พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Deposit

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  เงินฝาก

  192
  views

 • Stash

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  ซ่อน

  141
  views

 • Stock

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  สต็อก

  135
  views

 • Keep

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  เก็บ

  146
  views

 • Hold

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  กดค้างไว้

  172
  views

 • Retain

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  รักษา

  169
  views

 • Store

  หมวด
  keep
  ความหมาย
  ร้านค้า

  181
  views

 • Keep on

  หมวด
  continue
  ความหมาย
  เก็บบน

  174
  views

 • Keep trying

  หมวด
  continue
  ความหมาย
  พยายาม

  250
  views

 • Keep at it

  หมวด
  continue
  ความหมาย
  ก็

  195
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน อักษรย่อภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

 • KIS

  ย่อมาจาก
  Keep it simple
  แปลว่า
  เอาง่ายๆ

  480
  views

 • KIT

  ย่อมาจาก
  Keep in touch
  แปลว่า
  ติดต่อกันอีกนะ

  840
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Keep

  แปลว่า
  เก็บ, เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง
  ประเภท
  VT

  286
  views

 • Keep

  แปลว่า
  เก็บรักษา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

  245
  views

 • Keep

  แปลว่า
  เก็บ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เมื่อหยิบหนังสือมาจากชั้น ควรนำไปเก็บไว้ที่ชั้นตามเดิม เพื่อความเป็นระเบียบ
  เพิ่มเติม
  เอาเข้าที่

  280
  views

 • Keep

  แปลว่า
  ควบคุม, คุม
  ประเภท
  VT

  286
  views

 • Keep

  แปลว่า
  ป้องกัน
  ประเภท
  VT

  273
  views

 • Keep

  แปลว่า
  เลี้ยงดู, เลี้ยง, ดูแล
  ประเภท
  VT

  293
  views

 • Keep

  แปลว่า
  อาหารและที่พัก, ปัจจัยสี่
  ประเภท
  N

  269
  views

 • Keep

  แปลว่า
  ไว้
  ประเภท
  V

  266
  views

 • Keep

  แปลว่า
  ทำเรื่อยไป, ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป
  ประเภท
  VI

  286
  views

 • Keep

  แปลว่า
  อุบ 2
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ถือเอา, ริบเอา, ไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลง

  325
  views

 • Keep

  แปลว่า
  ทรงไว้
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ทำนุบำรุงรักษาไว้

  289
  views

 • Kept

  แปลว่า
  กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา keep
  ประเภท
  VT

  999+
  views

 • Out of sight

  แปลว่า
  มองไม่เห็น (มักใช้กับ get, keep, stay)
  ประเภท
  IDM

  260
  views

 • Keep clean

  แปลว่า
  รักษาความสะอาด
  ประเภท
  PHRV

  310
  views

 • Keep around1

  แปลว่า
  รักษาไว้, เก็บไว้, เก็บรักษา
  ประเภท
  PHRV

  104
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  ทำให้ล่าช้า
  ประเภท
  PHRV

  249
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  เก็บเป็นความลับ
  ประเภท
  PHRV

  273
  views

 • Keep dark

  แปลว่า
  รักษาให้มืดไว้, พยายามไม่ให้มีแสงสว่าง
  ประเภท
  PHRV

  110
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  คงระดับต่ำไว้, ป้องกันไม่ให้สูงขึ้น
  ประเภท
  PHRV

  305
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ, รับประทานอาหารได้
  ประเภท
  PHRV

  313
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
  ประเภท
  PHRV

  318
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  ควบคุมด้วยการทำลาย
  ประเภท
  PHRV

  309
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  จำกัดอิสรภาพ
  ประเภท
  PHRV

  271
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเรียน (ไประดับสูงขึ้น)
  ประเภท
  PHRV

  272
  views

 • Keep house

  แปลว่า
  ทำงานบ้าน
  ประเภท
  IDM

  170
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  พยายามชิดด้านในของถนน
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
  ประเภท
  PHRV

  186
  views

 • Keep in2

  แปลว่า
  รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี
  ประเภท
  PHRV

  180
  views

 • Keep indoors

  แปลว่า
  เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น, รักษาไว้ข้างใน
  ประเภท
  IDM

  89
  views

 • Keep mum

  แปลว่า
  ปิดเงียบเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ), เก็บเงียบในเรื่อง, ไม่เอ่ยถึง
  ประเภท
  PHRV

  125
  views

 • Keep off1

  แปลว่า
  ถอยห่างไว้, ออกห่างไว้
  ประเภท
  PHRV

  85
  views

 • Keep off2

  แปลว่า
  ลาหยุด, อยู่ห่างจาก
  ประเภท
  PHRV

  216
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  เปิดไฟทิ้งไว้
  ประเภท
  PHRV

  180
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  เดินทางต่อไป
  ประเภท
  PHRV

  191
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  จ้างต่อ
  ประเภท
  PHRV

  208
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  ให้เช่าต่อ
  ประเภท
  PHRV

