พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน สำนวนไทย ทั้งหมด

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • คางเหลือง

  แปลว่า
  (สํา) ว. ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต, มักใช้ว่า ไม่ตายก็คางเหลือง.

  796
  views

 • คาง,คาง ๑

  แปลว่า
  น. ส่วนของร่างกายที่สุดขากรรไตร อยู่ใต้ปาก, ราชาศัพท์ว่า พระหนุ.

  592
  views

 • คาง,คาง ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeckoides Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระถิน เนื้อไม้สีนํ้าตาลแก่ แข็ง, พายัพเรียก กาง.

  512
  views

 • เหลือง,เหลือง ๑

  แปลว่า
  [เหฺลือง] ว. สีอย่างสีรงทองหรือขมิ้น.

  242
  views

 • เหลือง,เหลือง ๒

  แปลว่า
  [เหฺลือง] น. พริกเหลือง. (ดู เดือยไก่).

  261
  views

 • เหลือง,เหลือง ๓

  แปลว่า
  [เหฺลือง] ดู กุ้งเหลือง.

  222
  views

 • เหลือง,เหลือง ๕

  แปลว่า
  [เหฺลือง] น. (๑) ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Caesio วงศ์ Pomadasyidae รูปร่างคล้ายปลากะพง ลําตัว ครีบ และหางสีเหลือง ครีบหางเป็นแฉกลึก มีเกล็ดถึงโคนครีบหลังและหาง เช่น ชนิด C. erythrogaster, C. chrysozonus.\n(๒) ชื่อปลาทะเลชนิด Halichoeres nigrescens ในวงศ์ Labridae ลําตัวแบนข้างค่อนข้างหนา สีเขียว ไม่มีเกล็ดที่แก้ม มีเส้นสีม่วงระหว่างตาพาดเฉียงจากตาไปที่แก้ม ๒-๓ เส้น ขนาดยาวประมาณ ๑๔ เซนติเมตร, เหลืองหิน ก็เรียก.

  601
  views

 • เหลือง,เหลือง ๔

  แปลว่า
  [เหฺลือง] ดู ไข้เหลือง.

  239
  views

 • กระโดงคาง

  แปลว่า
  น. ปลายคาง.

  338
  views

 • เคราแพะ

  แปลว่า
  น. เคราใต้คางที่ไว้ยาวเรียวแหลมคล้ายขนใต้คางของแพะ, เรียกคางที่ไว้เคราเช่นนั้นว่า คางแพะ.

  346
  views

 • กาง,กาง ๒

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นคาง. (ดู คาง ๒).

  243
  views

 • ยาเหลือง

  แปลว่า
  น. ยาน้ำชนิดหนึ่งสีเหลือง สำหรับใส่แผลเรื้อรัง.

  245
  views

 • ใบเหลือง

  แปลว่า
  น. ใบแสดงการลงโทษในการแข่งขันฟุตบอล ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาครั้งแรกจะได้รับใบเหลืองจากกรรมการผู้ตัดสินเป็นการแจ้งโทษ ถ้ากระทำผิดกติกาอีกก็จะได้รับใบแดง เป็นการไล่ออก.

  446
  views

 • สายรัดคาง

  แปลว่า
  น. สายหนังหรือเชือกที่โยงจากขอบหมวกหรือชฎาเป็นต้น สำหรับรัดคางกันหลุด.

  863
  views

 • ตาย,ตาย ๒

  แปลว่า
  ว. คําประกอบท้ายประโยคหรือหน้าประโยค หมายความว่า แย่, เต็มที, ยิ่งนัก, เช่น ร้อนจะตาย ตายละทีนี้, คําเปล่งเสียงแสดงความตกใจหรือประหลาดใจเป็นต้น เช่น อุ๊ยตาย ตายแล้ว.

  285
  views

 • ตาย,ตาย ๑

  แปลว่า
  ก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, เช่น สภาวะสมองตาย; เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย; ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย; ยืนแต้มอยู่อย่างเดียว เช่น ลูกเต๋าตายหก; ลักษณะที่ประตูในการเล่นการพนันบางประเภท เช่น โป ถั่ว ไม่ออกเลย หรือนาน ๆ จึงจะออกสักครั้งหนึ่ง; ผิดตามที่กติกากำหนดไว้ในการเล่นกีฬาหรือการละเล่นบางชนิด.

  380
  views

 • แตกดับ

  แปลว่า
  ก. ตาย.

  379
  views

 • สู่สุขคติ

  แปลว่า
  ก. ตาย.

  641
  views

 • หนุ

  แปลว่า
  [หะนุ] น. คาง. (ป., ส.).

  260
  views

 • ดับขันธ์

  แปลว่า
  ก. ตาย.

  743
  views

 • ดับชีพ

  แปลว่า
  ก. ตาย.

  309
  views

 • 999+
  views

 • เป็นตายเท่ากัน

  แปลว่า
  ว. มีอาการปางตาย, ไม่แน่ว่าจะเป็นหรือจะตาย.

  261
  views

 • เดนตาย

  แปลว่า
  (ปาก) ว. ที่รอดตายมาได้ทั้ง ๆ ที่น่าจะตาย.

  762
  views

 • ไส้เป็นน้ำเหลือง

  แปลว่า
  (สํา) ว. อดอยากยากแค้น, ไม่มีอะไรกิน.

  603
  views

 • เมืองผี

  แปลว่า
  น. โลกของคนตาย, แดนของคนที่ตายแล้ว.

  287
  views

 • จ๋อย,จ๋อย ๒

  แปลว่า
  ว. คําแต่งคํา เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริง ๆ เช่น เหลืองจ๋อย หวานจ๋อย.

