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  รู้สึกกลัวหรือแสดงอาการขลาดกลัวที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  106
  views

 • Not only

  แปลว่า
  ไม่เพียงแต่
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  ไม่เพียงแต่จะชนะการประกวด เท่านั้น เธอยังชนะใจคนดูด้วย

  109
  views

 • Not know

  แปลว่า
  ไม่รู้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมไม่รู้จริงๆ ว่าเขาวางแผนจะแกล้งคุณ
  เพิ่มเติม
  ไม่เห็นหรือไม่รู้เรื่องราวทีเกิดขึ้น

  216
  views

 • Not smoothly

  แปลว่า
  ยึกยัก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที
  เพิ่มเติม
  อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ

  138
  views

 • Not very

  แปลว่า
  ไม่เท่าไร
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ลังนี้หนักไม่เท่าไรหรอก ผมยกคนเดียวไหว
  เพิ่มเติม
  ไม่มีอะไรมาก

  174
  views

 • Not forget

  แปลว่า
  ไม่ลืม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาไม่ลืมที่จะดึงเพื่อนร่วมรุ่นเข้ามารับตำแหน่งด้วย
  เพิ่มเติม
  อยู่ในความทรงจำ, สามารถระลึกได้อยู่เพราะเอาใจใส่

  148
  views

 • Not see

  แปลว่า
  ไม่เห็น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันไม่เห็นสมุดบัญชีที่คุณเอามาให้เลย
  เพิ่มเติม
  ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา

  243
  views

 • Not bad

  แปลว่า
  พอได้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  วุ้นถ่ายรูปพอได้ แต่ยังไม่นับว่าดี
  เพิ่มเติม
  พอจะใช้การได้, พอใช้ได้บ้าง

  318
  views

 • Not educated

  แปลว่า
  ไม่มีความรู้
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  ชาวชนบทส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีความรู้

  128
  views

 • Or not

  แปลว่า
  หรือเปล่า
  ประเภท
  QUES
  ตัวอย่าง
  ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า

  210
  views

 • Not understand

  แปลว่า
  ไม่เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขานี้เรียนอะไร จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง
  เพิ่มเติม
  ไม่รู้ความหมายของเรื่องนั้นๆ

  152
  views

 • Not happy

  แปลว่า
  ไม่สดใส
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  วันนี้ครูมีน้ำเสียงไม่สดใสเลย สงสัยจะไม่สบาย
  เพิ่มเติม
  ที่ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม

  166
  views

 • Not completely

  แปลว่า
  ไม่เชิง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง
  เพิ่มเติม
  ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน

  156
  views

 • Not accept

  แปลว่า
  ไม่เอา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาไม่เอาหลานๆ มาเลี้ยงในช่วงปิดเทอมนี้ เพราะมีธุระต้องไปต่างประเทศ
  เพิ่มเติม
  ไม่รับเอาไว้

  150
  views

 • Or not

  แปลว่า
  หรือไม่
  ประเภท
  QUES
  เพิ่มเติม
  คำถามที่ใช้เมื่อผู้ถามไม่ทราบเรื่องราวมาก่อน

  155
  views

 • Not mention

  แปลว่า
  ไม่พูดถึง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  มาคราวนี้ท่านไม่พูดถึงนางสนมคนนั้นอีกเลย

  110
  views

 • Not perceptive

  แปลว่า
  ตาต่ำ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาเป็นคนตาต่ำมองไม่เห็นของดีที่อยู่ใกล้ตัว
  เพิ่มเติม
  ที่มองไม่เห็นคุณค่าของของดีของสูง

  145
  views

 • Not bad

  แปลว่า
  พอดูได้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  โฟล์กสวาเกนรุ่นนี้ ด้านท้ายไม่ค่อยสวย ด้านหน้าก็พอดูได้
  เพิ่มเติม
  ไม่ถึงกับน่าเกลียด, น่าชม แต่ไม่อยู่ในขั้นดี

  274
  views

 • Not sensible

  แปลว่า
  ไม่เข้าเรื่อง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขามักจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องเสมอ ทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายแก่ทุกคน

  165
  views

 • Not sensible

  แปลว่า
  ไม่เข้าเรื่อง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขามักจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องเสมอ ทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายแก่ทุกคน

  239
  views

 • Daren't

  แปลว่า
  ไม่กล้า (คำย่อของ dare not)
  ประเภท
  ABBR

  152
  views

 • Be not funny

  แปลว่า
  ตลกฝืด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ
  เพิ่มเติม
  พยามทำตลก แต่ไม่ขัน

  109
  views

 • Can not continue

  แปลว่า
  ต่อไม่ติด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พวกเขาจากกันไปนานจนความเป็นเพื่อนมันต่อไม่ติด
  เพิ่มเติม
  ขาดการกระทำสืบต่อจนทำต่อไปไม่ได้, ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

  144
  views

 • Be not comparable

  แปลว่า
  ทาบไม่ติด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฝีมือของคู่ต่อสู้เมื่อเทียบกับฝีมือของเขาแล้วทาบไม่ติดเลย

  128
  views

 • Be not guilty

  แปลว่า
  ไม่ผิด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิด คุณก็ไม่ควรรับสารภาพ

  234
  views

 • Not overdo it

  แปลว่า
  พอหอมปากหอมคอ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ที่สำนักงานองค์การอนามัยยังคงเลี้ยงสุราอยู่พอหอมปากหอมคอ คนละแก้วสองแก้ว

  122
  views

 • Not buy something

  แปลว่า
  ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริง
  ประเภท
  IDM

  220
  views

 • Not about to

  แปลว่า
  ไม่ทำแน่นอน
  ประเภท
  IDM

  110
  views

 • Not all there

  แปลว่า
  เพี้ยน, สติไม่ดี
  ประเภท
  IDM

  211
  views

 • Not at all

  แปลว่า
  ไม่เด็ดขาด, ไม่แน่นอน
  ประเภท
  IDM

  158
  views

 • Not half bad

  แปลว่า
  ไม่เลว
  ประเภท
  IDM

  101
  views

 • Not all there

  แปลว่า
  บ้า, เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
  ประเภท
  SL

  167
  views

 • Not to worry.