  165
  views

 • Keep on2

  แปลว่า
  ให้ยาต่อเนื่อง
  ประเภท
  PHRV

  137
  views

 • Keep out

  แปลว่า
  อยู่ข้างนอกไว้, ไม่เข้าไปข้างใน
  ประเภท
  PHRV

  426
  views

 • Keep quiet

  แปลว่า
  พยายามเงียบ, เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง
  ประเภท
  PHRV

  294
  views

 • Keep quiet

  แปลว่า
  เก็บเป็นความลับ, ไม่เปิดเผย
  ประเภท
  PHRV

  274
  views

 • Keep till

  แปลว่า
  เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
  ประเภท
  PHRV

  199
  views

 • Keep together

  แปลว่า
  รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว, ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน
  ประเภท
  PHRV

  129
  views

 • Keep under1

  แปลว่า
  ควบคุมอารมณ์หรือสิ่งอื่นๆ
  ประเภท
  PHRV

  265
  views

 • Keep until

  แปลว่า
  เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
  ประเภท
  PHRV

  244
  views

 • Keep until

  แปลว่า
  ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า
  ประเภท
  PHRV

  250
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ยังคงสูง, พยายามให้สูงไว้
  ประเภท
  PHRV

  234
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป
  ประเภท
  PHRV

  256
  views

 • Keep about2

  แปลว่า
  เลี้ยงไว้, จ้างไว้
  ประเภท
  PHRV

  107
  views

 • Keep ahead

  แปลว่า
  นำหน้าในการแข่งขัน
  ประเภท
  PHRV

  204
  views

 • Keep aloof

  แปลว่า
  พยายามอยู่ห่างจาก, อยู่ห่างๆ, ห่างเหิน, อยู่ไกลๆ
  ประเภท
  PHRV

  215
  views

 • Keep cool

  แปลว่า
  ใจเย็นๆ, สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
  ประเภท
  SL

  204
  views

 • Keep aloof

  แปลว่า
  ตีตัวออกห่าง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เพื่อนๆ ต่างตีตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพล้มละลาย
  เพิ่มเติม
  ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย

  171
  views

 • Keep silent

  แปลว่า
  เงียบงำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ขืนคุณยังเงียบงำโดยไม่พูดอะไรอย่างนี้ คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้
  เพิ่มเติม
  ไม่พูดเพราะเก็บเอาไว้

  383
  views

 • Keep house

  แปลว่า
  ทำงานบ้าน
  ประเภท
  IDM

  188
  views

 • Keep fit

  แปลว่า
  การรักษาตัว
  ประเภท
  N

  206
  views

 • Keep on

  แปลว่า
  ทำเรื่อยไป, ดำเนินต่อ, รักษาไว้
  ประเภท
  PHRV

  180
  views

 • Keep at

  แปลว่า
  ไม่เลิกรา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฝ่ายค้านคงไม่เลิกราที่จะโจมตีเราต่อไป
  เพิ่มเติม
  ไม่ยอมละเลย, ไม่ยอมสิ้นสุดหรือเพิกถอนจากไป

  206
  views

 • Keep strokes

  แปลว่า
  ให้จังหวะ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ครูให้จังหวะนักเรียนในการร้องเพลงประสานเสียง
  เพิ่มเติม
  คอยบอกจังหวะเป็นระยะที่สม่ำเสมอต่อเนื่องไป

  91
  views

 • Keep right

  แปลว่า
  ชิดขวา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ในการขึ้นบันไดเราควรชิดขวา

  144
  views

 • Keep fit

  แปลว่า
  บำรุงตัว
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงตัวหรือรักษาตัวให้อยู่ดี

  285
  views

 • Keep time

  แปลว่า
  รักษาเวลา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การทำงานให้คนอื่นควรมีใจที่ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจและรักษาเวลา

  676
  views

 • Keep on

  แปลว่า
  หมั่น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ
  เพิ่มเติม
  ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ

  160
  views

 • Keep turning

  แปลว่า
  หวาน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  น็อตตัวนี้เกลียวหวานเสียแล้ว
  เพิ่มเติม
  ชำรุด ไม่กินเกลียว

  324
  views

 • Keep about1

  แปลว่า
  รักษาไว้, เก็บไว้, เก็บรักษา
  ประเภท
  PHRV

  151
  views

 • Keep ahead

  แปลว่า
  พยายามนำไปข้างหน้า, นำหน้า
  ประเภท
  PHRV

  176
  views

 • Keep apart

  แปลว่า
  แยกตัว, แยกจากกัน
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Keep around2

  แปลว่า
  เลี้ยงไว้, จ้างไว้
  ประเภท
  PHRV

  180
  views

 • Keep at

  แปลว่า
  ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป, ทำให้ทำงานต่อไป
  ประเภท
  PHRV

  210
  views

 • Keep at

  แปลว่า
  บอกซ้ำๆ
  ประเภท
  PHRV

  246
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป
  ประเภท
  PHRV

  263
  views

 • Keep by1

  แปลว่า
  เก็บไว้ใกล้มือ, เอาไว้ใกล้ๆ
  ประเภท
  PHRV

  141
  views

 • Keep by2

  แปลว่า
  พยายามใกล้ชิดกับ
  ประเภท
  PHRV

  116
  views

 • Keep cool

  แปลว่า
  รักษาให้เย็น, พยายามให้เย็นไว้
  ประเภท
  PHRV

  162
  views

 • Keep cool

  แปลว่า
  ไม่ตื่นเต้น, สงบเงียบ, ไม่ตื่นกลัว
  ประเภท
  PHRV

  167
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  รักษาระดับต่ำไว้, พยายามให้อยู่ด้านล่าง, กดให้ต่ำไว้
  ประเภท
  PHRV

  265
  views

 • Keep down

  แปลว่า
  ทำให้หนักใจ, ทำให้อึดอัดใจ
  ประเภท
  PHRV

  282
  views

 • Keep for

  แปลว่า
  สงวนไว้เพื่อ, เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ
  ประเภท
  PHRV

  157
  views

 • Keep from

  แปลว่า
  หลีกเลี่ยง
  ประเภท
  PHRV

  176
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  ปล่อยทิ้งไว้
  ประเภท
  PHRV

  294
  views

 • Keep in2

  แปลว่า
  ยังคงรักษาไว้
  ประเภท
  PHRV

  223
  views

 • Keep left

  แปลว่า
  ชิดซ้ายไว้, พยายามอยู่ทางซ้ายไว้
  ประเภท
  PHRV

  197
  views

 • Keep off2

  แปลว่า
  งด, ละเว้น, ยกเลิก
  ประเภท
  PHRV

  164
  views

 • Keep off2

  แปลว่า
  หลีกเลี่ยง, หยุด, เลิก, ละ
  ประเภท
  PHRV

  160
  views

 • Keep off2

  แปลว่า
  ไม่พูดถึง, ไม่เอ่ยถึง
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง
  ประเภท
  PHRV

  177
  views

 • Keep open

  แปลว่า
  เปิดอ้าไว้, เปิดไว้, อ้าไว้
  ประเภท
  PHRV

  93
  views

 • Keep to

  แปลว่า
  ทำตามผลงานหรือแผนการ, ยึดติดกับ
  ประเภท
  PHRV

  167
  views

 • Keep together

  แปลว่า
  มาพร้อมกัน, ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน
  ประเภท
  PHRV

  138
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
  ประเภท
  PHRV

  246
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ทำให้ลุกจากเตียง
  ประเภท
  PHRV

  259
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ยังเหมือนเดิม
  ประเภท
  PHRV

  269
  views

 • Keep within

  แปลว่า
  รักษาอยู่ในระดับ, เก็บไว้ใน
  ประเภท
  PHRV

  132
  views

 • Keep money

  แปลว่า
  ถือเงิน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เพราะความซื่อสัตย์ของเขา เพื่อนจึงไว้วางใจให้เขาถือเงิน
  เพิ่มเติม
  เก็บรักษาเงินไว้

  490
  views

 • Keep cool

  แปลว่า
  สุขุม
  ประเภท
  V

  158
  views

 • Keep out

  แปลว่า
  ปิดกั้น, กั้น, กัน, ป้องกัน
  ประเภท
  PHRV

  356
  views

 • Keep silent

  แปลว่า
  นิ่งเฉย
  ประเภท
  PHRV

  313
  views

 • Keep above

  แปลว่า
  พยายามพยุงไว้ให้อยู่เหนือ, รักษาให้สูงไว้
  ประเภท
  PHRV

  168
  views

 • Keep above

  แปลว่า
  ป้องกันความล้มเหลว, สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้, มีเงินมากพอประทังชีวิต
  ประเภท
  PHRV

  149
  views

 • Keep after

  แปลว่า
  ไล่ตาม, ติดตาม, ไล่ล่า
  ประเภท
  PHRV

  208
  views

 • Keep after

  แปลว่า
  ดุด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด
  ประเภท
  PHRV

  190
  views

 • Keep at

  แปลว่า
  รักษาไว้, คงไว้
  ประเภท
  PHRV

  222
  views

 • Keep at

  แปลว่า
  โอ้เอ้อยู่ที่, มัวชักช้าอยู่ที่
  ประเภท
  PHRV

  288
  views

 • Keep away

  แปลว่า
  อยู่ห่าง, เลิก, หยุด, ไปไกล
  ประเภท
  PHRV

  104
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  ป้องกัน
  ประเภท
  PHRV

  252
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
  ประเภท
  PHRV

  239
  views

 • Keep back

  แปลว่า
  กั้นขวาง, ทำให้ไม่พัฒนา
  ประเภท
  PHRV

  274
  views

 • Keep behind

  แปลว่า
  พยายามอยู่ข้างหลัง, คงอยู่ด้านหลัง
  ประเภท
  PHRV

  262
  views

 • Keep behind

  แปลว่า
  ทำให้อยู่ล้าหลัง, ทำให้ล่าช้ากว่า
  ประเภท
  PHRV

  148
  views

 • Keep fit

  แปลว่า
  รักษาสุขภาพ
  ประเภท
  PHRV

  256
  views

 • Keep for

  แปลว่า
  เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง, เก็บไว้จนกว่า
  ประเภท
  PHRV

  167
  views

 • Keep from

  แปลว่า
  เก็บไว้เป็นความลับจาก
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Keep from

  แปลว่า
  ป้องกันจาก, ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า
  ประเภท
  PHRV

  194
  views

 • Keep going

  แปลว่า
  ดำเนินชีวิตต่อไป, ทำต่อไป
  ประเภท
  PHRV

  187
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  หดค้างไว้, หดเข้าและกลั้นไว้
  ประเภท
  PHRV

  216
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน)
  ประเภท
  PHRV

  178
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  เผาไหม้ตลอดเวลา
  ประเภท
  PHRV

  215
  views

 • Keep in1

  แปลว่า
  เก็บสำรองไว้
  ประเภท
  PHRV

  407
  views

 • Keep in2

  แปลว่า
  จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Keep of

  แปลว่า
  ควบคุม, บังคับ
  ประเภท
  PHRV

  151
  views

 • Keep off1

  แปลว่า
  ล่าช้า, มาช้ากว่ากำหนด
  ประเภท
  PHRV

  124
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Keep on1

  แปลว่า
  พูดยืดยาว, ร่ายยาว
  ประเภท
  PHRV

  209
  views

 • Keep on2

  แปลว่า
  พยายามอยู่ในระดับสูงไว้, เก็บไว้สูง
  ประเภท
  PHRV

  109
  views

 • Keep onto

  แปลว่า
  ดุด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ
  ประเภท
  PHRV

  98
  views

 • Keep open

  แปลว่า
  เปิดขาย (การทำธุรกิจหรือการค้าขาย), เปิด
  ประเภท
  PHRV

  108
  views

 • Keep open

  แปลว่า
  รักษาตำแหน่งหรือการงานไว้ให้
  ประเภท
  PHRV

  154
  views

 • Keep right

  แปลว่า
  ชิดขวา, อยู่ข้างขวา, อยู่ด้านขวาไว้
  ประเภท
  PHRV

  194
  views

 • Keep till

  แปลว่า
  ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า
  ประเภท
  PHRV

  174
  views

 • Keep till

  แปลว่า
  คอยจนกระทั่ง
  ประเภท
  PHRV

  211
  views

 • Keep to

  แปลว่า
  ต้องยึดตาม, ต้องปฎิบัติตาม
  ประเภท
  PHRV

  208
  views

 • Keep to

  แปลว่า
  พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น, พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง)
  ประเภท
  PHRV

  209
  views

 • Keep to

  แปลว่า
  นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
  ประเภท
  PHRV

  192
  views

 • Keep under1

  แปลว่า
  กดลงไปข้างใต้, ทำให้จมลงข้างล่าง
  ประเภท
  PHRV

  159
  views

 • Keep under1

  แปลว่า
  จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
  ประเภท
  PHRV

  127
  views

 • Keep under2

  แปลว่า
  เก็บไว้ด้านล่าง, รักษาไว้ข้างใต้
  ประเภท
  PHRV

  89
  views

 • Keep until

  แปลว่า
  คอยจนกระทั่ง
  ประเภท
  PHRV

  236
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ยกไว้, ยกสูงไว้, ยกขึ้น
  ประเภท
  PHRV

  261
  views

 • Keep up

  แปลว่า
  ตามให้ทัน, ไล่ตาม, ตามทัน
  ประเภท
  PHRV

  233
  views

 • Keep with

  แปลว่า
  เก็บไว้กับ, รักษาไว้ที่เดียวกันกับ
  ประเภท
  PHRV

  107
  views

 • Keep silence

  แปลว่า
  สงบปากสงบคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เราต้องรู้จักสงบปากสงบคำเสียบ้าง เรื่องจะได้ไม่รุนแรง
  เพิ่มเติม
  นิ่งไว้ไม่โต้เถียง

  659
  views

 • Keep out

  แปลว่า
  กัน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ตำรวจกันไทยมุงออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ

  458
  views

 • Keep silence

  แปลว่า
  นิ่งเงียบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอนิ่งเงียบไม่กล้าตกปากรับคำอะไร
  เพิ่มเติม
  ไม่พูดไม่จากับใคร

  999+
  views

 • Keep silence

  แปลว่า
  ปิดปากเงียบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ลูกชายเขาปิดปากเงียบไม่ยอมให้การใดๆ ทั้งสิ้น
  เพิ่มเติม
  ไม่ยอมพูดจาเผยความจริงออกมา

  670
  views

 • Keep away from

  แปลว่า
  อยู่ห่าง, เลิก, หยุด, ไปไกล
  ประเภท
  PHRV

  104
  views

 • Keep in with

  แปลว่า
  คุ้นเคยกับ, ชินกับ, เป็นมิตรกับ
  ประเภท
  PHRV

  128
  views

 • Keep one's head

  แปลว่า
  สงบนิ่ง, ใจเย็น
  ประเภท
  IDM

  203
  views

 • Keep pace with

  แปลว่า
  เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน, เดินไปพร้อมกัน
  ประเภท
  PHRV

  211
  views

 • Keep sight of

  แปลว่า
  เฝ้ามอง
  ประเภท
  PHRV

  133
  views

 • Keep track of

  แปลว่า
  ติดตาม, เฝ้าตาม, ตามเรื่อง
  ประเภท
  PHRV

  182
  views

 • Keep up to

  แปลว่า
  รักษาให้อยู่ระดับเดียวกับ
  ประเภท
  PHRV

  85
  views

 • Keep ahead of

  แปลว่า
  พยายามล่วงหน้าไปก่อน, อยู่นำหน้าไว้
  ประเภท
  PHRV

  105
  views

 • Keep one's cool

  แปลว่า
  ควบคุมอารมณ์, สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
  ประเภท
  SL

  114
  views

 • Keep the secret

  แปลว่า
  ถือเป็นความลับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ

  125
  views

 • Keep in reserve

  แปลว่า
  เก็บสำรอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกครอบครัวควรเก็บสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
  เพิ่มเติม
  ให้มีเหลือไว้

  262
  views

 • Be keep spirit

  แปลว่า
  เลี้ยงผี
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนในหมู่บ้านนี้เลี้ยงผีกันแทบทุกหลังคา
  เพิ่มเติม
  นำวิญญาณผู้ตายมาใช้สอยโดยบังคับด้วยเวทมนตร์

  284
  views

 • Keep watch on

  แปลว่า
  คุมเชิง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน
  เพิ่มเติม
  คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย

  184
  views

 • Keep one's words

  แปลว่า
  รักษาคำพูด
  ประเภท
  V

  187
  views

 • Earn one's keep

  แปลว่า
  หาเงินเพื่อทำสิ่งมุ่งหวัง
  ประเภท
  IDM

  117
  views

 • Keep mum about

  แปลว่า
  ปิดเงียบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย
  เพิ่มเติม
  ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย

  152
  views

 • Keep ahead of

  แปลว่า
  เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย), ล้ำหน้า
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Keep count of

  แปลว่า
  สามารถจดจำได้
  ประเภท
  PHRV

  112
  views

 • Keep faith with

  แปลว่า
  จงรักภักดีกับ, ซื่อสัตย์ต่อ, ศรัทธาใน
  ประเภท
  IDM

  245
  views

 • Keep hold of

  แปลว่า
  ยึดไว้, จับ, ฉวย, เกาะกุม
  ประเภท
  PHRV

  109
  views

 • Keep in training

  แปลว่า
  ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน)
  ประเภท
  IDM

  134
  views

 • Keep it dark

  แปลว่า
  เก็บเป็นความลับ
  ประเภท
  IDM

  173
  views

 • Keep out of

  แปลว่า
  อยู่ข้างนอก, ไม่เข้าไปใน
  ประเภท
  PHRV

  271
  views

 • Keep out of

  แปลว่า
  ทำให้ห่างไกลจาก, ไม่เข้าไปยุ่งกับ
  ประเภท
  PHRV

  212
  views

 • Keep up appearances

  แปลว่า
  แสร้งทำ, เสเเสร้ง, แกล้งทำ
  ประเภท
  IDM

  165
  views

 • Keep up with

  แปลว่า
  พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ)
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Keep up with

  แปลว่า
  เตรียมรับมือ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
  เพิ่มเติม
  เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ

  122
  views

 • Keep one's balance

  แปลว่า
  ทรง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง
  เพิ่มเติม
  ตั้งอยู่ได้

  165
  views

 • Keep good time

  แปลว่า
  ตรงเวลา, เที่ยงตรง
  ประเภท
  IDM

  117
  views

 • Keep one's job

  แปลว่า
  รักษาเก้าอี้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น

  230
  views

 • Keep abreast of

  แปลว่า
  รักษาระดับของ, คงระดับของ, พยุงระดับของ
  ประเภท
  PHRV

  189
  views

 • Keep away from

  แปลว่า
  หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย)
  ประเภท
  PHRV

  136
  views

 • Keep clear of

  แปลว่า
  หลีกเลี่ยง, หลบหนี, หนีหน้า
  ประเภท
  PHRV

  154
  views

 • Keep company with

  แปลว่า
  เห็นกันทั่วว่าอยู่กับ
  ประเภท
  IDM

  98
  views

 • Keep in mind

  แปลว่า
  จำ, จำไว้, อย่าลืม
  ประเภท
  IDM

  128
  views

 • Keep in sight

  แปลว่า
  เฝ้ามอง
  ประเภท
  IDM

  203
  views

 • Keep on at

  แปลว่า
  ดุด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ
  ประเภท
  PHRV

  85
  views

 • Keep one's chin

  แปลว่า
  ยังร่าเริงแม้เผชิญกับปัญหา
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • Keep step with

  แปลว่า
  เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน, เดินไปพร้อมกัน
  ประเภท
  IDM

  101
  views

 • Keep tabs on

  แปลว่า
  ตามเฝ้า, ติดตาม, เฝ้าดู
  ประเภท
  IDM

  134
  views

 • Keep up to

  แปลว่า
  ทำให้สูงขึ้นไปเท่ากับ
  ประเภท
  PHRV

  126
  views

 • Keep up with

  แปลว่า
  ตามทัน, ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน
  ประเภท
  PHRV

  154
  views

 • Keep in reserve

  แปลว่า
  เผื่อขาดเผื่อเหลือ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก
  เพิ่มเติม
  เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

  228
  views

 • Keep one's words

  แปลว่า
  รักษาคำพูด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ชาวใต้นิยมนับถือนักเลง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกพิเศษ มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย รักษาคำพูด รักพวกพ้อง
  เพิ่มเติม
  กระทำตามที่พูดไว้

  201
  views

 • Keep in reserve

  แปลว่า
  เผื่อขาดเผื่อเหลือ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก
  เพิ่มเติม
  เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

  184
  views

 • Keep a secret

  แปลว่า
  เป็นความลับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราขอให้เป็นความลับที่รู้กันเพียงสองคนเท่านั้น
  เพิ่มเติม
  เป็นที่ปกปิดไม่ให้ใครรู้

  205
  views

 • Keep in touch with

  แปลว่า
  ติดต่อ
  ประเภท
  IDM

  134
  views

 • Keep one's eye in

  แปลว่า
  วัดจากสายตา
  ประเภท
  IDM

  115
  views

 • Keep one's eyes open

  แปลว่า
  ทำให้ตื่น, ทำให้ไม่หลับ
  ประเภท
  IDM

  117
  views

 • Keep one's mind on

  แปลว่า
  มีสมาธิกับ, สนใจ, มุ่งไปที่, เน้นที่
  ประเภท
  IDM

  113
  views

 • Keep someone in line

  แปลว่า
  เข้าแถว, เรียงแถว
  ประเภท
  IDM

  106
  views

 • Keep someone in suspense

  แปลว่า
  ทำให้สงสัย
  ประเภท
  IDM

  108
  views

 • Keep something at bay

  แปลว่า
  ช่วยให้พ้นจาก
  ประเภท
  IDM

  313
  views

 • Keep something in mind

  แปลว่า
  จดจำได้, ระลึกถึง
  ประเภท
  IDM

  196
  views

 • Keep something in reserve

  แปลว่า
  สำรองไว้ใช้ยามจำเป็น
  ประเภท
  IDM

  106
  views

 • Keep something on ice

  แปลว่า
  เก็บไว้ใช้คราวหน้า, เอาไว้ใช้ทีหลัง
  ประเภท
  IDM

  124
  views

 • Keep something within bounds

  แปลว่า
  ทำให้อยู่ภายในขอบเขต
  ประเภท
  IDM

  89
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  เฝ้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นายต้องเฝ้าผู้ต้องหาไว้อย่าให้คลาดสายตา
  เพิ่มเติม
  เอาใจใส่มุ่งดูไม่ให้คลาดสายตา

  208
  views

 • Keep the fire burning

  แปลว่า
  รุมไฟ
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางทับลงบนกองไฟ เพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ

  308
  views

 • Keep the goodwill of

  แปลว่า
  ถนอมน้ำใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้

  935
  views

 • Keep in the mouth

  แปลว่า
  อม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การวัดไข้ทางปากใช้วิธีอมปรอทไว้ใต้ลิ้นประมาณ 2-3 นาที
  เพิ่มเติม
  เอาสิ่งของใส่ปากแล้วหุบปากไว้ไม่กลืนลงไป

  304
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  จับตาดู
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หล่อนจับตาดูผมทุกฝีก้าว ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมาก
  เพิ่มเติม
  คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว

  153
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  จับตามอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ทดลองกำลังจับตามองการแบ่งเซลของเชื้อจุลินทรีย์ในกล้องจุลทรรศน์

  199
  views

 • Keep a straight face

  แปลว่า
  หน้าตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาแกล้งทำหน้าตาย เมื่อใครถามถึงเรื่องที่เขาก่อขึ้น
  เพิ่มเติม
  ตีสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

  276
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  เฝ้าดู, เฝ้ามอง
  ประเภท
  IDM

  186
  views

 • Keep on the rails

  แปลว่า
  ทำถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  130
  views

 • Keep one's end up

  แปลว่า
  สามารถป้องกันตนได้ดี (ในสถานการณ์ยุ่งยาก)
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • Keep one's eye on

  แปลว่า
  จับตามอง, เฝ้ามอง
  ประเภท
  IDM

  187
  views

 • Keep one's eyes off

  แปลว่า
  ละสายตาจาก
  ประเภท
  IDM

  132
  views

 • Keep one's pecker up

  แปลว่า
  ยังร่าเริงแม้เผชิญกับปัญหา
  ประเภท
  IDM

  289
  views

 • Keep oneself in readiness

  แปลว่า
  เตรียมพร้อมตลอดเวลา
  ประเภท
  IDM

  163
  views

 • Keep oneself to oneself

  แปลว่า
  เก็บไว้เป็นส่วนตัว
  ประเภท
  IDM

  93
  views

 • Keep someone posted on

  แปลว่า
  แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
  ประเภท
  IDM

  96
  views

 • Keep something in order

  แปลว่า
  เก็บให้เป็นระเบียบ
  ประเภท
  IDM

  102
  views

 • Keep your hair on

  แปลว่า
  อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  397
  views

 • Keep your shirt on!

  แปลว่า
  คอยเดี๋ยว, คอยก่อน
  ประเภท
  IDM

  253
  views

 • Keep on one's feet

  แปลว่า
  ยังคงยืนอยู่
  ประเภท
  IDM

  139
  views

 • Keep one's fingers off

  แปลว่า
  อย่าแตะต้อง, ห้ามสัมผัส, อย่าโดน
  ประเภท
  IDM

  183
  views

 • Keep one's hand in

  แปลว่า
  หมั่นฝึกฝน
  ประเภท
  IDM

  197
  views

 • Keep one's options open

  แปลว่า
  มั่นใจว่ามีทางเลือก, อย่าเลือกช้าเกินไป
  ประเภท
  IDM

  246
  views

 • Keep someone at bay

  แปลว่า
  ช่วยให้พ้นจาก
  ประเภท
  IDM

  250
  views

 • Keep someone under observation

  แปลว่า
  จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
  ประเภท
  IDM

  126
  views

 • Keep something in check

  แปลว่า
  ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของ
  ประเภท
  IDM

  220
  views

 • Keep your shirt on

  แปลว่า
  อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  204
  views

 • Keep your hair on

  แปลว่า
  ใจเย็นๆ, เย็นลง
  ประเภท
  SL

  340
  views

 • Keep your pecker up

  แปลว่า
  มองในแง่ดีไว้
  ประเภท
  SL

  179
  views

 • Keep off the grass

  แปลว่า
  ห้ามเดินลัดสนาม
  ประเภท
  V

  868
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  จับตา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  มาตรการและแผนการที่ทยอยออกมาเป็นระยะนั้นถูกจับตาและสะกดรอยตามอย่างใกล้ชิด
  เพิ่มเติม
  คอยเฝ้าสังเกต, จองระวังระไว

  188
  views

 • Keep someone at arm's length

  แปลว่า
  ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ
  ประเภท
  IDM

  182
  views

 • Keep someone on the boil

  แปลว่า
  ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  111
  views

 • Keep someone under one's thumb

  แปลว่า
  ควบคุมอย่างแน่นหนา
  ประเภท
  IDM

  147
  views

 • Keep someone up to date

  แปลว่า
  ทำตัวทันสมัย
  ประเภท
  IDM

  226
  views

 • Keep something in one's head

  แปลว่า
  จำได้, สามารถจดจำ
  ประเภท
  IDM

  103
  views

 • Keep something under one's hat

  แปลว่า
  เก็บเป็นความลับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  169
  views

 • Keep up with the times

  แปลว่า
  ตามแฟชั่น
  ประเภท
  IDM

  122
  views

 • Keep body and soul together

  แปลว่า
  มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย
  ประเภท
  IDM

  128
  views

 • Keep vigil over a sick

  แปลว่า
  เฝ้าไข้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พยาบาลเฝ้าไข้คนป่วยตลอดทั้งคืน
  เพิ่มเติม
  ปรนนิบัติคนเจ็บ คอยดูแลพยาบาลผู้ป่วยไข้

  626
  views

 • Keep vigil over a sick

  แปลว่า
  เฝ้าไข้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บริษัท แคร์เซ็นเตอร บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
  เพิ่มเติม
  คอยดูแลผู้ป่วย

  491
  views

 • Keep a firm hold on

  แปลว่า
  ยึดไว้, เกาะไว้, ยึด, กุม, ฉวย
  ประเภท
  IDM

  94
  views

 • Keep a tight hold on

  แปลว่า
  ควบคุมต่อ, ดำเนินต่อ
  ประเภท
  IDM

  159
  views

 • Keep someone in ignorance of

  แปลว่า
  ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ
  ประเภท
  IDM

  136
  views

 • Keep someone in one's head

  แปลว่า
  ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ
  ประเภท
  IDM

  132
  views

 • Keep someone on the hop

  แปลว่า
  ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ), ยังคงให้ความสนใจ, ยังคอย
  ประเภท
  IDM

  235
  views

 • Keep someone up to scratch

  แปลว่า
  ได้มาตรฐาน, มีมาตรฐานสูง
  ประเภท
  IDM

  147
  views

 • Keep up with the Joneses

  แปลว่า
  แข่งขันกับ
  ประเภท
  IDM

  136
  views

 • Keep one's fingers crossed (for)

  แปลว่า
  ขอให้โชคดี
  ประเภท
  IDM

  184
  views

 • Keep one step ahead of

  แปลว่า
  ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย
  ประเภท
  IDM

  176
  views

 • Keep one's nose out of

  แปลว่า
  อย่าเข้ามายุ่ง, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
  ประเภท
  IDM

  130
  views

 • Keep someone at a distance

  แปลว่า
  ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ
  ประเภท
  IDM

  300
  views

 • Keep someone in his place

  แปลว่า
  บังคับให้นอบน้อม
  ประเภท
  IDM

  161
  views

 • Keep something on its feet

  แปลว่า
  ทำให้ปลอดภัยจากความล้มเหลว
  ประเภท
  IDM

  145
  views

 • Keep on the right side of

  แปลว่า
  ยังเป็นมิตรกับ
  ประเภท
  IDM

  111
  views

 • Keep away from working or duties

  แปลว่า
  โดด 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว

  152
  views

 • Keep someone out of harm's way

  แปลว่า
  อยู่ในที่ปลอดภัย, ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย
  ประเภท
  IDM