  110
  views

 • เข้าโลง

  แปลว่า
  (ปาก) ก. ตาย.

  390
  views

 • ถึงที่

  แปลว่า
  ก. ถึงคราวตาย.

  184
  views

 • ตายน้อย

  แปลว่า
  ว. เกือบตาย.

  257
  views

 • ลาโลก

  แปลว่า
  ก. จากโลกไป, ตาย.

  212
  views

 • สายง่อง

  แปลว่า
  น. สายโยงใต้คางม้าไม่ให้เงย.

  299
  views

 • ชีวงคต

  แปลว่า
  (กลอน) ก. ตาย.

  497
  views

 • ปลดปลง

  แปลว่า
  (กลอน) ก. ตาย.

  999+
  views

 • ไปค้าถ่าน

  แปลว่า
  (ปาก) ก. ตาย.

  734
  views

 • แผ่นดินกลบหน้า

  แปลว่า
  (สํา) ก. ตาย.

  401
  views

 • ล่วงลับ

  แปลว่า
  ก. ตาย เช่น เขาล่วงลับไปแล้ว.

  254
  views

 • ตายทั้งกลม

  แปลว่า
  ว. ตายทั้งหมด, ตายทั้งแม่ทั้งลูก, เรียกหญิงที่ตายพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องว่า หญิงตายทั้งกลม.

  304
  views

 • ปาง,ปาง ๒

  แปลว่า
  ว. แทบ, เกือบ, จวน, เช่น ปางตาย ว่า จวนตาย.

  141
  views

 • ล้มหายตายจาก

  แปลว่า
  ก. ตายจากไปแล้ว, หายหน้าไปนานจนทำให้คิดว่าตายไปแล้ว.

  314
  views

 • เหลืองหิน

  แปลว่า
  ดู เหลือง ๕ (๒).

  180
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน ภาษาอีสาน ทั้งหมด

 • คางกะไต

  แปลว่า
  คาง, ส่วนปลายของคาง
  คำอ่าน
  คาง - กะ - ไต

  999+
  views

 • มรณกรรม

  แปลว่า
  ความตาย.
  คำอ่าน
  มอ - ระ - นะ - กำ

  489
  views

 • อนิจกรรม

  แปลว่า
  ความตาย พระยาพานทองตายใช้ว่า ถึงอนิจกรรม.
  คำอ่าน
  อะ - นิด - จะ - กำ

  999+
  views

 • อัตวินิบาตกรรม

  แปลว่า
  การฆ่าตัวตาย.
  คำอ่าน
  อัด - วิ - นิ - บาด - กำ

  558
  views

 • อสัญกรรม

  แปลว่า
  ความตาย ข้าราชการชั้นเจ้าพระยาตาย ใช้ว่า ถึงแก่อสัญกรรม (ราชา).
  คำอ่าน
  อะ - สัน - ยะ - กไ

  999+
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน คำราชาศัพท์ ทั้งหมด

 • พระหนุ

  ความหมาย
  คาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระหนุฐิ

  ความหมาย
  กระดูกคาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระทาฐิกะ , พระทาฒิกะ

  ความหมาย
  เครา หนวดที่คาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • มรณภาพ

  ความหมาย
  ตาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-เขมร ทั้งหมด

 • คาง

  ภาษาเขมร
  ចង្កា
  หมวดหมู่
  อวัยวะ
  คำอ่านเขมร
  Jongka

  485
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Chin2

  แปลว่า
  คาง
  ประเภท
  N

  142
  views

 • Albizia lebbeckoides Benth.

  แปลว่า
  คาง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในสวนหลังบ้านของเขามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ตะคร้อ ทองกวาว พุทธา สีเสียด เทศพะยอม ดงแตงกวา คาง มะเดื่อ
  เพิ่มเติม
  ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeckoides Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระถิน เนื้อไม้สีน้ำตาล แข็ง มีฝักแบนโต

  246
  views

 • Chin

  แปลว่า
  คาง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ฉันเหลียวไปทางพ่ออยู่บ่อยๆ เห็นพ่อนั่งเอาเข่ายันคางท่าทางเหมือนพ่อกำลังขบคิดอะไรบางอย่างอยู่
  เพิ่มเติม
  ส่วนของร่างกายที่สุดขากรรไตร อยู่ใต้ปาก

  140
  views

 • Rest one's chin on one's hands

  แปลว่า
  เท้าคาง
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  นั่งเอามือยันไว้กับคาง

  213
  views

 • Prop up

  แปลว่า
  เท้าคาง
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  เอามือยันคาง

  414
  views

 • Mutton chops

  แปลว่า
  เคราบริเวณคาง
  ประเภท
  N

  141
  views

 • Goatee

  แปลว่า
  เคราแพะ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  เคราใต้คางที่ไว้ยาวเรียวแหลมคล้ายขนใต้คางของแพะ, เรียกคางที่ไว้เคราเช่นนั้นว่า คางแพะ

  163
  views

 • Die of

  แปลว่า
  ตายเนื่องจาก, ตายเพราะ
  ประเภท
  PHRV

  135
  views

 • Pullup

  แปลว่า
  การออกกำลังด้วยการใช้คาง
  ประเภท
  N

  144
  views

 • Die by

  แปลว่า
  ตายเพราะ, ตายจาก
  ประเภท
  PHRV

  117
  views

 • Die from

  แปลว่า
  ตายเพราะ, ตายเนื่องจาก
  ประเภท
  PHRV

  191
  views

 • Die in

  แปลว่า
  ตายระหว่าง, ตายในขณะ
  ประเภท
  PHRV

  149
  views

 • Face

  แปลว่า
  หน้า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”
  เพิ่มเติม
  ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง

  472
  views

 • Chuck

  แปลว่า
  การตบที่คางเบาๆ
  ประเภท
  N

  176
  views

 • Taken for dead

  แปลว่า
  คิดว่าตายแล้ว, น่าจะตายไปแล้ว
  ประเภท
  IDM

  98
  views

 • Lethal

  แปลว่า
  ที่ทำให้ตายได้, ถึงตาย
  ประเภท
  ADJ

  154
  views

 • Yellow

  แปลว่า
  สีเหลือง, สีเหลือง
  ประเภท
  N

  260
  views

 • Mortally

  แปลว่า
  อย่างปางตาย, อย่างถึงตาย
  ประเภท
  ADV

  162
  views

 • Perish with

  แปลว่า
  ตายด้วย (วิธี), ตายเพราะ
  ประเภท
  PHRV

  152
  views

 • (as) dead as a doornail

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  IDM

  759
  views

 • Expire

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  VI

  241
  views

 • Earthborn

  แปลว่า
  ซึ่งต้องตาย
  ประเภท
  ADJ

  177
  views

 • Killing

  แปลว่า
  ถึงตาย
  ประเภท
  ADJ

  188
  views

 • Predecease

  แปลว่า
  ตายก่อน
  ประเภท
  VI

  169
  views

 • Perish from

  แปลว่า
  ตายเพราะ
  ประเภท
  PHRV

  120
  views

 • Extremely

  แปลว่า
  ออกจะตาย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ประชาชนประเทศนี้รักท่านออกจะตาย

  556
  views

 • Kick off

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  PHRV

  377
  views

 • Mortal

  แปลว่า
  ต้องตาย
  ประเภท
  ADJ

  206
  views

 • Mortal

  แปลว่า
  ซึ่งต้องตายในที่สุด
  ประเภท
  N

  216
  views

 • Kiss-off

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  SL

  196
  views

 • Beard

  แปลว่า
  ขนใต้คางสัตว์
  ประเภท
  N

  313
  views

 • Be gathered to one's fathers

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  IDM

  214
  views

 • Ending

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  N

  254
  views

 • Off

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  277
  views

 • Boxed

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  202
  views

 • Buy it

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  165
  views

 • Dead and gone

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  139
  views

 • Eternal checkout

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  SL

  159
  views

 • Feeling no pain

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  114
  views

 • Rest1

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  N

  190
  views

 • Life-or-death

  แปลว่า
  ที่อาจเป็นหรือตาย
  ประเภท
  ADJ

  133
  views

 • Kick the bucket

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  149
  views

 • Brown bread

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  188
  views

 • Croak1

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  139
  views

 • Succumb

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  VI

  221
  views

 • Moribund

  แปลว่า
  ใกล้ตาย, จวนตาย, กำลังจะตาย
  ประเภท
  ADJ

  137
  views

 • Die with

  แปลว่า
  ตายไปพร้อมกับ
  ประเภท
  PHRV

  106
  views

 • End

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  N

  589
  views

 • Life-and-death

  แปลว่า
  ที่อาจเป็นหรือตาย
  ประเภท
  ADJ

  100
  views

 • Predecease

  แปลว่า
  ตายก่อน
  ประเภท
  VT

  144
  views

 • Perish in

  แปลว่า
  ตายเนื่องจาก
  ประเภท
  PHRV

  124
  views

 • Belly up

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  208
  views

 • Cop it1

  แปลว่า
  ตาย
  ประเภท
  SL

  134
  views

 • Tomb

  แปลว่า
  ความตาย
  ประเภท
  N

  279
  views

 • Live with suffering

  แปลว่า
  ตายทั้งเป็น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ
  เพิ่มเติม
  มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส

  834
  views

 • Death

  แปลว่า
  การตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว

  358
  views

 • Meet one's death

  แปลว่า
  ถึงตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ป่วยรายนี้อาจถึงตาย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส

  141
  views

 • Stillborn

  แปลว่า
  ซึ่งคลอดออกมาตาย, ซึ่งตายตั้งแต่เกิด
  ประเภท
  ADJ

  257
  views

 • Not long for this world

  แปลว่า
  ใกล้ตาย, เกือบจะตาย
  ประเภท
  IDM

  155
  views

 • Mortal

  แปลว่า
  ซึ่งทำให้ถึงตาย, ปางตาย
  ประเภท
  ADJ

  206
  views

 • Lie at death's door

  แปลว่า
  ใกล้ตาย, เกือบตาย
  ประเภท
  IDM

  164
  views

 • At death's door

  แปลว่า
  ใกล้ตาย, จวนจะตาย
  ประเภท
  IDM

  145
  views

 • Leave someone for dead

  แปลว่า
  ทิ้งไว้ให้ตาย, ปล่อยให้ตาย
  ประเภท
  IDM

  114
  views

 • Be half dead

  แปลว่า
  ตายมิตายแหล่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนกำลังจะตายแหล่มิตายแหล่ยังพูดให้เสียกำลังใจอีก
  เพิ่มเติม
  อาการหนัก, จวนจะตาย

  197
  views

 • Yellow card

  แปลว่า
  ใบเหลือง
  ประเภท
  N

  158
  views

 • Temporary ID card

  แปลว่า
  บัตรเหลือง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน
  เพิ่มเติม
  บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว

  181
  views

 • Yellowish

  แปลว่า
  ค่อนข้างเหลือง
  ประเภท
  ADJ

  158
  views

 • Xantho-

  แปลว่า
  สีเหลือง
  ประเภท
  PRF

  169
  views

 • Die

  แปลว่า
  เท่งทึง
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ตาย

  702
  views

 • Brazier

  แปลว่า
  ช่างทองเหลือง
  ประเภท
  N

  225
  views

 • Lymph node

  แปลว่า
  ต่อมน้ำเหลือง
  ประเภท
  N

  333
  views

 • Xanthous

  แปลว่า
  ซึ่งมีสีเหลือง
  ประเภท
  ADJ

  217
  views

 • Xanth-

  แปลว่า
  สีเหลือง
  ประเภท
  PRF

  218
  views

 • Lymph node

  แปลว่า
  ต่อมน้ำเหลือง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาต้องไปผ่าต่อมน้ำเหลืองที่โรงพญาบาลพญาไทพรุ่งนี้

  202
  views

 • Immortal

  แปลว่า
  อมตะ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย
  เพิ่มเติม
  ไม่ตาย

  196
  views

 • Die hard

  แปลว่า
  ตายอย่างเจ็บปวด, ตายอย่างช้าๆ
  ประเภท
  PHRV

  135
  views

 • Mortal

  แปลว่า
  จนตาย, จวบจนวันตาย
  ประเภท
  ADJ

  250
  views

 • Develop sores

  แปลว่า
  เห่อ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คางของเขาเห่อเพราะใช้มีดโกนที่ไม่สะอาด
  เพิ่มเติม
  เป็นผื่นเป็นเม็ดผุดขึ้นมากเป็นพืดไปตามผิวหนัง

  161
  views

 • Lymphatic

  แปลว่า
  เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง, ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง
  ประเภท
  ADJ

  139
  views

 • Die of a broken heart

  แปลว่า
  ตายด้วยความตรอมใจ, ตายเพราะความเศร้าใจ
  ประเภท
  IDM

  142
  views

 • Dead

  แปลว่า
  คนตาย (พหูพจน์), ผู้ตาย
  ประเภท
  N

  443
  views

 • Fatality

  แปลว่า
  ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม, ความตาย
  ประเภท
  N

  128
  views

 • Mortality

  แปลว่า
  อัตราการตาย, จำนวนผู้ตาย
  ประเภท
  N

  359
  views

 • Jaw

  แปลว่า
  ขากรรไกร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นักมวยคนนั้นถูกต่อยจนขากรรไกรหัก
  เพิ่มเติม
  กระดูกต้นคางที่อ้าขึ้นลงได้มีลักษณะอย่างกรรไกร

  295
  views

 • Goiter

  แปลว่า
  คอหอยพอก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราทราบดีว่าโรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล
  เพิ่มเติม
  ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง

  145
  views

 • Marian plum

  แปลว่า
  ปราง 2
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มะปรางผลนี้สีเหลืองสุกใส

  999+
  views

 • Freeze to

  แปลว่า
  ทำให้หนาวตาย, หนาวตาย
  ประเภท
  PHRV

  145
  views

 • Deadly

  แปลว่า
  เป็นอันตรายถึงตายได้, เหมือนตาย
  ประเภท
  ADJ

  173
  views

 • Crush someone to death

  แปลว่า
  บดขยี้จนตาย, เหยียบตาย
  ประเภท
  IDM

  108
  views

 • Afterlife

  แปลว่า
  ชีวิตหลังความตาย
  ประเภท
  N

  471
  views

 • Go home

  แปลว่า
  ตาย, ถูกทำลาย
  ประเภท
  PHRV

  132
  views

 • Living

  แปลว่า
  มีชีวิตอยู่, ไม่ตาย
  ประเภท
  ADJ

  272
  views

 • Naturally die

  แปลว่า
  ตายดี
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก
  เพิ่มเติม
  ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี

  114
  views

 • Nearly die

  แปลว่า
  จวนตาย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  อาการเขาหนักจวนเตียน ถึงกับต้องทรุดเข่าลงไป
  เพิ่มเติม
  อาการหนักจวนตาย

  153
  views

 • Fight until death

  แปลว่า
  สู้ตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เราสู้ตายเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้
  เพิ่มเติม
  สู้ให้ถึงที่สุด

  227
  views

 • Wither and die

  แปลว่า
  ล้มตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด

  134
  views

 • Death rate

  แปลว่า
  อัตราการตาย
  ประเภท
  N

  176
  views

 • Winning card

  แปลว่า
  ไพ่ตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แม้จะเจรจาอย่างไร เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกไพ่ตายของเขา
  เพิ่มเติม
  กลเม็ดสำคัญ

  135
  views

 • Breakdown

  แปลว่า
  ตาย 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย
  เพิ่มเติม
  ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย

  172
  views

 • Ow!

