พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "give" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Provide

  หมวด
  give
  ความหมาย
  ให้

  215
  views

 • Present

  หมวด
  give
  ความหมาย
  ปัจจุบัน

  153
  views

 • Grant

  หมวด
  give
  ความหมาย
  เงินช่วยเหลือ

  206
  views

 • Award

  หมวด
  give
  ความหมาย
  ได้รับรางวัล

  187
  views

 • Furnish

  หมวด
  give
  ความหมาย
  เฟอร์

  208
  views

 • Bestow

  หมวด
  give
  ความหมาย
  เปล่งออก

  257
  views

 • Give

  หมวด
  give
  ความหมาย
  ให้

  166
  views

 • Offer

  หมวด
  give
  ความหมาย
  ข้อเสนอ

  214
  views

 • Confer

  หมวด
  give
  ความหมาย
  มอบให้

  188
  views

 • Assign

  หมวด
  give
  ความหมาย
  กำหนด

  250
  views

 • Give

  หมวด
  supply
  ความหมาย
  ให้

  205
  views

 • Give details

  หมวด
  explain
  ความหมาย
  ให้รายละเอียด

  233
  views

 • Give the impression

  หมวด
  seem
  ความหมาย
  ทำให้เข้าใจ

  285
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Give

  แปลว่า
  ประสาท 2
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้

  379
  views

 • Give

  แปลว่า
  ให้
  ประเภท
  V

  377
  views

 • Give

  แปลว่า
  ให้, ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้
  ประเภท
  VT

  393
  views

 • Give

  แปลว่า
  ทูนหัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้
  เพิ่มเติม
  ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด

  323
  views

 • Give

  แปลว่า
  อำนวย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย

  324
  views

 • Give

  แปลว่า
  มอบให้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน
  เพิ่มเติม
  สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น

  348
  views

 • Give

  แปลว่า
  มอบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ
  เพิ่มเติม
  สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้

  347
  views

 • Given

  แปลว่า
  กริยาช่องที่ 3 ของ give
  ประเภท
  VT

  233
  views

 • Give

  แปลว่า
  แสดง
  ประเภท
  VT

  395
  views

 • Give

  แปลว่า
  ให้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่ให้เงินติดตัว 1,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินอยู่ในกรุงเทพ
  เพิ่มเติม
  หยิบยื่นให้

  340
  views

 • Give

  แปลว่า
  แผ่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้บุคคลอื่น เพราะถือว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้น
  เพิ่มเติม
  ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ

  401
  views

 • Give/hold a dinner of welcome

  แปลว่า
  เลี้ยงรับรอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง

  228
  views

 • Give you a lift

  แปลว่า
  ไปส่ง
  ประเภท
  PHRV
  ตัวอย่าง
  i can give you lift

  295
  views

 • Gimme

  แปลว่า
  คำพูดย่อของ give me
  ประเภท
  SL

  187
  views

 • Gave

  แปลว่า
  กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give
  ประเภท
  VT

  422
  views

 • Give for

  แปลว่า
  ยอม (ทำบางสิ่ง) เพื่อหรือแทน
  ประเภท
  PHRV

  201
  views

 • Give forth

  แปลว่า
  ปล่อย (กลิ่น, เสียงหรืออื่นๆ) ออกไป
  ประเภท
  PHRV

  105
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ยอม
  ประเภท
  PHRV

  295
  views

 • Give of

  แปลว่า
  เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
  ประเภท
  PHRV

  147
  views

 • Give onto

  แปลว่า
  ทำให้มองเห็น, นำไปสู่
  ประเภท
  PHRV

  224
  views

 • Give out

  แปลว่า
  ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น)
  ประเภท
  PHRV

  590
  views

 • Give out

  แปลว่า
  แพร่ออกไป, กระจายออกไป
  ประเภท
  PHRV

  577
  views

 • Give out

  แปลว่า
  ประกาศ, อ้างตัวว่าเป็น
  ประเภท
  PHRV

  609
  views

 • Give out

  แปลว่า
  ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ)
  ประเภท
  PHRV

  598
  views

 • Give over

  แปลว่า
  เลิก (คำไม่เป็นทางการ), หยุด
  ประเภท
  PHRV

  175
  views

 • Give over

  แปลว่า
  ยอมให้, ยอมยอมให้กับฐ, ยอมอ่อนข้อให้
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ชอบทำ, มีนิสัยของ
  ประเภท
  PHRV

  388
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)
  ประเภท
  PHRV

  424
  views

 • Give to

  แปลว่า
  เชื่อถือ, เชื่อในเกียรติของ
  ประเภท
  PHRV

  403
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ยอมรับภาระ (ที่ทำให้ยากจะเป็นอิสระในอนาคต)
  ประเภท
  PHRV

  390
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ลงโทษ, ดุด่า
  ประเภท
  PHRV

  397
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ทำให้ชะงัก, ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง
  ประเภท
  PHRV

  429
  views

 • Give to

  แปลว่า
  พูดเสียงดัง, พูดัง
  ประเภท
  PHRV

  378
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ยอมหลีกทางให้, ยอมอ่อนข้อให้
  ประเภท
  PHRV

  368
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ยอมให้ทาง (การจราจร)
  ประเภท
  PHRV

  397
  views

 • Give to

  แปลว่า
  แทนที่
  ประเภท
  PHRV

  376
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ยกเลิก, หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
  ประเภท
  PHRV

  401
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
  ประเภท
  PHRV

  335
  views

 • Give information

  แปลว่า
  ให้ข่าวสาร
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

  151
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ใจอ่อน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน

  265
  views

 • Give in

  แปลว่า
  โอนอ่อนผ่อนตาม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับความไม่ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  ยอมตามโดยไม่แข็งขืน

  260
  views

 • Give up

  แปลว่า
  พับฐาน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน
  เพิ่มเติม
  แพ้อย่างราบคาบ

  343
  views

 • Give to

  แปลว่า
  แทนที่ด้วย, ตามมาด้วย
  ประเภท
  PHRV

  402
  views

 • Give to

  แปลว่า
  คิดรอบคอบเกี่ยวกับ, พิจารณา, คิดถึง
  ประเภท
  PHRV

  448
  views

 • Give to

  แปลว่า
  แสดงความรู้สึก, แสดงออก
  ประเภท
  PHRV

  403
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ไม่คอย
  ประเภท
  PHRV

  367
  views

 • Give up

  แปลว่า
  เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง)
  ประเภท
  PHRV

  392
  views

 • Give away

  แปลว่า
  ให้ฟรี, ให้ของขวัญ, ให้รางวัล,
  ประเภท
  PHRV

  322
  views

 • Give away

  แปลว่า
  เผยความลับ
  ประเภท
  PHRV

  361
  views

 • Give away

  แปลว่า
  ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ
  ประเภท
  PHRV

  278
  views

 • Give away

  แปลว่า
  สูญเสีย
  ประเภท
  PHRV

  290
  views

 • Give back

  แปลว่า
  คืน, ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน
  ประเภท
  PHRV

  206
  views

 • Give best

  แปลว่า
  ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
  ประเภท
  PHRV

  165
  views

 • Give for

  แปลว่า
  แลกเปลี่ยนกับ, แลกเอา
  ประเภท
  PHRV

  179
  views

 • Give for

  แปลว่า
  ให้เหตุผลกับ, เพื่อ
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ส่งไปให้
  ประเภท
  PHRV

  239
  views

 • Give off

  แปลว่า
  ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น)
  ประเภท
  PHRV

  131
  views

 • Give on

  แปลว่า
  ทำให้มองเห็น, นำไปสู่
  ประเภท
  PHRV

  219
  views

 • Give out

  แปลว่า
  หยุดทำงาน
  ประเภท
  PHRV

  563
  views

 • Give round

  แปลว่า
  แจกจ่ายไปทั่ว, ส่งไปทั่วกัน(เพื่อแบ่งปัน)
  ประเภท
  PHRV

  110
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ส่งให้กับ, ส่งให้, มอบให้
  ประเภท
  PHRV