  159
  views

 • Keep the wolf from the door

  แปลว่า
  หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
  ประเภท
  IDM

  152
  views

 • Keep one's nose to the grindstone

  แปลว่า
  ทำงานหนักและต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  179
  views

 • Keep someone up to the mark

  แปลว่า
  ได้มาตรฐาน, มีมาตรฐานสูง
  ประเภท
  IDM

  115
  views

 • Keep on the straight and narrow path

  แปลว่า
  ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
  ประเภท
  IDM

  165
  views

 • Keep one's finger on the pulse of

  แปลว่า
  เก่งในการพูด
  ประเภท
  IDM

  212
  views

 • Keep the Buddhist precepts in a monastery

  แปลว่า
  จำศีล
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกวันพระลุงทาจะหอบเสื่อ หิ้วปิ่นโตไปนอนวัด จำศีลภาวนาร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆ

  157
  views

 • Keep on the right side of the law

  แปลว่า
  ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  86
  views

 • A godown to keep imported goods which do not pay tax yet

  แปลว่า
  คลังสินค้าทัณฑ์บน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า

  195
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Keep

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  ความหมาย
  เก็บรักษา

  999+
  views

 • Keep around

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep in

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep on

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep away

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep from

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep at

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep back

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep down

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep off

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep out

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep to

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep in with

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up with

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up at

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Keep


  หอคอยสูง

  66
  views

 • Keep up


  (การพิมพ์) การพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด

  180
  views

 • Bottom Roll


  (english) Submerged roll in the pot used to keep the strip submerged in the pot.

  163
  views

 • Z-Mill


  (english) The full name for z-mill is Sendzimir mill. A Z-mill operates with a very small diameter work roll, normally about 2 inches, backed up by a number of rolls in a pyramid-shaped stack. This roll set up allows you to exert extremely high forces through the work roll and yet keep the work roll from extreme flexing. The take-up roll on the Z-Mill also exerts a tension on the coil as it comes through the mill. The combination of high pressure and tension makes the mill capable of rolling material thin and flat.

  510
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • Earning Your Keep

  ตัวอย่าง
  Hey, look who is washing the dishes. Reply: I have to earn my keep.

  659
  views

 • Earn One's Keep

  ตัวอย่าง
  You did a lot of work today. Reply: I'm just earning my keep.

  999+
  views

 • Fish For Something

  ตัวอย่าง
  You keep asking where I was last night. What are you fishing for?

  937
  views

 • Keep A Stiff Upper Lip

  ตัวอย่าง
  No matter what happens, I want you to keep a stiff upper lip.

  999+
  views

 • All In The Family

  ตัวอย่าง
  I'm going to tell you about your uncle, but let's keep this all in the family.

  564
  views

 • Keep An Eye On Him

  ตัวอย่าง
  Would you keep an eye on my son for me while I am gone? Reply: Sure.

  539
  views

 • Keep Him At Arm's Length

  ตัวอย่าง
  You can work with him if you want, but I would keep him at arms length.

  575
  views

 • Practice What You Preach

  ตัวอย่าง
  You keep telling me how to hit the ball. Why don't you practice what you preach?

  814
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

 • Keep a promise

  แปลว่า
  รักษาสัญญา ทำตามสัญญา

  999+
  views

 • Keep away from

  แปลว่า
  อยู่ห่างจาก หลีกหนีจาก หลีกเลี่ยงจาก

  999+
  views

 • Keep in touch

  แปลว่า
  ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด

  999+
  views

 • Keep one's word

  แปลว่า
  รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้

  999+
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู

  999+
  views

 • Keep one's eye on

  แปลว่า
  เฝ้าดู เฝ้ามอง จัดตาดู

  999+
  views

 • Keep on good terms

  แปลว่า
  รักษามิตรภาพ

  999+
  views

 • I always keep my word.

  แปลว่า
  ฉันรักษาคำพูดเสมอ

  999+
  views

 • Keep your feet on the ground

  แปลว่า
  ยืนตั้งหลักหรือปักหลักไว้ให้จงดีหรือให้มั่นเหมาะ

  999+
  views

 • Keep something for a rainy day.

  แปลว่า
  จะสะสมทรัพย์ไว้ในยามยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Keep an eye on the baby, please.

  แปลว่า
  ได้โปรดช่วยดูเด็กให้ด้วย

  999+
  views

 • Keep away from the doors and windows.

  แปลว่า
  ออกไปให้ห่างจากประตูและหน้าต่าง

  999+
  views

 • I must keep a promise I made.

  แปลว่า
  ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

  999+
  views

 • Men are known by the company they keep.

  แปลว่า
  จะมองคนชั่วดีก็ที่มิตร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Remember to keep in touch when you are aways.

  แปลว่า
  อย่าลืมติดต่อกันเมื่อคุณจากไปล่ะ

  999+
  views

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

ค้นหา "keep" ที่อยู่ใน คำคมคน ทั้งหมด

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้