  แปลว่า
  อย่ากังวล
  ประเภท
  SL

  119
  views

 • Be not discouraged

  แปลว่า
  ไม่ย่อท้อ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  วงการแพทย์ไม่ย่อท้อต่อการคิดทดลองหายารักษาโรคเอดส์
  เพิ่มเติม
  ู้คิดสู้หรือมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน

  149
  views

 • Be not cheerful

  แปลว่า
  ไม่สดใส
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอดูไม่สดใสเลยคงกลุ้มใจเรื่องงานแน่ๆ
  เพิ่มเติม
  ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม

  150
  views

 • Be not proportional

  แปลว่า
  ผิดส่วน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ส่วนลำตัวกับช่วงขามันผิดส่วนอยู่ เลยดูตลกๆ บอกไม่ถูก
  เพิ่มเติม
  ไม่เหมือนส่วนที่จริง, ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม

  132
  views

 • Will not wash

  แปลว่า
  ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้
  ประเภท
  SL

  130
  views

 • Not too bad

  แปลว่า
  พอไปได้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม้ธนาคารจะตัดวงเงินเรา ธุรกิจเราก็ยังพอไปได้
  เพิ่มเติม
  พอจะใช้ได้บ้าง

  323
  views

 • Not say anything

  แปลว่า
  เงียบฉี่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ลูกสาวคนดีของแม่เงียบฉี่มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าทำงานอะไรอยู่
  เพิ่มเติม
  ไม่ส่งข่าว, ไม่ได้ข่าวคราว

  591
  views

 • Be not sure

  แปลว่า
  ไม่แน่ใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะว่างหรือเปล่า

  126
  views

 • Do not mind

  แปลว่า
  ไม่ถือสา
  ประเภท
  V

  147
  views

 • It's not on

  แปลว่า
  ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ), เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
  ประเภท
  IDM

  125
  views

 • Not born yesterday

  แปลว่า
  มีประสบการณ์, มีความรู้
  ประเภท
  IDM

  127
  views

 • Not hold water

  แปลว่า
  ไม่สมเหตุสมผล
  ประเภท
  IDM

  95
  views

 • I'm not kidding.

  แปลว่า
  ฉันไม่ได้โกหก, ฉันพูดความจริง
  ประเภท
  SL

  194
  views

 • Be not clear

  แปลว่า
  ไม่ชัด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ
  เพิ่มเติม
  มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด

  304
  views

 • Or not yet

  แปลว่า
  หรือยัง
  ประเภท
  QUES
  ตัวอย่าง
  ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะปฏิวัติตัวเองเสียที

  167
  views

 • Whether or not

  แปลว่า
  แต่ถึงอย่างนั้น
  ประเภท
  ADV

  176
  views

 • Like as not

  แปลว่า
  กระมัง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เหตุที่คนงานบางคนมาสายนั้นคงเป็นเพราะรถติดกระมัง
  เพิ่มเติม
  คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน

  133
  views

 • Be not enthusiastic

  แปลว่า
  ไม่กระตือรือร้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน
  เพิ่มเติม
  ไม่เร่งรีบ

  141
  views

 • Do not hasten

  แปลว่า
  ไม่รีบร้อน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง

  130
  views

 • Not conform to

  แปลว่า
  แตกแถว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สมาชิกของสังคมที่อยู่ในสังคมที่ถูกควบคุมมากไม่กล้าที่จะแตกแถวแสดงความคิดที่แตกต่างออกไป
  เพิ่มเติม
  ไม่ประพฤติตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์

  220
  views

 • Do not limit

  แปลว่า
  ไม่จำกัด
  ประเภท
  V

  164
  views

 • Do not mind

  แปลว่า
  ไม่รังเกียจ
  ประเภท
  V

  172
  views

 • Or not yet

  แปลว่า
  หรือยัง
  ประเภท
  QUES
  ตัวอย่าง
  ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะปฏิวัติตัวเองเสียที

  194
  views

 • Not able to go on

  แปลว่า
  ไม่สามารถดำเนินต่อไป (ใช้ can"t แทน not able to ได้), ไม่อาจมีชีวิตต่อไป
  ประเภท
  IDM

  161
  views

 • Last but not least

  แปลว่า
  ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
  ประเภท
  IDM

  319
  views

 • Not sleep at all

  แปลว่า
  อดหลับอดนอน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทีมตำรวจอดหลับอดนอนหลายคืนติดต่อกันเพื่อวางแผนจับกุมคนร้ายให้ได้
  เพิ่มเติม
  ไม่ได้นอน

  192
  views

 • Not find fault with

  แปลว่า
  ไม่เอาผิด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  รัฐบาลไม่เอาผิดข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาที่หยุดภารกิจและการศึกษาเพื่อมาร่วมชุมนุม
  เพิ่มเติม
  ไม่ถือว่าทำผิด

  200
  views

 • Be not interested in

  แปลว่า
  ไม่สน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์

  152
  views

 • Not do as intended

  แปลว่า
  เสียความตั้งใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเสียความตั้งใจที่จะเรียนต่อ เพราะต้องออกมาทำงาน เพื่อเลี้ยงดูน้องๆ
  เพิ่มเติม
  ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้, ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้

  156
  views

 • Be not in order

  แปลว่า
  ไม่เป็นระเบียบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หนังสือที่ชั้นไม่เป็นระเบียบเหมือนอย่างที่แม่จัดให้เลย
  เพิ่มเติม
  มีลักษณะไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้

  145
  views

 • Not move a muscle

  แปลว่า
  ไม่สามารถกระดิกตัวได้, เขยื้อนตัวไม่ไหว, ไม่ขยับเขยื้อน
  ประเภท
  IDM

  154
  views

 • Not set foot somewhere

  แปลว่า
  ไม่ย่างกรายเข้าไป (สถานที่)
  ประเภท
  IDM

  246
  views

 • Not worth a button

  แปลว่า
  ไม่มีค่า, ไม่มีราคา
  ประเภท
  IDM

  133
  views

 • Not worth a cent

  แปลว่า
  ไม่มีค่า, ไม่มีราคา
  ประเภท
  IDM

  100
  views

 • More often than not

  แปลว่า
  ปกติ, โดยปกติ
  ประเภท
  IDM

  213
  views

 • Not a living soul

  แปลว่า
  ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  126
  views

 • Not give a hoot

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  174
  views

 • Not open one's mouth

  แปลว่า
  ไม่บอกใคร, ไม่ปริปากกับ (บางคน)
  ประเภท
  IDM

  127
  views

 • Not show one's face

  แปลว่า
  ไม่มาให้เห็นหน้า, ไม่โผล่มาให้เห็นหน้า, ไม่เสนอหน้า
  ประเภท
  IDM

  116
  views

 • Not sleep a wink

  แปลว่า
  นอนไม่หลับเลย
  ประเภท
  IDM

  410
  views

 • Not utter a word

  แปลว่า
  ไม่บอกใคร, ไม่ปริปากกับ (บางคน)
  ประเภท
  IDM

  117
  views

 • Not worth a penny

  แปลว่า
  ไม่มีค่า, ไม่มีราคา
  ประเภท
  IDM

  110
  views

 • Not grow on trees

  แปลว่า
  ไม่มาก (มักใช้กับเรื่องเงิน)
  ประเภท
  SL

  157
  views

 • Be not better than

  แปลว่า
  สู้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อยู่ที่ไหนก็สู้อยู่ที่บ้านไม่ได้

  180
  views

 • (as) likely as not

  แปลว่า
  บางที, อาจเป็นไปได้
  ประเภท
  IDM

  257
  views

 • Not able to help

  แปลว่า
  ไม่สามารถป้องกันได้, ไม่อาจช่วยเหลือได้
  ประเภท
  IDM

  119
  views

 • Not able to wait

  แปลว่า
  กระวนกระวายใจ (ใช้ can"t แทน not able to ได้), คอยไม่ไหว
  ประเภท
  IDM

  168
  views

 • Not for the world

  แปลว่า
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม, ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
  ประเภท
  IDM

  164
  views

 • Not on any account

  แปลว่า
  ไม่มีเหตุผล, ไม่เด็ดขาด
  ประเภท
  IDM

  136
  views

 • Not on your life

  แปลว่า
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม, ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
  ประเภท
  IDM

  183
  views

 • Not up to scratch

  แปลว่า
  ไม่ดีพอ (คำไม่เป็นทางการ), ไม่ถึงขนาด
  ประเภท
  IDM

  154
  views

 • I kid you not.

  แปลว่า
  ฉันไม่ได้ล้อเล่น
  ประเภท
  SL

  202
  views

 • Does not look good

  แปลว่า
  ดูไม่จืด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  งานนี้ดูไม่จืดเลย
  เพิ่มเติม
  ดูไม่ดีเท่าที่ควร

  149
  views

 • Pretend not to hear

  แปลว่า
  ไขหู
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอทำไขหูเสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องไปสนใจกับคำพูดไร้สาระของเขาเลย
  เพิ่มเติม
  ไดยินแต่ทำเป็นว่าไม่ได้ยิน

  137
  views

 • Not change one's mind

  แปลว่า
  ไม่เปลี่ยนใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ
  เพิ่มเติม
  ไม่เปลี่ยนความคิด

  183
  views

 • Dare not to meet

  แปลว่า
  เข้าหน้าไม่ติด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันกลัวเข้าหน้าไม่ติดเพราะเคยแกล้งเขาไว้มาก
  เพิ่มเติม
  ไม่กล้าสู้หน้า, ไม่กล้าเผชิญหน้า

  173
  views

 • Not accept to people easily

  แปลว่า
  เอาเรื่อง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เจ้านี่ท่าทางมันเอาเรื่อง
  เพิ่มเติม
  ไม่ยอมใครง่ายๆ

  200
  views

 • Not by a long shot

  แปลว่า
  ไม่มาก, ไม่เยอะ
  ประเภท
  IDM

  135
  views

 • Not know someone from Adam

  แปลว่า
  ไม่รู้จักดี, ไม่รู้จักบางคนอย่างดี
  ประเภท
  IDM

  97
  views

 • Not long for this world

  แปลว่า
  ใกล้ตาย, เกือบจะตาย
  ประเภท
  IDM

  155
  views

 • Will not hear of something

  แปลว่า
  ไม่ยอมรับ, ไม่ทน
  ประเภท
  IDM

  103
  views

 • Not breathe a word (about)

  แปลว่า
  เก็บเป็นความลับ
  ประเภท
  IDM

  161
  views

 • Not care two hoots about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  210
  views

 • Not give a hang about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  126
  views

 • Not give two hoots about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  136
  views

 • Not someone's cup of tea

  แปลว่า
  ไม่ใช่สิ่งที่ชอบ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  142
  views

 • Be not worth associating with

  แปลว่า
  คบไม่ได้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เมื่อลูกเจอเขาอีกก็จงเดินหลบๆ ไปเสียเถอะ คนแบบนั้นคบไม่ได้
  เพิ่มเติม
  ไว้วางใจไม่ได้, มีนิสัยสันดานอันไม่น่าคบหา

  151
  views

 • Not a bit (of it).

  แปลว่า
  ไม่แม้แต่น้อย, ไม่เลย
  ประเภท
  IDM

  266
  views

 • Not for love nor money

  แปลว่า
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม, ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
  ประเภท
  IDM

  241
  views

 • Not give a hang about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  107
  views

 • Not give a hoot about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  93
  views

 • Not have all one's marbles

  แปลว่า
  เพี้ยน, สติไม่ดี
  ประเภท
  IDM

  128
  views

 • Not know where to turn

  แปลว่า
  ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ
  ประเภท
  IDM

  176
  views

 • Not to darken someone's door

  แปลว่า
  ไปให้พ้นและอย่าโผล่มาให้เห็นอีก
  ประเภท
  IDM

  201
  views

 • Not very new nor old

  แปลว่า
  กลางเก่ากลางใหม่
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เธอเก็บเงินไปผ่อนรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่มาหนึ่งคัน
  เพิ่มเติม
  ไม่เก่าไม่ใหม่

  127
  views

 • Do not cut off completely

  แปลว่า
  ตัดไม่ขาด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถึงลูกจะเป็นคนเลวแค่ไหน คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังก็ตัดไม่ขาด
  เพิ่มเติม
  ยังมีเยื่อใยอยู่

  71
  views

 • Be careful not to do something

  แปลว่า
  ระวังอย่างทำบางสิ่ง
  ประเภท
  IDM

  248
  views

 • Not for anything in the world

  แปลว่า
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม, ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
  ประเภท
  IDM

  125
  views

 • All that glitters is not gold.

  แปลว่า
  สิ่งที่เห็นว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ได้มีค่าเสมอไป, สิ่งที่ชวนมองไม่ได้มีค่าเสมอไป
  ประเภท
  IDM

  314
  views

 • Not know the first thing about

  แปลว่า
  ไม่รู้บางสิ่งเกี่ยวกับ (บางคน / บางสิ่ง)
  ประเภท
  IDM

  91
  views

 • Not able to call one's time one's own

  แปลว่า
  ยุ่งมาก (ใช้ can"t แทน not able to ได้) (คำไม่เป็นทางการ), วุ่นวายมาก, ยุ่งจนไม่มีเวลา
  ประเภท
  IDM

  229
  views

 • Not in the same league as

  แปลว่า
  ไม่ดีเท่ากับ
  ประเภท
  IDM

  150
  views

 • Not know which way to turn

  แปลว่า
  ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ
  ประเภท
  IDM

  203
  views

 • Not lift a finger (to help)

  แปลว่า
  ไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วย (บางคน), ไม่ได้ช่วยเหลือ
  ประเภท
  IDM

  235
  views

 • Not take no for an answer

  แปลว่า
  ไม่อาจยอมรับคำปฏิเสธได้ (เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ), ไม่ยอมให้ปฏิเสธ
  ประเภท
  IDM

  274
  views

 • Not able to make anything out of

  แปลว่า
  ไม่เข้าใจ
  ประเภท
  IDM

  120
  views

 • Not get/have a wink of sleep

  แปลว่า
  อดนอน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เมื่อถึงคราวช่วงต้องสอบไล่นักศึกษาต่างก็อดหลับอดนอนกัน เพราะแต่ละคนอ่านหนังสือเฉพาะช่วงใกล้สอบ
  เพิ่มเติม
  ไม่ได้นอน

  324
  views

 • Not enough room to swing a cat

  แปลว่า
  มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก, แคบมาก
  ประเภท
  IDM

  183
  views

 • Not have a care in the world

  แปลว่า
  ไม่วิตกกังวลกับสิ่งใด
  ประเภท
  IDM

  120
  views

 • Not have a leg to stand on

  แปลว่า
  ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, ไม่ได้รับการสนับสนุน
  ประเภท
  IDM

  144
  views

 • Not give someone the time of day

  แปลว่า
  ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่
  ประเภท
  IDM

  196
  views

 • Not know if one is coming or going

  แปลว่า
  สับสนมาก, ยุ่งมาก, วุ่นวายมาก
  ประเภท
  IDM

  237
  views

 • Placenta which is not come out as usual

  แปลว่า
  รกบิน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  รกที่ไม่ออกมาตามปกติภายหลังคลอด แต่กลับตีขึ้นข้างบน

  215
  views

 • Not know whether one is coming or going

  แปลว่า
  สับสนมาก, ยุ่งมาก, งงมาก
  ประเภท
  IDM

  182
  views

 • Not all it is cracked up to be

  แปลว่า
  ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  114
  views

 • Not what it is cracked up to be

  แปลว่า
  ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  164
  views

 • Not able to see the wood for the trees

  แปลว่า
  เห็นหนทางแก้ปัญหา
  ประเภท
  IDM

  140
  views

 • Not to put too fine a point on it

  แปลว่า
  พูดถึงอย่างจริงใจ
  ประเภท
  IDM

  118
  views

 • Not see further than the end of one's nose

  แปลว่า
  ไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น, ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
  ประเภท
  IDM

  133
  views

 • Arrange one's time so that competing suitors do not meet

  แปลว่า
  สับราง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พี่ชายเธอสับรางบ่อยๆ อย่างนี้ ระวังจะเจอดีเข้าสักวัน
  เพิ่มเติม
  สร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้ผู้มาหาตนพบกับอีกคนหนึ่ง

  235
  views

 • Not be able to see beyond (the end of) one's nose

  แปลว่า
  มองไม่เห็นความเป็นจริง
  ประเภท
  IDM

  137
  views

 • Not be able to see beyond (the end of) one's nose

  แปลว่า
  มองไม่เห็นความเป็นจริง
  ประเภท
  IDM

  118
  views

 • Black marker which indicate that person must not enroll an army

  แปลว่า
  ใบดำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้ที่จับได้ใบดำ ไม่ต้องเป็นพลทหาร และไม่ต้องเข้ากรมกองแต่ต้องมีใบสด. 43
  เพิ่มเติม
  ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร

  238
  views

 • A godown to keep imported goods which do not pay tax yet

  แปลว่า
  คลังสินค้าทัณฑ์บน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า

  195
  views

 • Word used at the end of a statement among friends but not politely

  แปลว่า
  วะ
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว
  เพิ่มเติม
  คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค

  179
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Can

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  can not

  199
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Not


  กระดาษ, ชนิดพื้นผิวหยาบไม่มีมันของกระดาษวาดเขียน

  87
  views

 • Castle not


  แป้นเกลียว

  98
  views

 • Static equilibrium:


  (english) Equilibrium which does not include inertial forces.

  115
  views

 • Procaryotic organisms


  (Environmental Engineering) Organisms which do not have a cellular membrane.

  153
  views

 • Bare Spot


  (english) A location on the strip where coating did not adhere.

  194
  views

 • Bacteria


  (Environmental Engineering) One celled microorganisms which do not have a nuclear membrane.

  248
  views

 • Colloidal


  (Concrete Engineering) A gel-like mass which does not allow the transfer of ions

  116
  views

 • Blind Bole


  (english) A hole made in a workpiece that does not pass through it.

  292
  views

 • Fixed solids


  (Environmental Engineering) (FS) are the solids that do not volatilize at 550°C.

  206
  views

 • Regression testing


  (Software Engineering) tests that are conducted repeated to ensure that a change has not introduced side effects

  130
  views

 • Automatic code generation


  (Software Engineering) tools that generate source code from a representation of software that is not source code

  106
  views

 • Black box testing


  (Software Engineering) testing that does not focus on the internal details of the program but uses external requirements

  176
  views

 • Bright Annealing


  (english) A process carried out usually in a controlled furnace atmosphere, so surface does not oxidize, remaining bright.

  188
  views

 • Non-agitating Unit


  (Concrete Engineering) A truck-mounted unit for transporting ready-mixed concrete short distances, not equipped to provide agitation (slow mixing) during delivery.

  210
  views

 • Brite


  (english) 1) Regular galvanize coating (not minimized spangle or JP). 2) Rolls that have no grit; smooth finish on surface of steel.

  190
  views

 • Butt end


  (english) The residual portion of an extrusion billet that is not forced through the die at the end of the extrusion cycle.

  258
  views

 • Secondary standards


  (Environmental Engineering) Recommended drinking water quality standards which relate to aesthetics and/or health. These standards are recommended, not required. See primary standards.

  135
  views

 • Bloom 2


  (english) A semi-finished hot rolled product, rectangular in cross section, produced on a blooming mill. For iron and steel, the width is not more than twice the thickness, and the cross-sectional area is usually not less than 36 sq. in. Iron and steel blooms are sometimes made by forging.

  293
  views

 • Entrapped Air


  (Concrete Engineering) Air in concrete which is not purposely en-trained, Entrapped air bubbles are normally much larger and more irregular than entrained air bubbles.

  184
  views

 • Distributed load:


  (english) An external force which acts over a region of length, surface, or area: essentially any external force which is not a concentrated force.

  153
  views

 • Retempering


  (Concrete Engineering) The addition of water and remixing of concrete which has started to stiffen: usually not allowed as it may affect the ultimate strength.

  149
  views

 • Weak acid


  (Environmental Engineering) An acid that does not ionize completely under the conditions of interest. Examples include acetic acid, carbonic acid, and hypochlorous acid. See strong acid.

  199
  views

 • Stability:


  (english) Stability is best defined as the opposite of instability, which is the occurrence of large structural deformations which are not the result of material failure.

  181
  views

 • Work flow


  (Software Engineering) the sequence of tasks that are required to accomplish some activity or action; often (but not always) used in conjunction with software process models

  639
  views

 • Refactoring


  (Software Engineering) changing software in a way that improves its internal structure but does not change it external behavior; often conducted iteratively as design evolves into code.

  215
  views

 • Absorbed Moisture


  (Concrete Engineering) Moisture which is mechanically held in a material. In aggregates, that water which is not available to become part of the mixing water is designated "absorbed" water.

  263
  views

 • Fixed suspended solids


  (Environmental Engineering) (FSS) is the matter remaining from the suspended solids analysis which will not burn at 550°C. It represents the non-filterable inorganic residue in a sample.

  265
  views

 • Actual Weight


  (english) The customer buys by the actual (scale) weight of the steel. The theoretical weight is used in estimating, however, it is not to be used for billing.

  142
  views

 • Use-case


  (Software Engineering) a written description that defines a very specific interaction between a user and a system, often (but not always) written in the form of a usage scenario

  170
  views

 • Bastard


  (english) Threads,parts,tools and sizes that are not standard, such as, “Bastard Nuts”, “Bastard Plus”, “bastaard fittings and so forth. The term also refers to a standard coarse cut file.

  206
  views

 • Bronze 2


  (english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze.

  242
  views

 • Facultative


  (Environmental Engineering) A group of microorganisms which prefer or preferentially use molecular oxygen when available, but are capable of suing other pathways for energy and synthesis if molecular oxygen is not available.

  141
  views

 • Rigid:


  (english) An idealized concept meaning something which does not deform under loading. In fact, all objects deform under loading, but in modelling it can be useful to idealize very stiff objects as rigid.

  198
  views

 • Secured landfill


  (Environmental Engineering) A landfill which has containment measures such as liners and a leachate collection system so that materials placed in the landfill will not migrate into the surrounding soil, air and water.

  236
  views

 • Pin connection:


  (english) In two dimensions, a pin connection restrains two translation degrees of freedom but does not restrain rotation. Since the rotation degree of freedom is unrestrained at a pin connection, it transfers no moment.

  219
  views

 • Base Metal


  (english) (1) The metal present in the largest proportion in an alloy; (2) the metal to be brazed, cut or welded; (3) after welding the part of the metal that was not melted during the process.

  259
  views

 • Plastic


  (Concrete Engineering) A condition of freshly mixed concrete. mortar or cement -paste indicating that it is workable and readily re-moldable, is cohesive, and has an ample content of fines and cement but is not over wet.

  259
  views

 • Acid Process 1


  (english) A process of making steel, either Bessemer, open-hearth or electric, in which the furnace is lined with a siliceous refractory and for which low phosphorus pig iron is required as this element is not removed.

  286
  views

 • Acid-Process


  (english) A process of making steel, either Bessemer, open-hearth or electric, in which the furnace is lined with a siliceous refractory and for which low phosphorus pig iron is required as this element is not removed.