  366
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ให้กำเนิด, คลอดลูก
  ประเภท
  PHRV

  409
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ยืนยันว่าเป็นจริง
  ประเภท
  PHRV

  386
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง
  ประเภท
  PHRV

  376
  views

 • Give to

  แปลว่า
  สนใจ, สังเกตเห็น
  ประเภท
  PHRV

  387
  views

 • Give counsel

  แปลว่า
  ให้คำปรึกษา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
  เพิ่มเติม
  ให้คำแนะนำ

  185
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ยอม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาตัดสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมทำงานการเมืองใหม่
  เพิ่มเติม
  ไม่สู้

  274
  views

 • Give oneself

  แปลว่า
  ถวายตัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ในสมัยก่อน พ่อแม่นิยมนำบุตรชายเข้าไปถวายตัวเพื่อเป็นทหารรับใช้ในพระราชวัง
  เพิ่มเติม
  มอบตัวแก่เจ้านาย

  178
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ปล่อยมือ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง
  เพิ่มเติม
  ไม่เอาธุระด้วย

  347
  views

 • Give alms

  แปลว่า
  บำเพ็ญทาน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอบำเพ็ญทานเพื่อล้างบาปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

  250
  views

 • Give counsel

  แปลว่า
  ให้คำปรึกษา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
  เพิ่มเติม
  ให้คำแนะนำ

  158
  views

 • Give to

  แปลว่า
  เตรียม, จัดหา, จัดส่ง
  ประเภท
  PHRV

  422
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ช่วยให้ (แพร่) กระจาย, แพร่สะพัด
  ประเภท
  PHRV

  383
  views

 • Give to

  แปลว่า
  เริ่มมีผลต่อ
  ประเภท
  PHRV

  374
  views

 • Give to

  แปลว่า
  แสดงว่า (บางสิ่ง) ไม่เป็นจริง
  ประเภท
  PHRV

  410
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ
  ประเภท
  PHRV

  417
  views

 • Give to

  แปลว่า
  แสดงความคิด, แสดงออก
  ประเภท
  PHRV

  402
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ปล่อยให้แสดงอารมณ์
  ประเภท
  PHRV

  370
  views

 • Give to

  แปลว่า
  ให้มีน้ำหนัก
  ประเภท
  PHRV

  384
  views

 • Give under

  แปลว่า
  ให้สัญญาเพราะ, ให้เพราะ
  ประเภท
  PHRV

  179
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ยอมยกให้, ยินยอมให้
  ประเภท
  PHRV

  337
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)
  ประเภท
  PHRV

  333
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ตาย (คำเก่า)
  ประเภท
  PHRV

  384
  views

 • Give upon

  แปลว่า
  ทำให้มองเห็น, นำไปสู่
  ประเภท
  PHRV

  211
  views

 • Give away

  แปลว่า
  แสดงให้เห็นว่ามาจาก, ส่อให้เห็นว่าเป็น (ใคร)
  ประเภท
  PHRV

  313
  views

 • Give away

  แปลว่า
  ส่งตัวเจ้าสาว
  ประเภท
  PHRV

  299
  views

 • Give away

  แปลว่า
  (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)
  ประเภท
  PHRV

  269
  views

 • Give away

  แปลว่า
  เผย, เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา)
  ประเภท
  PHRV

  327
  views

 • Give back

  แปลว่า
  สะท้อนกลับ
  ประเภท
  PHRV

  196
  views

 • Give back

  แปลว่า
  ชดใช้
  ประเภท
  PHRV

  215
  views

 • Give for

  แปลว่า
  จ่าย (เงิน) สำหรับ, จ่ายเพื่อให้ได้
  ประเภท
  PHRV

  173
  views

 • Give for

  แปลว่า
  เชื่อถือในเรื่อง
  ประเภท
  PHRV

  198
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ให้ชื่อ, เสนอชื่อ
  ประเภท
  PHRV

  228
  views

 • Give in

  แปลว่า
  ยื่น, เสนอ, นำไปคืน
  ประเภท
  PHRV

  248
  views

 • Give of

  แปลว่า
  เป็นหลักฐานของ
  ประเภท
  IDM

  118
  views

 • Give out

  แปลว่า
  แจก, แจกจ่าย
  ประเภท
  PHRV

  586
  views

 • Give out

  แปลว่า
  สิ้นสุด, ยุติ, จบสิ้น
  ประเภท
  PHRV

  662
  views

 • Give out

  แปลว่า
  ส่งงานไปทำที่อื่น, กระจายงานออกไป
  ประเภท
  PHRV

  536
  views

 • Give way

  แปลว่า
  หลีกทาง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน
  เพิ่มเติม
  ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง

  975
  views

 • Give testimony

  แปลว่า
  ให้การ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์
  เพิ่มเติม
  ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา

  181
  views

 • Give up

  แปลว่า
  เปิดหมวกลา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด
  เพิ่มเติม
  ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว

  330
  views

 • Give details

  แปลว่า
  ขยายความใน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ
  เพิ่มเติม
  ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม

  108
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ล้ม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น
  เพิ่มเติม
  ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก

  333
  views

 • Give up

  แปลว่า
  เลิกร้าง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้

  345
  views

 • Gimme

  แปลว่า
  วิธีการเขียนวลี give me ในภาษาพูด
  ประเภท
  N

  230
  views

 • Give in to

  แปลว่า
  ส่งไปให้
  ประเภท
  PHRV

  301
  views

 • Give in to

  แปลว่า
  ให้ชื่อกับ, เสนอชื่อกับ
  ประเภท
  PHRV

  192
  views

 • Give in to

  แปลว่า
  ยอมให้, ยินยอม
  ประเภท
  PHRV

  186
  views

 • Give in to

  แปลว่า
  คืน, เสนอ, ส่ง
  ประเภท
  PHRV

  236
  views

 • Give it hot

  แปลว่า
  ลงโทษอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ), ดุด่าอย่างรุนแรง
  ประเภท
  PHRV

  92
  views

 • Give over to

  แปลว่า
  ยอมจมอยู่กับความรู้สึก (บางอย่าาง)
  ประเภท
  PHRV

  141
  views

 • Give up to

  แปลว่า
  อุทิศให้กับ, ทุ่มเทกับ
  ประเภท
  PHRV

  142
  views

 • Give a toast

  แปลว่า
  ชนแก้ว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเมาหนักเพราะถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ชนแก้วไปหลายแก้ว

  351
  views

 • Give birth to

  แปลว่า
  คลอด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนไข้เจ็บท้องอยู่นานพอตี 4 ก็คลอดเด็กออกมา

  248
  views

 • Give birth to

  แปลว่า
  ออกลูก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนโบราณออกลูกกันง่ายไม่เห็นต้องเรื่องมากอะไร

  211
  views

 • Give a toast

  แปลว่า
  ยกแก้ว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขายกแก้วแตะริมฝีปาก ค่อยๆ เดินหน้าด้วยความมั่นใจเช่นเคย

  542
  views

 • Give precedence (to)

  แปลว่า
  ให้ความสำคัญ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กฎหมายประมงฉบับใหม่ของจีนให้ความสำคัญกับการทำประมงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเป็นหลัก
  เพิ่มเติม
  เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

  999+
  views

 • Give birth to

  แปลว่า
  ให้กำเนิด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง
  เพิ่มเติม
  ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา

  247
  views

 • Give an enema

  แปลว่า
  สวน 2
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์
  เพิ่มเติม
  เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก

  224
  views

 • Give a result

  แปลว่า
  ให้ผล
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การทดสอบที่ให้ผลแน่นอนว่าเป็นโรคภูมิแพ้และแพ้สารอะไรคือการทดสอบทางผิวหนัง