  แปลว่า
  อุ๊ยตาย
  ประเภท
  INT

  233
  views

 • Within an inch of one's life

  แปลว่า
  เกือบตาย
  ประเภท
  IDM

  132
  views

 • Die en mass

  แปลว่า
  ตายหมู่
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก
  เพิ่มเติม
  เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

  84
  views

 • Young

  แปลว่า
  ดรุณ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  นกขมิ้นเหลืองอ่อนวัยดรุณเหล่านี้ กลัวตายเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป

  494
  views

 • Die for

  แปลว่า
  ยอมตายเพื่อ
  ประเภท
  PHRV

  109
  views

 • Death rate

  แปลว่า
  อัตราการตาย
  ประเภท
  N

  167
  views

 • Defunct

  แปลว่า
  ตาย, สิ้นชีพ
  ประเภท
  ADJ

  192
  views

 • Demise

  แปลว่า
  การตาย, การสิ้นสุด
  ประเภท
  N

  204
  views

 • Mortality

  แปลว่า
  ภาวะที่ต้องตาย
  ประเภท
  N

  266
  views

 • Mortuary

  แปลว่า
  เกี่ยวกับความตาย
  ประเภท
  ADJ

  182
  views

 • Sleep

  แปลว่า
  ความตาย (ทางวรรณคดี)
  ประเภท
  N

  320
  views

 • Life after death

  แปลว่า
  ชีวิตหลังความตาย
  ประเภท
  N

  185
  views

 • Linger

  แปลว่า
  ใกล้ตาย
  ประเภท
  VI

  301
  views

 • Be paralyzed

  แปลว่า
  ตาย 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
  เพิ่มเติม
  เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย

  149
  views

 • The dead

  แปลว่า
  คนตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีผู้พบคนตายที่บึงแห่งหนึ่ง

  100
  views

 • Breath one's last

  แปลว่า
  ขาดใจตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาหญิงสูงวัยคนนั้นเป็นลมล้มลงขาดใจตายต่อหน้าศาล

  125
  views

 • Wither and die

  แปลว่า
  ล้มตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด

  187
  views

 • Fast knot

  แปลว่า
  เงื่อนตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อย่าผูกหูมุ้งเป็นเงื่อนตายเพราะจะแกะออกยาก
  เพิ่มเติม
  เงื่อนที่แก้ยาก

  161
  views

 • Very

  แปลว่า
  แทบตาย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาชอบทำอะไรเหนือความคาดหมาย ทำให้คนอื่นตกใจแทบตาย
  เพิ่มเติม
  มากจนเกือบหมดกำลัง

  421
  views

 • Fatal

  แปลว่า
  มฤตยู
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้
  เพิ่มเติม
  แห่งความตาย

  242
  views

 • Survivor

  แปลว่า
  เดนตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เมื่อกองทัพถอยไปแล้วมีพวกเดนตายเหลืออยู่
  เพิ่มเติม
  ที่รอดตายมาได้ทั้งๆ ที่น่าจะตาย

  208
  views

 • Poke3

  แปลว่า
  ปีกหมวกซึ่งมีเชือกผูกปลายคาง
  ประเภท
  N

  89
  views

 • Death wish

  แปลว่า
  ความรู้สึกอยากตาย
  ประเภท
  N

  538
  views

 • Carry off

  แปลว่า
  เป็นสาเหตุความตาย
  ประเภท
  PHRV

  154
  views

 • Die with one's boots on

  แปลว่า
  ตายอย่างมีชีวิตชีวา
  ประเภท
  IDM

  152
  views

 • Fatally

  แปลว่า
  อย่างปางตาย
  ประเภท
  ADV

  169
  views

 • Perishing

  แปลว่า
  ตายอนาถ
  ประเภท
  ADJ

  174
  views

 • Postmortem

  แปลว่า
  ซึ่งเกิดขึ้นหลังการตาย
  ประเภท
  ADJ

  157
  views

 • Perish by

  แปลว่า
  ตายด้วย (วิธี)
  ประเภท
  PHRV

  139
  views

 • Repose1

  แปลว่า
  นอนตาย
  ประเภท
  VI

  183
  views

 • Die at one's place

  แปลว่า
  ตายรัง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนชนบทพากันกลับไปตายรังที่บ้านเกิดหลังจากที่หางานทำในกรุงเทพฯ ไม่ได้
  เพิ่มเติม
  กลับถิ่นเดิมไปไหนไม่รอด

  61
  views

 • Come to one's death time

  แปลว่า
  ถึงที่ตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้

  168
  views

 • Starve to death

  แปลว่า
  อดตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น
  เพิ่มเติม
  อดอยากจนตาย

  161
  views

 • Vital

  แปลว่า
  ที่ทำให้ถึงตายได้
  ประเภท
  ADJ

  157
  views

 • Real friend

  แปลว่า
  เพื่อนตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน
  เพิ่มเติม
  เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้

  317
  views

 • Die

  แปลว่า
  ตาย 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
  เพิ่มเติม
  สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต

  620
  views

 • Fixed

  แปลว่า
  ตาย 1
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาเห็นหล่อนเป็นของตายเลยไม่ค่อยใส่ใจ
  เพิ่มเติม
  ที่มีลักษณะแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรับไม่ได้

  259
  views

 • Fatally

  แปลว่า
  ปางตาย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  อ้ายวายร้ายโดนยิงหลายนัด หากไม่ตายก็คงเจ็บปางตาย

  213
  views

 • Dead Sea

  แปลว่า
  ทะเลตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า ทะเลตายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกกำลังทรุดต่ำลงเรื่อยๆ

  190
  views

 • Survive

  แปลว่า
  รอดตาย
  ประเภท
  V

  297
  views

 • Die

  แปลว่า
  นอนตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่เฒ่านอนตายอยู่ในกระท่อมโดยที่ไม่มีลูกหลานสักคนมาดูใจ
  เพิ่มเติม
  นอนสิ้นใจไป

  658
  views

 • Lose

  แปลว่า
  ตาย 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฝ่ายเธอตายแล้ว เราต้องเริ่มเล่นกันใหม่
  เพิ่มเติม
  ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ (ใช้กับการเล่นเกม หรือการพนัน)