  265
  views

 • Anaerobes


  (Environmental Engineering) A group of organisms that do not require molecular oxygen. These organisms, as well as all known life forms, require oxygen. These organisms obtain their oxygen from inorganic ions such as nitrate or sulfate or from protein.

  292
  views

 • Inelastic:


  (english) Not surprisingly, the opposite of elastic. A deformation of a structure or material under load is described as inelastic when the deformation remains after the load is removed. The term plastic is often used with the same meaning.

  249
  views

 • Backoff


  Removal of part of coil from entry end of unit; may be necessitated by a defect in coil or by a wreck in the mill, etc. Backoff weight is the part of the coil that is removed and not finished/produced.

  221
  views

 • Aging 2


  (english) A change in properties that occurs at ambient or moderately elevated temperatures after hot working or a heat treating operation (quench aging in ferrous alloys), or after a cold working operation (strain aging). The change in properties is often, but not always, due to a phase change (precipitation), but does not involve a change in chemical composition. In a metal or alloy, a change in properties that generally occurs slowly at room temperature and more rapidly at higher temperatures.

  324
  views

 • Brasses


  (english) Copper base alloys in which zinc is the principal alloying element. Brass is harder and mechanically stronger than either of its alloying elements copper or zinc. It is formable and ductile; develops high tensile strength with cold-working and is not heat treatable.

  294
  views

 • Backwardation


  (english) Market condition where the spot, or current price for a metal is higher than the three-month delivery price. This usually indicates immediate demand is perceived to be stronger than long-term demand. Not considered to be a "normal" market state (See Contango).

  479
  views

 • Pin support:


  (english) In two dimensions, a pin support restrains two translation degrees of freedom but does not restrain rotation. When considering reaction forces, a pin support is usually considered to have two force components: one each about the x and y axes respectively.

  321
  views

 • Unit Water Content


  (Concrete Engineering) The quantity of water per unit volume of freshly mixed concrete, often expressed as gallons or pounds per cubic yard. This is the quantity of water on which the water cement ratio is based, and does not include water absorbed by the aggregate

  336
  views

 • Impermeable


  (Concrete Engineering) The ability of a material or product to reduce or eliminate gaseous transmissions through it's mass; measured as the rate of Water Vapor Transmission (WVT). Note: Not all materials that are waterproof are vaporproof; all materials that are vaporproof are inherently waterproof.

  215
  views

 • Bridling


  (english) The cold working of dead soft annealed strip metal immediately prior to a forming, bending, or drawing operation. A process designed to prevent the formulation of Luder's lines. Caution-Bridled metal should be used promptly and not permitted to (of itself) return to its pre-bridled condition.

  327
  views

 • Black Oil Tempered Spring Steel Strip (Scaleless Blue)


  (english) A flat cold rolled usually .70/.80 medium high carbon steel strip, blue-black in color, which has been quenched in oil and drawn to desired hardness. While it looks and acts much like blue tempered spring steel and carries a Rockwell hardness of C44/47, it has not been polished and is lower in carbon content. Used for less exacting requirements than clock spring steel, such as snaps, lock springs, hold down springs, trap springs, etc. It will take a more severe bend before fracture than will clock spring, but it does not have the same degree of spring-back.

  661
  views

 • Blast Furnace Slag


  (Concrete Engineering) A non-metallic waste product developed in the manufacture of pig iron, consisting basically of a mixture of lime, silica and alumina, the same oxides that make up portland cement, but not in the same proportions or forms. It is used both in the manufacture of portland blast furnace slag cement and as an aggregate for lightweight concrete.

  319
  views

 • Support:


  (english) A support contributes to keeping a structure in place by restraining one or more degrees of freedom. In a structural model, supports represent boundary entities which are not included in the model itself, e.g., foundations, abutments, or the earth itself. For each restrained translation degree of freedom at a support, there is a corresponding reaction force; for each restrained rotation degree of freedom, there is a reaction moment.

  373
  views

 • Blanking


  (english) An early step in preparing flat-rolled steel for use by an end user. A blank is a section of sheet that has the same outer dimensions as a specified part (such as a car door or hood) but that has not yet been stamped. Steel processors may offer blanking for their customers to reduce their labor and transportation costs; excess steel can be trimmed prior to shipment.

  395
  views

 • HRM High Reactivity Metakaolin.


  (Concrete Engineering) Refined form of an ASTM C618, Class N (natural) pozzolan. A high performance, mineral admixture, similar in performance to silica fume, additionally comparable in cost. Pure white powdered in form will, not effect the natural color or darken concrete as silica fume does. Suitable for high-performance color matching in architectural concrete. Dosage at 5% to 10%, of cement by weight. No bleed water, better finishability, more creamy, cleanup is easier with slightly higher 28 day strengths and 25% - 35% less plasticizer is required than silica fume.

  658
  views

 • Billet


  (english) (1) A semi-finished section hot rolled from a metal ingot, with a rectangular cross section usually ranging from 16 to 36 in., the width being less than twice the thickness. Where the cross section exceeds 36 in., the term “bloom” is properly but not universally used. Sizes smaller than 16 in. are usually termed “bars”; a solid semi-finished round or square product which has been hot worked by forging, rolling, or extrusion. (2) A semi-finished, cogged, hot rolled or continuous-cast metal product of uniform section, usually rectangular with radiused corners. Billets are relatively larger than bars.

  476
  views

 • Bent Axis Pumps


  (english) In this pump, the pistons are at an angle to the drive shaft and Thrust Plate. The piston block shaft is connected to the drive shaft by a universal joint, not shown. The drive shaft, thrust plate, piston block shaft, and piston block all revolve. The connecting rods are attached to the thrust plate and revolve with it, unlike the swash plate pump where the piston rods slide past a stationary swash plate. The outlet ports are semi-circular holes in the Valve Plate, shown on the far right of the animation on edge and in a head-on view below, right. As the pump revolves, half the pistons suck in fluid as they pass over the intake port. The other pistons discharge their fluid through the outlet port. This pump should be compared to the radial piston pump, swash plate pump, and wobble pump.

