พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "like" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Enjoy

  หมวด
  like
  ความหมาย
  เพลิดเพลินกับ

  250
  views

 • Be partial to

  หมวด
  like
  ความหมาย
  ถือหาง

  198
  views

 • Like

  หมวด
  like
  ความหมาย
  เช่น

  144
  views

 • Love

  หมวด
  like
  ความหมาย
  ความรัก

  185
  views

 • Be keen on

  หมวด
  like
  ความหมาย
  กระตือรือร้นในการ

  187
  views

 • Be fond of

  หมวด
  like
  ความหมาย
  ชอบ

  166
  views

 • Look like

  หมวด
  seem
  ความหมาย
  ดูเหมือน

  267
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน คำทับศัพท์ ทั้งหมด

 • Like

  ทับศัพท์เป็น
  ไลก์

  999+
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Like

  แปลว่า
  ปาน 2
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก
  เพิ่มเติม
  คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ

  497
  views

 • Like1

  แปลว่า
  เช่น, ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น
  ประเภท
  PREP

  227
  views

 • Like1

  แปลว่า
  เป็นลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษ
  ประเภท
  PREP

  209
  views

 • Like2

  แปลว่า
  ต้องการ, ปรารถนา
  ประเภท
  VI

  144
  views

 • Like

  แปลว่า
  ติดใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เด็กๆ ติดใจภาพที่สวยงามของการ์ตูนเรื่องใหม่ ที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี้
  เพิ่มเติม
  พอใจกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้สัมผัส

  460
  views

 • Like

  แปลว่า
  เช่นเดียวกับ
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  พ่อชอบดูหนังเช่นเดียวกับแม่

  464
  views

 • Like

  แปลว่า
  เสมือนหนึ่ง
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  บุตรบุญธรรมหมายถึงเด็กที่มีผู้เอามาเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของตน

  425
  views

 • Like

  แปลว่า
  ชอบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ขายบ้านจัดสรรหวังให้คนที่มาดูบ้านชอบบรรยากาศภายในหมู่บ้าน
  เพิ่มเติม
  พอใจ

  483
  views

 • Like

  แปลว่า
  ราวกับ
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  คืนวันผันผ่านไปราวกับความฝันที่ติดปีกบิน
  เพิ่มเติม
  คำที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือนกัน

  489
  views

 • Like1

  แปลว่า
  ประเภทเดียวกัน, จำพวกเดียวกัน
  ประเภท
  ADJ

  221
  views

 • Like1

  แปลว่า
  เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน
  ประเภท
  ADJ

  224
  views

 • -like

  แปลว่า
  เหมือน
  ประเภท
  SUF

  626
  views

 • Like

  แปลว่า
  ปิ๊ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น
  เพิ่มเติม
  พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว

  516
  views

 • Like

  แปลว่า
  ดั่ง
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  เขาถูกไล่ออกจากศาลาประชาคมดั่งหมาขี้เรื้อนที่โซเซโซซัดไปไม่มีจุดหมาย
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง

  430
  views

 • Like

  แปลว่า
  ประดุจ
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน

  461
  views

 • Like

  แปลว่า
  ประดุจดัง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  สุวรรณเขตเปรียบประดุจดังเมืองสวรรค์ของพี่น้องลาว

  436
  views

 • Like

  แปลว่า
  ถูกใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ
  เพิ่มเติม
  ตรงกับที่ใจชอบ

  457
  views

 • Like

  แปลว่า
  พ่าง
  ประเภท
  PREP

  413
  views

 • Like

  แปลว่า
  เทียม 1
  ประเภท
  V

  528
  views

 • Like

  แปลว่า
  เหมือน
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกากำลังถูกบีบจากต่างชาติ เหมือนลูกนกในกำมือ
  เพิ่มเติม
  มีลักษณะไม่ต่างกัน

  438
  views

 • Like

  แปลว่า
  เหมือนกับ
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  สัตว์ก็รักชีวิตเหมือนกับมนุษย์รักตัวเองนั่นแหละ
  เพิ่มเติม
  ใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือนกัน

  450
  views

 • Like1

  แปลว่า
  เท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เสมอกัน
  ประเภท
  ADJ

  200
  views

 • Like1

  แปลว่า
  น่าจะเป็นไปได้, เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ
  ประเภท
  ADJ

  214
  views

 • Like1

  แปลว่า
  เหมือนกับ, เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ
  ประเภท
  PREP