  503
  views

 • Almost die

  แปลว่า
  เกือบตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อุบัติเหตุรถชนทำให้เขาเกือบตายดีที่ว่ามีพลเมืองดีมาช่วยไว้ทัน
  เพิ่มเติม
  เกือบจะเสียชีวิต

  179
  views

 • Razor blade

  แปลว่า
  ใบมีดโกน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คางของเขาเห่อเพราะใช้ใบมีดโกนที่ไม่สะอาด

  134
  views

 • Fear of death

  แปลว่า
  มรณภัย
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  การกลัวความตาย, ความรู้สึกกลัวต่อความตาย

  152
  views

 • Goiter

  แปลว่า
  คอพอก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ถ้าขาดไอโอดินจะทำให้เป็นโรคคอพอก
  เพิ่มเติม
  ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง

  272
  views

 • Assemble

  แปลว่า
  รวม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
  เพิ่มเติม
  สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก

  271
  views

 • Be completely dead

  แปลว่า
  ตายหยังเขียด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ
  เพิ่มเติม
  ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย

  374
  views

 • Dying

  แปลว่า
  มรณะ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  เพิ่มเติม
  เกี่ยวกับความตาย

  161
  views

 • Be present at a deathbed

  แปลว่า
  เห็นใจ
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  มาทันพบก่อนตาย

  213
  views

 • Flog someone to death

  แปลว่า
  โบยจนตาย, ฟาดจนตาย
  ประเภท
  IDM

  193
  views

 • Dying

  แปลว่า
  กำลังจะตาย, ใกล้ตาย, ป่วยหนัก
  ประเภท
  ADJ

  191
  views

 • Cinnamon

  แปลว่า
  ที่มีสีน้ำตาลเหลือง
  ประเภท
  ADJ

  241
  views

 • Hepatitis

  แปลว่า
  ตับอักเสบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ
  เพิ่มเติม
  มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ

  303
  views

 • Hepatitis

  แปลว่า
  ตับอักเสบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ
  เพิ่มเติม
  มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ

  242
  views

 • Young

  แปลว่า
  ดรุณ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  นกขมิ้นเหลืองอ่อนวัยดรุณเหล่านี้ กลัวตายเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป

  488
  views

 • Amber

  แปลว่า
  สีเหลืองอำพัน
  ประเภท
  N

  285
  views

 • Cinnamon

  แปลว่า
  สีน้ำตาลเหลือง
  ประเภท
  N

  385
  views

 • Lemon-yellow

  แปลว่า
  สีเหลืองมะนาว
  ประเภท
  ADJ

  159
  views

 • Ocher

  แปลว่า
  สีเหลืองออกน้ำตาล
  ประเภท
  N

  111
  views

 • Ochre

  แปลว่า
  สีเหลืองออกน้ำตาล
  ประเภท
  N

  212
  views

 • Teak

  แปลว่า
  ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง
  ประเภท
  ADJ

  216
  views

 • Wheaten

  แปลว่า
  ที่มีสีเหลืองอ่อน
  ประเภท
  ADJ

  151
  views

 • Redeem

  แปลว่า
  ไถ่บาป
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันยอมตายและจะตายอย่างยินดีเพื่อไถ่บาป
  เพิ่มเติม
  ช่วยให้พ้นบาป

  282
  views

 • With all one's might

  แปลว่า
  สุดแรงเกิด
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาชกเปรี้ยงไปที่ปลายคางอีกฝ่ายสุดแรงเกิด

  282
  views

 • Amber

  แปลว่า
  สีเหลืองอย่างอำพัน
  ประเภท
  ADJ

  198
  views

 • Canary

  แปลว่า
  สีเหลืองสว่าง
  ประเภท
  N

  307
  views

 • Teak

  แปลว่า
  สีน้ำตาลออกเหลือง
  ประเภท
  N

  212
  views

 • Wax bean

  แปลว่า
  ถั่วฝักยาวสีเหลือง
  ประเภท
  N

  284
  views

 • Wheat

  แปลว่า
  สีเหลืองอ่อน
  ประเภท
  N

  348
  views

 • Wheaten

  แปลว่า
  ีสีเหลืองอ่อน
  ประเภท
  N

  159
  views

 • Amber

  แปลว่า
  สีเหลืองอำพัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แมวขาวปลอดจะมีดวงตา 2 สี คือ สีเหลืองอำพันและสีฟ้า
  เพิ่มเติม
  สีเหลืองใสเป็นเงา

  244
  views

 • Be on the threshold of death

  แปลว่า
  ครึ่งผีครึ่งคน
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน
  เพิ่มเติม
  จะเป็นจะตายเท่ากัน

  295
  views

 • Sacrifice one's life

  แปลว่า
  พลีชีพ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว
  เพิ่มเติม
  ยอมตาย

  103
  views

 • Bleed to death

  แปลว่า
  ตกเลือดจนตาย, เสียเลือดมากจนตาย
  ประเภท
  PHRV

  150
  views

 • Die by one's own hand

  แปลว่า
  ฆ่าตัวเอง, ตายเพราะตัวเอง, ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  IDM

  86
  views

 • Murderous

  แปลว่า
  ร้ายแรง, รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้
  ประเภท
  ADJ

  113
  views

 • White of the eye

  แปลว่า
  ตาขาว 1
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
  เพิ่มเติม
  ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ

  178
  views

 • White of the eye

  แปลว่า
  ตาขาว 1
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
  เพิ่มเติม
  ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ

  159
  views

 • A kind of tree

  แปลว่า
  เข
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของเข
  เพิ่มเติม
  ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา

  145
  views

 • Croak

  แปลว่า
  ตาย (คำสแลง)
  ประเภท
  VI

  175
  views

 • Do someone to death

  แปลว่า
  ฆ่า, ทำให้ตาย
  ประเภท
  IDM

  103
  views

 • Cash in one's chips

  แปลว่า
  ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  SL

  154
  views

 • Despatch

  แปลว่า
  ฆ่า, ทำให้ตาย
  ประเภท
  VT

  202
  views

 • Go out

  แปลว่า
  ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  302
  views

 • Lifeless

  แปลว่า
  ที่ตาย, ที่ไม่มีลมหายใจ
  ประเภท
  ADJ

  203
  views

 • Live

  แปลว่า
  มีชีวิต, คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย
  ประเภท
  ADJ

  453
  views

 • Rigor mortis

  แปลว่า
  การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
  ประเภท
  N

  194
  views

 • Parting

  แปลว่า
  การจากกัน, การอำลา, การแยกจากกัน, การตาย
  ประเภท
  N

  245
  views

 • Polish of

  แปลว่า
  ฆ่า, ทำให้ตาย
  ประเภท
  PHRV

  184
  views

 • Pass on

  แปลว่า
  จากไป, ตาย, เสียชีวิต
  ประเภท
  PHRV

  266
  views

 • Suicide

  แปลว่า
  ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  VT

  271
  views

 • Suicide

  แปลว่า
  การฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก

  200
  views

 • Die with a grievance

  แปลว่า
  ตายตาไม่หลับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พ่อแม่คงตายตาไม่หลับถ้าลูกยังไม่ลงหลักปักฐานให้มั่นคง
  เพิ่มเติม
  ตายแล้วแต่ยังมีห่วงอยู่

  118
  views

 • Immortality

  แปลว่า
  ความเป็นอมตะ, ความนิรันดร์, ความไม่ตาย
  ประเภท
  N

  432
  views

 • Mercy killing

  แปลว่า
  การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด
  ประเภท
  N

  232
  views

 • Landowner

  แปลว่า
  ศพ, คนตาย
  ประเภท
  SL

  225
  views

 • Snuff it

  แปลว่า
  ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  97
  views

 • Thanatology

  แปลว่า
  วิชาเกี่ยวกับความตาย
  ประเภท
  N

  274
  views

 • Take one's life

  แปลว่า
  เอาชีวิต
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อดีตแชมป์โลก 2 สมัยข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตสุไลมานให้ได้
  เพิ่มเติม
  ทำให้ถึงตาย

  257
  views

 • Meet one's doom

  แปลว่า
  ถึงคราว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อย่าเสียใจไปเลยนะ คิดซะว่าถึงคราวก็แล้วกัน
  เพิ่มเติม
  ถึงเวลาตาย

  187
  views

 • Be doomed to die

  แปลว่า
  ถึงฆาต
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สการ์ปาโตถึงฆาตทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย
  เพิ่มเติม
  ถึงเวลาตาย

  175
  views

 • God of Death

  แปลว่า
  มัจจุราช
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มัจจุราชได้พรากเอาชีวิตของสามีเธอไปเสียแล้ว
  เพิ่มเติม
  เจ้าแห่งความตาย

  219
  views

 • Danger of death

  แปลว่า
  มรณภัย
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย

  140
  views

 • Fleck

  แปลว่า
  ขี้แมลงวัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลูกชายคนที่สองของเขามีขี้แมลงวันที่คาง
  เพิ่มเติม
  จุดดำเล็กๆ ที่ขึ้นตามตัว

  256
  views

 • Topaz

  แปลว่า
  บุษราคัม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  พลอยสีเหลือง

  243
  views

 • Topaz

  แปลว่า
  บุษย์น้ำทอง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  พลอยสีเหลือง

  192
  views

 • Conk out

  แปลว่า
  ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  126
  views

 • Die game

  แปลว่า
  ตายอย่างกล้าหาญ
  ประเภท
  PHRV

  111
  views

 • Die off

  แปลว่า
  ตาย, ร่วง (ใบไม้)
  ประเภท
  PHRV

  171
  views

 • Deathless

  แปลว่า
  อมตะ, ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์
  ประเภท
  ADJ

  177
  views

 • Deceased

  แปลว่า
  ซึ่งตายแล้ว, ซึ่งไร้ชีวิต
  ประเภท
  ADJ

  179
  views

 • Demise

  แปลว่า
  ตาย, สิ้นชีพ, มรณะ
  ประเภท
  VI

  189
  views

 • Give up

  แปลว่า
  ตาย (คำเก่า)
  ประเภท
  PHRV

  384
  views

 • Go before2

  แปลว่า
  ตายก่อน, เสียชีวิตไปก่อน
  ประเภท
  PHRV

  113
  views

 • Fallen

  แปลว่า
  ซึ่งตายในสนามรบ
  ประเภท
  ADJ

  220
  views

 • Fatal

  แปลว่า
  ซึ่งทำให้ถึงตาย, ซึ่งรักษาไม่ได้
  ประเภท
  ADJ

  194
  views

 • Take one's own life

  แปลว่า
  ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  IDM

  192
  views

 • Turn up one's toes

  แปลว่า
  ตาย (คำสแลง)
  ประเภท
  IDM

  137
  views

 • Dutch act

  แปลว่า
  ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  SL

  94
  views

 • Dutch cure

  แปลว่า
  ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  SL

  134
  views

 • Yield up the ghost

  แปลว่า
  ตาย, สูญสิ้น
  ประเภท
  IDM

  108
  views

 • Kill off

  แปลว่า
  ฆ่า, ทำให้ตาย
  ประเภท
  PHRV

  169
  views

 • Dead

  แปลว่า
  เหมือนตาย, เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต
  ประเภท
  ADJ