  185
  views

 • Give a sermon

  แปลว่า
  เทศน์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พระสงฆ์กำลังเทศน์เรื่องพระรามชาดกให้ชาวบ้านฟัง

  173
  views

 • Give out light

  แปลว่า
  ปล่อยแสง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ

  205
  views

 • Give a send-off

  แปลว่า
  ส่งท้าย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนไทยมักจะส่งท้ายปีเก่าโดยการจัดงานเลี้ยงฉลองข้ามวันข้ามคืน
  เพิ่มเติม
  พูดหรือทำท้ายสุดเพื่ออำลา

  177
  views

 • Give over to

  แปลว่า
  ยอมมอบให้กับ, ยินยอมส่งให้กับ
  ประเภท
  PHRV

  121
  views

 • Give over to

  แปลว่า
  อุทิศ (เวลา, ชีวิต) ให้กับ, สละให้กับ, ทุ่มเทให้กับ
  ประเภท
  PHRV

  124
  views

 • Give a chance

  แปลว่า
  ให้โอกาส
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง

  157
  views

 • Give a premium

  แปลว่า
  แถมพก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นอกจากเขาจะได้ถ้วยรางวัลแล้ว ผู้จัดยังแถมพกเป็นเงินให้เขาอีก
  เพิ่มเติม
  ให้สิ่งของตอบแทนเป็นไมตรี, แถมให้เป็นพิเศษ

  191
  views

 • Give someone money

  แปลว่า
  ให้เงิน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บริษัทให้เงินสนับสนุนสำหรับปลูกป่าในซาราวัก
  เพิ่มเติม
  เอาเงินให้, จ่ายเงินให้

  137
  views

 • Give a scholarship

  แปลว่า
  ให้ทุน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนและให้ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับการให้คอมพิวเตอร์แปลภาษาโดยอัตโนมัติแก่ประเทศไทย
  เพิ่มเติม
  มอบทุนให้

  125
  views

 • Give a prescription

  แปลว่า
  ให้ยา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แพทย์ให้ยาผมสามขนาน
  เพิ่มเติม
  ให้ยาเพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

  122
  views

 • Usually give alms

  แปลว่า
  ทานศีล
  ประเภท
  ADV
  เพิ่มเติม
  มีการให้เป็นปกติ

  143
  views

 • Give birth to

  แปลว่า
  ตกลูก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่วัวตกลูกครั้งละ 2 ตัว

  192
  views

 • Give false testimony

  แปลว่า
  ให้การเท็จ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์
  เพิ่มเติม
  ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

  159
  views

 • Give birth to

  แปลว่า
  ให้กำเนิด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง
  เพิ่มเติม
  ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา

  214
  views

 • Give a feast

  แปลว่า
  เลี้ยงดู
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงอาหาร

  154
  views

 • Give false testimony

  แปลว่า
  ให้การเท็จ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์
  เพิ่มเติม
  ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

  170
  views

 • Give good luck

  แปลว่า
  ให้โชค
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พระองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังทางเมตตามหานิยมให้โชคให้ลาภให้เกียรติยศให้เงินให้ทองให้ทุกอย่างตามที่บนบาน

  183
  views

 • Give an answer

  แปลว่า
  ไขข้อข้องใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เราทำหน้าที่ไขข้อข้องใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  เพิ่มเติม
  ตอบปัญหาที่ยังข้องใจอยู่

  250
  views

 • Give up to

  แปลว่า
  ยอมมอบตัวกับ
  ประเภท
  PHRV

  237
  views

 • Give up to

  แปลว่า
  เตรียม (เวลาหรือสถานที่เพื่อ)
  ประเภท
  PHRV

  172
  views

 • Give one's word

  แปลว่า
  รับปาก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย
  เพิ่มเติม
  สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน

  162
  views

 • Give a deadline

  แปลว่า
  ขีดเส้นตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทางโรงเรียนขีดเส้นตายว่าต้องจ่ายเงินค่าเทอมในวันที่ 10 มิถุนายนนี้
  เพิ่มเติม
  กำหนดวันหรือเวลาสุดท้ายให้

  122
  views

 • Give parting instructions

  แปลว่า
  สั่งเสีย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกคนสั่งเสียร่ำลานัดหมายที่จะพบกันอีกตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้แลกเปลี่ยนกัน

  271
  views

 • Give a sermon

  แปลว่า
  เทศนา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ท่านอยากได้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติไว้เทศนาสอนชาวบ้าน

  258
  views

 • Give precedence (to)

  แปลว่า
  ให้ความสำคัญ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กฎหมายประมงฉบับใหม่ของจีนให้ความสำคัญกับการทำประมงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเป็นหลัก
  เพิ่มเติม
  เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

  604
  views

 • Give one's word

  แปลว่า
  ลั่นคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

  223
  views

 • Give one's word

  แปลว่า
  ลั่นวาจา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  จอมพลสฤษดิ์นายกฯ สมัยนั้นแค้นมาก ลั่นวาจาว่า เราจะไม่ยอมเสียดินแดนอีกต่อไป
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

  197
  views

 • Give the change

  แปลว่า
  ทอนเงิน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่ค้าทอนเงินให้กับลูกค้า
  เพิ่มเติม
  หักจำนวนเงินตามราคาแล้วคืนส่วนที่เหลือไป

  349
  views

 • Give good luck

  แปลว่า
  ให้โชค
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พระองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังทางเมตตามหานิยมให้โชคให้ลาภให้เกียรติยศให้เงินให้ทองให้ทุกอย่างตามที่บนบาน

  177
  views

 • Give an opportunity

  แปลว่า
  เปิดโอกาส
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แพทย์เปิดโอกาสให้คนไข้ได้ซักถามปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการอดบุหรี่

  147
  views

 • Give someone a ring

  แปลว่า
  โทรศัพท์ถึง, โทรหา
  ประเภท
  IDM

  200
  views

 • Give someone a treat

  แปลว่า
  เลี้ยงดู
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขามักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงอาหาร

  856
  views

 • Give the first performance

  แปลว่า
  ออกงาน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หางเครื่องบ้านเราฝึกกัน 1 - 2 วัน ก็ออกงานได้แล้ว
  เพิ่มเติม
  แสดงแก่ประชาชนครั้งแรก (ใช้แก่วงมหรสพ โขน ละคร)

  236
  views

 • Give a welcome party

  แปลว่า
  เลี้ยงรับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นายกฯ เลี้ยงรับนักกีฬาที่ตึกไทยคู่ฟ้า
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงเนื่องในการต้อนรับ, เลี้ยงต้อนรับ

  320
  views

 • Give a farewell party

  แปลว่า
  เลี้ยงส่ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเลี้ยงส่งเพื่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศจนดึก
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป

  999+
  views

 • Give of one's best

  แปลว่า
  ทำงานได้เหมือนคนอื่น, ทำได้แบบคนอื่น
  ประเภท
  PHRV

  155
  views

 • Give one a break

  แปลว่า
  ให้โอกาส, ยกโทษให้
  ประเภท
  IDM

  83
  views

 • Give with insulting intention

  แปลว่า
  ฟาดหัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอก็ฟาดหัวมันไปสักพัน มันจะได้ไม่ต้องมาตอแยกับเธอและลูกๆ ของเธออีก
  เพิ่มเติม
  ให้เพื่อตัดความรำคาญ, ให้เพราะดูถูก

  177
  views

 • Ask to give way

  แปลว่า
  ขอทาง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  รถพยาบาลเปิดไฟขอทางเพื่อรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

  299
  views

 • Give the green light

  แปลว่า
  เปิดไฟเขียว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ดรีมเวิร์คส์เปิดไฟเขียวสร้างภาคต่อภาพยนตร์เรื่องจอร์จ
  เพิ่มเติม
  อนุญาตให้โดยสะดวก

  164
  views

 • One's legs give out

  แปลว่า
  ขาอ่อน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่ขาอ่อนทรุดฮวบลงทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
  เพิ่มเติม
  อาการไม่มีแรงจนแทบแทบล้มลงเพราะตกใจ

  195
  views

 • Not give a hoot

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  174
  views

 • Give someone the sack

  แปลว่า
  เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), ให้ออกจากงาน
  ประเภท
  IDM

  202
  views

 • Give the headline news

  แปลว่า
  พาดหัวข่าว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวตัวโตว่า ดาราดังท้องไม่มีพ่อ
  เพิ่มเติม
  ตีพิมพ์หัวเรื่องขนาดใหญ่

  136
  views

 • Give sth/sb away

  แปลว่า
  ตีแผ่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้
  เพิ่มเติม
  เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง

  181
  views

 • Give the glad eye

  แปลว่า
  เล่นหูเล่นตา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้หญิงบางคนชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่อาย
  เพิ่มเติม
  แสดงอาการยียวนด้วยสายตา, แสดงอาการให้ท่าด้วยสายตา

  178
  views

 • Give a farewell party

  แปลว่า
  เลี้ยงลา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  วิชาญเลี้ยงลาเพื่อนๆ ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป

  911
  views

 • Voice/give one's opinion

  แปลว่า
  แสดงความคิดเห็น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กองทัพบกเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทัพ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์

  273
  views

 • Give an expression of life

  แปลว่า
  สะท้อนชีวิต
  ประเภท
  V

  196
  views

 • Not give a hang about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  107
  views

 • Not give a hoot about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  93
  views

 • Not give a hang about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  126
  views

 • Not give two hoots about

  แปลว่า
  ไม่สนใจ
  ประเภท
  IDM

  136
  views

 • Give Chinese food to guests

  แปลว่า
  เลี้ยงโต๊ะจีน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเลี้ยงโต๊ะจีนในงานแต่งงานของเขา
  เพิ่มเติม
  เลี้ยงอาหารแขกอย่างกินโต๊ะจีน

  192
  views

 • Give a sharp and angry look

  แปลว่า
  ตาขวาง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หล่อนตาขวางเถียงเสียงสั่นริกๆ อย่างไม่ยอมแพ้
  เพิ่มเติม
  แสดงอาการขุ่นเคือง, ไม่พอใจ

  184
  views

 • Give parting instructions before one dies/leaves

  แปลว่า
  สั่ง 1
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  บอกไว้อาลัยในการที่จะจากไป

  257
  views

 • Don’t give a monkey’s chuff

  แปลว่า
  ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ), ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ
  ประเภท
  SL

  171
  views

 • Not give someone the time of day

  แปลว่า
  ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่
  ประเภท
  IDM

  196
  views

 • Give a public audience to government officials

  แปลว่า
  ออกขุนนาง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พระเจ้าเสือทรงออกขุนนางที่ท้องพระโรงใหญ่
  เพิ่มเติม
  เสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน (ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์)

  172
  views

 • Give food offerings to a Buddhist monk

  แปลว่า
  ตักบาตร
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน
  เพิ่มเติม
  เอาของใส่บาตรพระ

  243
  views

 • Give up one's right (e.g. to remain silent)

  แปลว่า
  สละสิทธิ์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้
  เพิ่มเติม
  ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป

  335
  views

 • Give another person a piece of the cake

  แปลว่า
  แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
  ประเภท
  IDM

  169
  views

 • Work or give things in exchange for interest

  แปลว่า
  ขัดดอก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นุชถูกส่งไปขัดดอกที่บ้านเถ้าแก่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
  เพิ่มเติม
  ส่งลูกหรือเมียให้รับใช้แทนส่งดอกเบี้ย

  172
  views

 • Give up one's right (e.g. to remain silent)

  แปลว่า
  สละสิทธิ์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้
  เพิ่มเติม
  ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป

  381
  views

 • Offer money to a Buddhist monk who give a sermon

  แปลว่า
  ติดกัณฑ์เทศน์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คุณยายติดกัณฑ์เทศน์เป็นเงินหนึ่งร้อยบาท
  เพิ่มเติม
  เอาเงินติดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์, เอาเงินหรือสิ่งของบูชาธรรมเนื่องในการเทศน์

  123
  views

 • Offer/present/give food alms to a Buddhist monk(s)

  แปลว่า
  เลี้ยงพระ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมาทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันพระ
  เพิ่มเติม
  จัดอาหารถวายพระ

  224
  views

 • If you give one an inch, one will take a mile.

  แปลว่า
  ยิ่งได้ยิ่งเอาอีก
  ประเภท
  IDM

  199
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Give

  ช่อง 2
  gave
  ช่อง 3
  given
  ความหมาย
  ให้

  999+
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Give

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  get

  308
  views

 • Give

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  receive

  284
  views

 • Give

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  take

  306
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน Slang คำสแลง ทั้งหมด

 • Shot

  Example
  I'll give the puzzle another shot.

  571
  views

 • Straight

  Example
  I want you to give me a straight answer.

  750
  views

 • Knuckle sandwich

  Example
  Shut up or I'll give you a knuckle sandwich.

  908
  views

 • Prod

  Example
  Can you give me a gentle prod next week so I won't forget?

  641
  views

 • Guts

  Example
  It takes a lot of guts to give the boss your true opinion.

  635
  views

 • Put the moves on

  Example
  You should give up trying to put the moves on her. She is married.

  528
  views

 • Honcho

  Example
  The honcho says that we are going to have to give up two days of our vacation.

  999+
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ทั้งหมด

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Give effect


  ยังผลให้

  82
  views

 • Bending


  (english) A preliminary forging operation to give the piece approximately the correct shape for subsequent forming.

  243
  views

 • Give the right of access to the site


  ให้สิทธิในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

  67
  views

 • Give the right to access/possession of site


  ให้สิทธิในการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อสร้าง

  82
  views

 • Basic Oxygen Furnace (BOF)


  (english) "WHAT A pear-shaped furnace, lined with refractory bricks, that refines molten iron from the blast furnace and scrap into steel. Up to 30% of the charge into the BOF can be scrap, with hot metal accounting for the rest. WHY BOFs, which can refine a heat (batch) of steel in less than 45 minutes, replaced open-hearth furnaces in the 1950s; the latter required five to six hours to process the metal. The BOF's rapid operation, lower cost and ease of control give it a distinct advantage over previous methods. HOW Scrap is dumped into the furnace vessel, followed by the hot metal from the blast furnace. A lance is lowered from above, through which blows a high-pressure stream of oxygen to cause chemical reactions that separate impurities as fumes or slag. Once refined, the liquid steel and slag are poured into separate containers. "

  683
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

 • Give and take.

  แปลว่า
  มิตรจิตรก็มิตรใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  744
  views

 • Give someone a hard time

  แปลว่า
  นำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยาก สร้างความลำบากให้

  999+
  views

 • Stay still now. Don't give me any trouble.

  แปลว่า
  ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปัญหาให้ฉันอีก

  999+
  views

 • I don't mean to give you a hard time.

  แปลว่า
  ฉันไม่ได้ตั้งใจนำความยุ่งยากมาให้คุณ

  999+
  views

 • Give a thief enough rope and he'll hang himself.

  แปลว่า
  ให้โอกาสคนชั่วทำชั่ว ความชั่วนั้นจะบั่นทอนตัวเขาเอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  854
  views

 • Give knaves an inch and they will take a yard.

  แปลว่า
  ให้เฟื้องเอาสลึง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  572
  views

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน คติพจน์ชาวตะวันตก ทั้งหมด

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน คำคมคน ทั้งหมด

ค้นหา "give" ที่อยู่ใน คำคมคนดัง ทั้งหมด

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้