  291
  views

 • Like2

  แปลว่า
  ชอบ, นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ
  ประเภท
  VT

  145
  views

 • Like

  แปลว่า
  กินเส้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ

  618
  views

 • Like

  แปลว่า
  เช่น
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  เขาทำตัวเช่นพระเอก

  515
  views

 • Like

  แปลว่า
  ชมชอบ
  ประเภท
  V

  434
  views

 • Like

  แปลว่า
  เสมือนหนึ่ง
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  บุตรบุญธรรมหมายถึงเด็กที่มีผู้เอามาเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของตน

  475
  views

 • Like

  แปลว่า
  เยี่ยง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  นกกระจอกโผลงหยัดยืนบนพื้นหญ้าใกล้ผีเสื้อตัวนั้นด้วยท่าทีทระนงเยี่ยงผู้ชนะ

  469
  views

 • Like

  แปลว่า
  พาง
  ประเภท
  PREP

  483
  views

 • Like

  แปลว่า
  เปรียบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้
  เพิ่มเติม
  เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน

  431
  views

 • Like this

  แปลว่า
  เช่นนี้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  นักการเมืองพูดเช่นนี้เหมือนเป็นการให้ความหวังประชาชน

  244
  views

 • Play like

  แปลว่า
  แสดงราวกับ, แสดงเหมือน, เล่นราวกับ
  ประเภท
  PHRV

  106
  views

 • Sound like

  แปลว่า
  ดูเหมือน
  ประเภท
  VT

  181
  views

 • Look like

  แปลว่า
  มองดูเหมือน, มองดูคล้ายกับ
  ประเภท
  PHRV

  138
  views

 • Like hell!

  แปลว่า
  ไม่น่าเชื่อ
  ประเภท
  SL

  110
  views

 • Make like

  แปลว่า
  เลียนแบบ
  ประเภท
  IDM

  131
  views

 • Like that

  แปลว่า
  ยังงั้น
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาหล่อยังงั้นไม่มีแฟนได้ไง

  111
  views

 • Like this

  แปลว่า
  อย่างนี้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  รถเมล์จะแน่นเสมออย่างนี้ในช่วงเวลาเย็น

  269
  views

 • Like this

  แปลว่า
  กระนี้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เมื่อเราได้ตกลงกระนี้แล้ว เรามาดื่มกันเถิด

  269
  views

 • Be like

  แปลว่า
  เข้าทำนอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พ่อแม่มีทัศนะทางการเมืองอย่างไรลูกก็มักเป็นเช่นนั้นเข้าทำนองลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

  365
  views

 • Feel like

  แปลว่า
  ดูเหมือนเป็น, ดูคล้ายกับ
  ประเภท
  PHRV

  158
  views

 • Feel like

  แปลว่า
  อยาก, ต้องการ, ปรารถนา
  ประเภท
  PHRV

  145
  views

 • Make like

  แปลว่า
  ทำเหมือน, ประพฤติราวกับเป็น
  ประเภท
  PHRV

  116
  views

 • Look like

  แปลว่า
  ดูเหมือนว่ามีผล, ดูเหมือนจะเกิด
  ประเภท
  PHRV

  171
  views

 • Like this

  แปลว่า
  ยังงี้
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  โลกเรามันก็เป็นยังงี้แหละ ถ้าไม่ติกันก็ไม่มีการแก้ไขอะไรๆ ให้ดีขึ้น

  226
  views

 • Be like

  แปลว่า
  ดุจดั่ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ความรู้ดุจดั่งโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง หากใช้ไม่ระวังอาจเผาพังหมด
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง

  367
  views

 • And the like

  แปลว่า
  สิ่งอื่นที่คล้ายกัน (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  171
  views

 • Like nobody's business

  แปลว่า
  ดีมาก, เยี่ยมมาก
  ประเภท
  SL

  226
  views

 • Feel like vomiting

  แปลว่า
  เหียนราก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า
  เพิ่มเติม
  ทำอาการจะอาเจียน

  229
  views

 • Like a dwarf

  แปลว่า
  ตะแหมะแขะ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ต้นไม้ต้นนี้ปลูกมานานแสนนานแล้ว แต่มันยังเตี้ยตะแหมะแขะอยู่เลย
  เพิ่มเติม
  ใช้ประกอบคำ เตี้ย หมายความว่า เตี้ยผิดส่วน

  173
  views

 • Like as not

  แปลว่า
  กระมัง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เหตุที่คนงานบางคนมาสายนั้นคงเป็นเพราะรถติดกระมัง
  เพิ่มเติม
  คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน

  133
  views

 • Someone like you

  แปลว่า
  น้ำหน้า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน
  เพิ่มเติม
  ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น

  138
  views

 • Like a mountain

  แปลว่า
  ภูเขาเลากา
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย
  เพิ่มเติม
  ที่สูงใหญ่มาก

  169
  views

 • Be like as

  แปลว่า
  เสมอเหมือน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ไม่มีเพลงเพลงใดจะไพเราะได้เสมอเหมือนเพลงนี้

  177
  views

 • (sleep) like tops

  แปลว่า
  สลบไสล
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ผมนอนสลบไสลอยู่ที่บ้านถึง 3 วันเต็มๆ
  เพิ่มเติม
  แน่นิ่งไม่ติงกาย

  318
  views

 • Like a dwarf

  แปลว่า
  ตะแหมะแขะ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ต้นไม้ต้นนี้ปลูกมานานแสนนานแล้ว แต่มันยังเตี้ยตะแหมะแขะอยู่เลย
  เพิ่มเติม
  ใช้ประกอบคำ เตี้ย หมายความว่า เตี้ยผิดส่วน

  150
  views

 • Eat like a horse

  แปลว่า
  กินมาก (คำไม่เป็นทางการ), กินจุ
  ประเภท
  IDM

  159
  views

 • Out like a light

  แปลว่า
  ไม่รู้สึกตัว, หลับ
  ประเภท
  IDM

  138
  views

 • Work like a horse

  แปลว่า
  ทำงานหนักมาก
  ประเภท
  IDM

  260
  views

 • Eat like a bird

  แปลว่า
  กินน้อย
  ประเภท
  IDM

  195
  views

 • Sleep like a log

  แปลว่า
  นอนหลับสนิท
  ประเภท
  IDM

  313
  views

 • Come on like gangbusters

  แปลว่า
  ก้าวร้าว, แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม
  ประเภท
  SL

  203
  views

 • As you like it

  แปลว่า
  ตามใจชอบ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น
  เพิ่มเติม
  แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา

  999+
  views

 • Fit like a glove

  แปลว่า
  คับๆ นิดหน่อย, ตึงๆ
  ประเภท
  IDM

  182
  views

 • As you like it

  แปลว่า
  ก็แล้วกัน
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยให้เขาไปก็แล้วกัน

  640
  views

 • Sell like hot cakes

  แปลว่า
  ขายดีเทน้ำเทท่า
  ประเภท
  IDM

  240
  views

 • Sleep like a top

  แปลว่า
  นอนหลับสนิท
  ประเภท
  IDM

  224
  views

 • Tap dance like mad

  แปลว่า
  ยุ่งไม่หยุด, วุ่นไม่หยุด
  ประเภท
  SL

  101
  views

 • Feel like a million dollars

  แปลว่า
  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ
  ประเภท
  IDM

  93
  views

 • Read someone like a book

  แปลว่า
  เข้าใจคนอื่นอย่างทั้งหมด
  ประเภท
  IDM

  122
  views

 • Face like a wet weekend

  แปลว่า
  ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย
  ประเภท
  SL

  248
  views

 • Be like a normal person

  แปลว่า
  เป็นผู้เป็นคน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเป็นผู้เป็นคนขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่วงการบันเทิง
  เพิ่มเติม
  เป็นคนดีขึ้น

  298
  views

 • Feel like a new person

  แปลว่า
  รู้สึกเป็นคนใหม่
  ประเภท
  IDM

  323
  views

 • Know someone like a book

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  116
  views

 • Play someone like a fish

  แปลว่า
  ควบคุมได้ง่าย
  ประเภท
  IDM

  125
  views

 • Watch someone like a hawk

  แปลว่า
  เผ้าดูไม่คลาดสายตา, เผ้าดูอย่างดี
  ประเภท
  IDM

  137
  views

 • Know something like a book

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  161
  views

 • Kind of Thai toffee like caramel

  แปลว่า
  กะละแม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กะละแมมีรสหวาน
  เพิ่มเติม
  ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียว กะทิ และ น้ำตาล กวนจนเหนียวเป็นสีดำ

  227
  views

 • One who acts like an aristocrat

  แปลว่า
  ผู้ดีแปดสาแหรก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี

  112
  views

 • Hit (someone) like a ton of bricks

  แปลว่า
  ทำให้ตกตะลึง (คำไม่เป็นทางการ), ทำให้ตกใจ
  ประเภท
  IDM

  198
  views

 • Hit (something) like a ton of bricks

  แปลว่า
  ทำให้ตกตะลึง (คำไม่เป็นทางการ), ทำให้ตกใจ
  ประเภท
  IDM

  258
  views

 • Face like a bulldog chewing a wasp

  แปลว่า
  ไม่มีความน่าดึงดูด, ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก
  ประเภท
  SL

  161
  views

 • Know someone like the back of one's hand

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  114
  views

 • Know something like the back of one's hand

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  115
  views

 • Know someone like the palm of one's hand

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  146
  views

 • Face like the back end of a bus

  แปลว่า
  น่าเกลียด
  ประเภท
  SL

  102
  views

 • Know something like the palm of one's hand

  แปลว่า
  รู้จักดีมาก
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • A face like that of a chow dog

  แปลว่า
  เม้าเค้า
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ลักษณะหน้าที่งอกหัก

  179
  views

 • Ancient Thai round coin shaped like a grub

  แปลว่า
  พดด้วง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทั้งพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น
  เพิ่มเติม
  เงินตราโบราณรูปขดกลมคล้ายตัวด้วง

  296
  views

 • Funnel - like float filled with rice used as offerings

  แปลว่า
  พุ่มข้าวบิณฑ์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ไว้ในพุ่มดอกไม้ ใช้ในการเซ่นบูชา

  125
  views

 • A mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail

  แปลว่า
  ช้างน้ำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กๆ ชอบไปดูช้างน้ำที่สวนสัตว์ดุสิต
  เพิ่มเติม
  ชื่อสัตว์ในแอฟริกา ชอบอยู่ในน้ำ

  174
  views

 • Swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children)

  แปลว่า
  โร
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย

  178
  views

 • A hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin

  แปลว่า
  งอบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ยายปลงหาบลงข้างทางแล้วปลดงอบมากระพือลม
  เพิ่มเติม
  เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม

  212
  views

 • A long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat

  แปลว่า
  ยวง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขี้มูกไหลมาเป็นยวง
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะย้อยยืดลงมาเป็นแนวยาวๆ

  202
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Like

  ช่อง 2
  liked
  ช่อง 3
  liked
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Like

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  dislike

  224
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน คติพจน์ชาวตะวันตก ทั้งหมด

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน อักษรย่อภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

 • SLAP

  ย่อมาจาก
  Sounds like a Plan

  415
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • Hang Out With Me

  ตัวอย่าง
  I really like hanging out with you.

  640
  views

 • Feel Like It

  ตัวอย่าง
  Why are you taking off your shirt? Reply: Because I feel like it.

  609
  views

 • All Kidding Aside

  ตัวอย่าง
  All kidding aside, I really do like her.

  533
  views

 • Eat Like A Horse

  ตัวอย่าง
  How was lunch? Reply: Great. I ate like a horse.

  585
  views

 • Off Like A Shot

  ตัวอย่าง
  The race started, and you were off like a shot.

  421
  views

 • Drawing Attention

  ตัวอย่าง
  He dresses like that because he likes to draw attention.

  659
  views

 • Sleep Like A Baby

  ตัวอย่าง
  How was last night? Reply: Fine. I slept like a baby.

  468
  views

 • All The Rage

  ตัวอย่าง
  Do you like this scarf? It is all the rage.

  546
  views

 • In Style

  ตัวอย่าง
  With a car like this, you'll be driving in style.

  619
  views

 • I'd Give My Right Arm For That

  ตัวอย่าง
  I would give my right arm for a car like that.

  999+
  views

 • Clear The Table

  ตัวอย่าง
  Everyone is done eating. Would you like to clear the table?

  591
  views

 • Digging Your Own Grave

  ตัวอย่าง
  Talking to the boss like that, you are digging your own grave.

  609
  views

 • Do One's Own Thing

  ตัวอย่าง
  My brother has always been like that. He does his own thing.

  751
  views

 • A Fan Of His

  ตัวอย่าง
  Are you a Dodgers' fan? Reply: No, I don't like baseball.

  630
  views

 • Like Two Peas In A Pod

  ตัวอย่าง
  He and his sister are like two peas in a pod.

  489
  views

 • There's No Place Like Home

  ตัวอย่าง
  It feels so good to be home. Reply: There's no place like home.

  680
  views

 • Change Someone's Mind

  ตัวอย่าง
  I thought you didn't like her? Reply: Well, I changed my mind.

  616
  views

 • A Standing Offer

  ตัวอย่าง
  You have a standing offer to join us for dinner whenever you like.

  961
  views

 • All For Something

  ตัวอย่าง
  Would you like to go to the show? Reply: I'm all for it.

  677
  views

 • They Ate It Up

  ตัวอย่าง
  How did they like the spaghetti I made? Reply: They ate it up.

  571
  views

 • Expressing Your Anger

  ตัวอย่าง
  I would like to express my anger about what happened last night.

  603
  views

 • I'm All Ears

  ตัวอย่าง
  Would you like to hear what I did today. Reply: I'm all ears.

  649
  views

 • Off Limits

  ตัวอย่าง
  We can play anywhere we like, except my father's office. That's off limits.

  646
  views

 • Hanging On To Your Coattails

  ตัวอย่าง
  Doesn't it bother you to have someone like that hanging on to your coattails?

  478
  views

 • Got A Bang Out Of It

  ตัวอย่าง
  Did you like the show? Reply: Sure! I got a bang out of it.

  486
  views

 • Old Enough To Be Someone's Father

  ตัวอย่าง
  Don't you talk to me like that. I'm old enough to be your father.

  656
  views

 • Have A Go At Something

  ตัวอย่าง
  Would you like to play goalie today? Reply: Sure, I'll have a go at it.

  779
  views

 • Do So

  ตัวอย่าง
  I would like to take a break. Reply: Now is a good time. Do so.

  604
  views

 • Sit On The Fence

  ตัวอย่าง
  So which movie would you like to see? Reply: I'm still sitting on the fence.

  618
  views

 • A Show Of Hands

  ตัวอย่าง
  Students, lets have a show of hands from everyone who would like to go to the museum.

  781
  views

 • A Ripe Old Age

  ตัวอย่าง
  At the ripe old age of 45, I feel like I am just starting my life.

  654
  views

 • Bear In Mind

  ตัวอย่าง
  Would you like to order dinner? Reply: Bear in mind that I do not speak French.

  576
  views

 • Be Used To Something

  ตัวอย่าง
  Does it bother you that the toilet stops working like that? Reply: No, I'm used to it.

  758
  views

 • Looking For Trouble

  ตัวอย่าง
  If you leave your glass on the edge of the table like that, you are looking for trouble.

  584
  views

 • Second Nature

  ตัวอย่าง
  She started playing the piano when she was very young; now it is like second nature to her.

  999+
  views

 • Bait And Switch

  ตัวอย่าง
  I thought I was buying a new watch. Reply: It looks like they gave you the bait and switch.

  579
  views

 • A Change Of Pace

  ตัวอย่าง
  What would you like me to make for dinner? Reply: Let's have sushi, for a change of pace.

  999+
  views

 • A Vote Of Confidence

  ตัวอย่าง
  I thought you would like to lead the meeting tomorrow. Reply: Thank you for the vote of confidence.

  582
  views

 • On The Same Page

  ตัวอย่าง
  Before we make any decisions today, I'd like to make sure that everyone is on the same page.

  686
  views

 • Out Of Service

  ตัวอย่าง
  I would like an ice cream, please. Reply: Sorry, but the ice cream machine is out of service.

  483
  views

 • Go Back To The Drawing Board

  ตัวอย่าง
  It looks like my plan to kill the weeds in the garden has failed. Back to the drawing board.

  864
  views

 • Beating A Dead Horse

  ตัวอย่าง
  I'd like to talk with you again about what happened. Reply: Oh, come on. Let's not beat a dead horse.

  1,000
  views

 • Extending Our Sympathy

  ตัวอย่าง
  I would like to extend my sympathy for the recent death of your mother. Reply: I appreciate that very much.

  519
  views

 • Fair Weather Friend

  ตัวอย่าง
  Peter may seem like your best friend today, but you will find that he is a fair weather friend.

  666
  views

 • A Chip Off The Old Block

  ตัวอย่าง
  Did you meet Bill's son at the picnic yesterday? He's just like Bill! Reply: He's a chip off the old block.

  796
  views

 • You Reap What You Sow

  ตัวอย่าง
  He has been treating other people like that for years. Now it happens to him. Reply: You reap what you sow.

  589
  views

 • Burning The Midnight Oil

  ตัวอย่าง
  I could see the light in your window last night. It looks like you have been burning the midnight oil.

  593
  views

 • The Stars Were All Lined Up

  ตัวอย่าง
  That she and I were both at that busstop on that day and met like that.. the stars were all lined up.

  714
  views

 • Burning The Candle At Both Ends

  ตัวอย่าง
  Would you like to go to a party tonight? Reply: I can't. I'm way too tired. I've been burning the candle at both ends all week.

  908
  views

 • Don't Burn Your Bridges

  ตัวอย่าง
  On his last day on the job he got in a huge fight with his boss. Answer: Why would he want to go burning his bridges like that? Someday he might want to work there again.

  999+
  views

 • Protest Too Much

  ตัวอย่าง
  You do like that girl, don't you? Answer: No! I don't! Not at all! Why do you think so? Reply: You protest too much. #Protest too much comes from Hamlet by William Shakespeare; the Queen speaking: The lady doth protest too much, methinks. (Note: people do not usually use the word methinks when they are speaking English today.) To protest too much is to insist so passionately about something not being true that people suspect the opposite of what you are saying.

  999+
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Chain like fencing


  รั้วเหล็ก ขัดเป็นลูกโซ่ แบบตะแกรง

  640
  views

 • Ion exchange


  (Environmental Engineering) An adsorption process in which one ion is exchanged for another ion of like charge. There is an equivalence of exchanged charge.

  129
  views

 • Buckles


  (english) Appeaars like a series of waves and are created during rolling as a result of mechanical misalignment or cross-section irregularities in supply coil.

  240
  views

 • Cement Gel


  (Concrete Engineering) The colloidal gel (glue like) material that makes up the major portion of the porous mass of which hydrated cement paste is composed.

  152
  views

 • Greenhouse gases


  (Environmental Engineering) Gases which trap solar radiation. Of the solar energy entering the earth's atmosphere a portion is reflected back and a portion penetrates onto the earth's surface. The portion reflected back from the earth's surface is at a different wavelength that when it entered. Carbon dioxide and other gases, which pass solar radiation, absorb this reflected radiation, increasing the earth's temperature. This is much like a greenhouse, hence the name.

  273
  views

 • Black Oil Tempered Spring Steel Strip (Scaleless Blue)


  (english) A flat cold rolled usually .70/.80 medium high carbon steel strip, blue-black in color, which has been quenched in oil and drawn to desired hardness. While it looks and acts much like blue tempered spring steel and carries a Rockwell hardness of C44/47, it has not been polished and is lower in carbon content. Used for less exacting requirements than clock spring steel, such as snaps, lock springs, hold down springs, trap springs, etc. It will take a more severe bend before fracture than will clock spring, but it does not have the same degree of spring-back.

  661
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

 • Hooker

  Example
  Her clothes make her look like a hooker.

  999+
  views

 • Rocks

  Example
  Would you like your whiskey on the rocks?

  467
  views

 • Threads

  Example
  Those look like expensive threads he is wearing.

  518
  views

 • Croak

  Example
  I feel like I am going to croak.

  471
  views

 • Puke

  Example
  I feel like I am going to puke.

  606
  views

 • Jerk someone around

  Example
  Recently it seems like everyone is jerking me around.

  999+
  views

 • Just off the boat

  Example
  He acts like he is just off the boat.

  592
  views

 • Boo-boo

  Example
  If you make another boo-boo like that, you won't have a job.

  616
  views

 • Antifreeze

  Example
  I really need some antifreeze in me on cold days like this.

  773
  views

 • Wad

  Example
  You don't want to carry a wad like that with you in the big city.

  575
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน คำคมความรัก ทั้งหมด

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน คำคมคน ทั้งหมด

 • Life is like a box of chocolates.

  แปลว่า
  ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ
  หมวดหมู่
  F.Gump

  999+
  views

 • Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.

  แปลว่า
  ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น
  หมวดหมู่
  A.Schopenhauer

  999+
  views

 • Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.

  แปลว่า
  คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น
  หมวดหมู่
  Samuel Taylor Coleridge

  999+
  views

ค้นหา "like" ที่อยู่ใน คำอวยพร ทั้งหมด

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้