  397
  views

 • From cradle to grave

  แปลว่า
  ตั้งแต่เกิดจนตาย
  ประเภท
  IDM

  194
  views

 • Check out

  แปลว่า
  ตาย (คำสแลง)
  ประเภท
  VI

  210
  views

 • Cash in

  แปลว่า
  ตาย (คำสแลง)
  ประเภท
  PHRV

  177
  views

 • Drop dead

  แปลว่า
  ตายทันที, ตายคาที่
  ประเภท
  PHRV

  231
  views

 • Die in harness

  แปลว่า
  ตายขณะทำงาน
  ประเภท
  IDM

  448
  views

 • Die in one's bed

  แปลว่า
  ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ
  ประเภท
  IDM

  115
  views

 • Famish

  แปลว่า
  อดอยาก, อดตาย
  ประเภท
  VI

  159
  views

 • Exit

  แปลว่า
  ความตาย (คำทางการ)
  ประเภท
  N

  309
  views

 • Make away with

  แปลว่า
  ฆ่า, ทำให้ตาย
  ประเภท
  PHRV

  157
  views

 • Perish

  แปลว่า
  ตาย, ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม
  ประเภท
  VI

  147
  views

 • Pass over1

  แปลว่า
  ตาย, เสียชีวิต, จากไป
  ประเภท
  PHRV

  170
  views

 • Worm-food

  แปลว่า
  ศพ, คนตาย
  ประเภท
  SL

  114
  views

 • Suicidal

  แปลว่า
  ซึ่งฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  ADJ

  239
  views

 • Pass away

  แปลว่า
  ล้มหายตายจาก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  อีก 50 ปีข้างหน้า บรรดาสมาชิกบัณฑิตสภาที่ทำงานกันอยู่ในวันนี้ คงจะล้มหายตายจากกันไปแล้ว

  381
  views

 • Testate

  แปลว่า
  ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
  ประเภท
  ADJ

  136
  views

 • Commit suicide

  แปลว่า
  ฆ่าตัวตาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น

  999+
  views

 • Hard

  แปลว่า
  แทบเป็นแทบตาย
  ประเภท
  ADV

  378
  views

 • Be weak

  แปลว่า
  ดิ้วเดี้ยว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

  312
  views

 • Flow inside

  แปลว่า
  ตกใน 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาตายเพราะเลือดตกใน
  เพิ่มเติม
  อาการที่เลือดไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงหรือฟันเป็นต้น เรียกว่า เลือดตกใน

  134
  views

 • Burn someone to death

  แปลว่า
  เผาจนตาย, ฆ่าด้วยการเผาไฟจนตาย
  ประเภท
  IDM

  138
  views

 • Deathbed

  แปลว่า
  เตียงนอนที่คนตายนอน, เตียงนอนขณะที่ตาย
  ประเภท
  N

  202
  views

 • Turn (over) in one's grave

  แปลว่า
  (คนที่ตายไปแล้ว) ตกใจ, (คนที่ตายไปแล้ว) ตื่นตระหนก, ขวัญหาย
  ประเภท
  IDM

  91
  views

 • Be greedy

  แปลว่า
  ละโมบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หากเขาไม่ละโมบ เขาคงไม่ตายด้วยสภาพแบบนี้
  เพิ่มเติม
  อยากได้ไม่รู้จักพอ

  305
  views

 • Assassinate

  แปลว่า
  ฆ่า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้
  เพิ่มเติม
  ทำให้ตาย, ทำลาย

  286
  views

 • Hell

  แปลว่า
  ยมโลก
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  โลกของคนตาย

  255
  views

 • Nearly-dead fish

  แปลว่า
  ปลาชา
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ปลาที่จวนจะตาย

  358
  views

 • Fawn1

  แปลว่า
  สีน้ำตาลแกมเหลือง
  ประเภท
  N

  120
  views

 • Foxy

  แปลว่า
  ซึ่งมีสีเหลืองหรือน้ำตาลแดง
  ประเภท
  ADJ

  212
  views

 • Kingcup

  แปลว่า
  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง
  ประเภท
  N

  143
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ทั้งหมด

 • มัจจุ, มฤตยู

  บาลี
  มจฺจุ
  สันสกฤต
  มฺฤตฺยุ
  ความหมาย
  ความตาย

  999+
  views

 • บุษราคัม

  สันสกฤต
  ปุษฺปราค
  ความหมาย
  พลอยสีเหลือง

  630
  views

 • บัณฑุกัมพล

  บาลี
  ปณฺฑุ+กมฺพล
  สันสกฤต
  ปาณฺฑุ+กมฺพล
  ความหมาย
  ผ้าขนสัตว์สีเหลือง

  999+
  views

 • อมร, อมรา

  บาลี
  อมร
  สันสกฤต
  อมร
  ความหมาย
  ผู้ไม่ตาย

  999+
  views

 • อมตะ

  บาลี
  อมต
  สันสกฤต
  อมฤต
  ความหมาย
  ผู้ไม่ตาย

  999+
  views

 • ศพ

  บาลี
  สว
  สันสกฤต
  ศว
  ความหมาย
  ร่างคนตาย

  999+
  views

 • ทิวงคต

  บาลี
  ทิวงฺคต
  สันสกฤต
  ทิวมฺคต
  ความหมาย
  ไปสู่สวรรค์ (ตาย)

  999+
  views

ค้นหา "ไม่ตายก็คางเหลือง" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด