พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Forgive

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  blame

  166
  views

 • Forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  revenge

  152
  views

 • Forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  blame

  159
  views

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Forgive

  หมวด
  pardon
  ความหมาย
  ยกโทษให้

  133
  views

 • Forgive and forget

  หมวด
  pardon
  ความหมาย
  ให้อภัย และลืม

  192
  views

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Forgive

  แปลว่า
  ยกโทษให้, อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
  ประเภท
  VI

  249
  views

 • Forgive

  แปลว่า
  ยกโทษให้, อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
  ประเภท
  VT

  228
  views

 • Forgive

  แปลว่า
  ขอโทษ, ขออภัย
  ประเภท
  VT

  474
  views

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Forgive

  ช่อง 2
  forgave
  ช่อง 3
  forgiven
  ความหมาย
  ให้อภัย
  หมวด
  Irregular Verb

  22,798
  views

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน Idioms ทั้งหมด

 • To Err Is Human, To Forgive Divine

  ตัวอย่าง
  I am still angry about what my manager did yesterday! Answer: It is best to just let it go; to err is human, to forgive divine.

  568
  views

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน คติพจน์ชาวตะวันตก ทั้งหมด

ค้นหา "forgive" ที่อยู่ใน คำคมคน ทั้งหมด

 • Forgive your enemies, but never forget their names.

  แปลว่า
  จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
  หมวดหมู่
  J.F.Kennedy

  3,807
  views

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้