พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "faraway" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Faraway

  แปลว่า
  ห่างไกล, ไกลลิบ, ไกล, ห่าง
  ประเภท
  ADJ

  143
  views

 • Faraway

  แปลว่า
  ทุราคม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล

  169
  views

 • Faraway

  แปลว่า
  ระยะไกล
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล

  195
  views

 • Faraway

  แปลว่า
  ทุรกันดาร
  ประเภท
  ADJ
  เพิ่มเติม
  ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ

  218
  views

 • Be faraway

  แปลว่า
  ทุรกันดาร
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ

  218
  views

ค้นหา "faraway" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Faraway

  หมวด
  remote
  ความหมาย
  ห่างไกล

  275
  views