  448
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน อักษรย่อภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

 • NTIM

  ย่อมาจาก
  Not that it Matters

  366
  views

 • NIMBY

  ย่อมาจาก
  Not in my Backyard

  417
  views

 • NSFW

  ย่อมาจาก
  Not Safe for Work

  466
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

 • Not necessarily.

  แปลว่า
  ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  476
  views

 • Not yet

  แปลว่า
  ยังไม่ได้

  999+
  views

 • Not to mention...

  แปลว่า
  นี่ยังไม่ได้พูดถึง...
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  697
  views

 • Not a bit

  แปลว่า
  ไม่แม้แต่นิดเดียว

  835
  views

 • I’m not sure

  แปลว่า
  ฉันไม่แน่ใจอะ

  503
  views

 • No, not a bit.

  แปลว่า
  ไม่แม้แต่น้อยเลย, ไม่เลย

  324
  views

 • Could not agree more.

  แปลว่า
  เห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ (เห็นด้วยแบบสุดๆ ไม่มีตรงไหนไม่เห็นด้วยเลย)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  645
  views

 • He's not in today.

  แปลว่า
  วันนี้เขาไม่อยู่

  698
  views

 • That's not always true.

  แปลว่า
  มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอก

  572
  views

 • That's not entirely true.

  แปลว่า
  นั่นไม่ถูกต้องไปซะทั้งหมดหรอก

  441
  views

 • That's not always the case.

  แปลว่า
  มันไม่ใช่กรณีนั้นเสมอไปหรอก

  546
  views

 • Me? Not likely! ฉันหรอ?

  แปลว่า
  ไม่น่าจะใช่นะ

  429
  views

 • If I’m not mistaken

  แปลว่า
  ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  615
  views

 • Believe it or not, but

  แปลว่า
  เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่...

  708
  views

 • That restaurant is not expensive.

  แปลว่า
  ร้านอาหารนั้น ไม่แพง

  549
  views

 • Believe me, I'm not lying.

  แปลว่า
  เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ
  หมวด
  General phrases – วลีทั่วไป

  634
  views

 • Not a very good idea

  แปลว่า
  เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
  หมวด
  Gentility - ความสุภาพ

  510
  views

 • Now is not a good time

  แปลว่า
  ตอนนี้ไม่สะดวก

  601
  views

 • I love you, not your money

  แปลว่า
  ฉันรักคุณ ไม่ใช่เงินของคุณ
  หมวด
  Love - ความรัก

  625
  views

 • I'm not so sure about that.

  แปลว่า
  ฉันไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะ (ไม่แน่ใจความเห็นของอีกฝ่าย)

  658
  views

 • Believe me, I’m not lying.

  แปลว่า
  เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ

  484
  views

 • Don’t mention it! / Not at all.

  แปลว่า
  ไม่เป็นไร

  737
  views

 • I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today.

  แปลว่า
  วันนี้ฉันไม่สบาย และไม่สามารถไปทำงานได้ในวันนี้

  864
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Not taken

  หมวด
  vacant
  ความหมาย
  ไม่ได้ถ่าย

  269
  views

 • Not in use

  หมวด
  vacant
  ความหมาย
  ไม่ได้ใช้

  227
  views

 • Not getting any younger

  หมวด
  old
  ความหมาย
  ไม่ได้รับน้องใด ๆ

  320
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • What's Up?

  ตัวอย่าง
  What's up, Jay? Reply: Not much.

  577
  views

 • Not A Chance

  ตัวอย่าง
  Do you think you will be able to finish your report by five o'clock today? Answer: Not a chance. I'll be busy in meetings all day.

  778
  views

 • A Case Of Mistaken Identity

  ตัวอย่าง
  Are you sure you are not Don Johnson? Reply: Really, I am not. It must be a case of mistaken identity.

  780
  views

 • At The Present Time

  ตัวอย่าง
  Are you hiring new people? Reply: Not at the present time.

  503
  views

 • A Leading Question

  ตัวอย่าง
  That is a leading question. I am not going to answer it.

  571
  views

 • Address Him As Your

  ตัวอย่าง
  I'm not one of your college friends. Address me as your father.

  599
  views

 • Two Wrongs Don't Make A Right

  ตัวอย่าง
  That boy pushed me yesterday and I am going to get him back today! Answer: No you are not! Two wrongs do not make a right.

  704
  views

 • Fair And Square

  ตัวอย่าง
  You cheated! Reply: I did not! I beat you fair and square.

  887
  views

 • Easy To Come By

  ตัวอย่าง
  At this time of year, fresh fruit is not easy to come by.

  637
  views

 • Go Fly A Kite

  ตัวอย่าง
  Oh- not you again! Reply: Hey, why don't you go fly a kite

  531
  views

 • Wet Blanket

  ตัวอย่าง
  Let's not bring John to the party. He is such a wet blanket.

  766
  views

 • Money Does Not Grow On Trees

  ตัวอย่าง
  Why are you buying such expensive presents? Money does not grow on trees, you know!

  635
  views

 • Above Suspicion

  ตัวอย่าง
  In this case, no one person is above suspicion. Not even the president.

  645
  views

 • Breaking The Bank

  ตัวอย่าง
  You really should not be buying this ring. You are breaking the bank.

  679
  views

 • At This Juncture

  ตัวอย่าง
  Are you going to buy the ABC company? Reply: No. Not at this juncture.

  567
  views

 • Call It A Night

  ตัวอย่าง
  You guys are going to another bar? Not me. I'm calling it a night.

  726
  views

 • Making A Mistake

  ตัวอย่าง
  I'm not good at cooking because I am too afraid of making a mistake.

  824
  views

 • A Word To The Wise

  ตัวอย่าง
  Here's a word to the wise: Do not go down that street at night.

  660
  views

 • Back Down From

  ตัวอย่าง
  If I were you, I would back down. It is not worth fighting about.

  650
  views

 • You're Into It

  ตัวอย่าง
  You don't want to sing this song? Reply: I'm not into it right now.

  596
  views

 • The Pros And Cons

  ตัวอย่าง
  Should we do it or not? Answer: First let's look at the pros and cons.

  616
  views

 • People Who Live In Glass Houses Should Not Throw Stones

  ตัวอย่าง
  Look at that shirt you are wearing! Did you buy that back in the '80s?! Answer: Hey, you're not so young yourself; people who live in glass houses should not throw stones!

  905
  views

 • Back To Square One

  ตัวอย่าง
  After all that work, they decided not to hire me. Reply: Back to square one.

  898
  views

 • If It's Not One Thing, It's Another

  ตัวอย่าง
  First the car broke down, and now I can't find my keys! If it's not one thing, it's another!

  999+
  views

 • Rome Was Not Built In One Day

  ตัวอย่าง
  Are you still working on that same painting? Answer: Hey! Rome was not built in one day!

  905
  views

 • Carry A Secret To The Grave

  ตัวอย่าง
  Please, you must not tell anyone what happened. Reply: I will carry it to the grave.

  489
  views

 • Doing The Trick

  ตัวอย่าง
  My motorcycle is not running well. Reply: Try replacing the oil. That might do the trick.

  594
  views

 • A Slip Of The Tongue

  ตัวอย่าง
  Oops, I did not mean to tell you that. It was a slip of the tongue.

  481
  views

 • Bear In Mind

  ตัวอย่าง
  Would you like to order dinner? Reply: Bear in mind that I do not speak French.

  576
  views

 • In The Dark

  ตัวอย่าง
  Did you understand question number three? Answer: Not at all, I was totally in the dark.

  999+
  views

 • On Active Duty

  ตัวอย่าง
  Isn't your brother in the army? Reply: He is, but he is not on active duty.

  514
  views

 • Off On The Wrong Foot

  ตัวอย่าง
  Tomorrow is our first meeting with this client so let's not get off on the wrong foot.

  628
  views

 • Carry A Secret To One's Grave

  ตัวอย่าง
  Please, you must not tell anyone what happened. Reply: I will carry your secret to my grave.

  618
  views

 • Misery Loves Company

  ตัวอย่าง
  She's not happy, so she wants the rest of us to suffer too! Reply: Misery loves company.

  999+
  views

 • You Can't Please Everyone

  ตัวอย่าง
  Jen is quite upset that she did not get the job. Reply: Well, you can't please everyone.

  999+
  views

 • On Order

  ตัวอย่าง
  Did they fix your motorcycle? Reply: Not yet. We are waiting for the tires. They are on order.

  523
  views

 • Take One's Break

  ตัวอย่าง
  There is not much going on right now. It would be a good time to take your break.

  633
  views

 • Losing Streak

  ตัวอย่าง
  We are on a five game losing streak. Reply: Losing five games in a row is not good.

  462
  views

 • In Your Hair

  ตัวอย่าง
  You're not going to wear that, are you? Reply: Hey, why don't you get out of my hair?

  618
  views

 • Bad As All That

  ตัวอย่าง
  I've heard it is the worst place to go to school. Reply: It's not as bad as all that.

  654
  views

 • On A First Name Basis With Someone

  ตัวอย่าง
  Do you know John Roberts? Reply: Well, I know him. But we are not on a first name basis.

  644
  views

 • All For The Best

  ตัวอย่าง
  Did you hear they broke up? Reply: It is probably all for the best. They were not getting along well.

  713
  views

 • Beating A Dead Horse

  ตัวอย่าง
  I'd like to talk with you again about what happened. Reply: Oh, come on. Let's not beat a dead horse.

  1,000
  views

 • The Be All And The End All

  ตัวอย่าง
  You will have more and better jobs in your career. This company is not the be all and end all.

  905
  views

 • Wasting Your Breath

  ตัวอย่าง
  You can tell him not to do it, but you are just wasting your breath. He will do it anyway.

  778
  views

 • Find Something Out The Hard Way

  ตัวอย่าง
  I told him not to stand in the doorway, but he wouldn't listen, so he found out the hard way.

  630
  views

 • Doing As You're Told

  ตัวอย่าง
  I want to stay up. I am not tired. Reply: Do as you are told and go to bed right now.

  696
  views

 • Looking A Gift Horse In The Mouth

  ตัวอย่าง
  This shirt you gave me is not my favorite brand. Reply: Don't look a gift horse in the mouth! That was the best they had.

  686
  views

 • The Bigger They Are (The Harder They Fall)

  ตัวอย่าง
  Are you worried that he might be too strong? Reply: No, I'm not. He may be big, but the bigger they are, the harder they fall.

  657
  views

 • Protest Too Much

  ตัวอย่าง
  You do like that girl, don't you? Answer: No! I don't! Not at all! Why do you think so? Reply: You protest too much. #Protest too much comes from Hamlet by William Shakespeare; the Queen speaking: The lady doth protest too much, methinks. (Note: people do not usually use the word methinks when they are speaking English today.) To protest too much is to insist so passionately about something not being true that people suspect the opposite of what you are saying.

  999+
  views

 • Rub Salt In An Old Wound

  ตัวอย่าง
  Hey- do you remember that time you were giving a speech and you dropped your laptop computer? Answer: Oh please, let's not rub salt in old wounds!

  807
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Be not on

  ช่อง 2
  were
  ช่อง 3
  been
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

 • Peanuts

  Example
  I am not going to work for peanuts.

  687
  views

 • Make waves

  Example
  Try not to make waves around the office.

  662
  views

 • Raw

  Example
  The raw office workers were not getting much done.

  764
  views

 • Smashed

  Example
  Try not to get smashed at the beer party.

  568
  views

 • Hungry

  Example
  If you are not hungry, you won't get ahead in the business.

  655
  views

ค้นหา "not" ที่อยู่ใน คติพจน์ชาวตะวันตก ทั้งหมด