พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "สำนวนไทย" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Locution

  แปลว่า
  สำนวน, สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  160
  views

 • Expression

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N

  525
  views

 • Case

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ
  เพิ่มเติม
  รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง

  342
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

  301
  views

 • Parlance

  แปลว่า
  สำนวนพูด, สำนวนเขียน
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Tag

  แปลว่า
  สำนวนหรือประโยค
  ประเภท
  N

  291
  views

 • Flourish

  แปลว่า
  สำนวนสละสลวย
  ประเภท
  N

  400
  views

 • Literary style

  แปลว่า
  สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่เรียบเรียง

  223
  views

 • Idiomatic wording

  แปลว่า
  ถ้อยคำสำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย

  187
  views

 • Pleonasm

  แปลว่า
  การใช้คำฟุ่มเฟือย, สำนวนยืดยาด, สำนวนเยิ่นเย้อ
  ประเภท
  N

  203
  views

 • Eloquence

  แปลว่า
  สำบัดสำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานเขียนของเธอเล่นสำบัดสำนวนมากเกินไป จนแทบกลายเป็นบทลิเกไปเลย
  เพิ่มเติม
  สำนวนคำพูด

  362
  views

 • Rhetorical

  แปลว่า
  เชิงสำนวนโวหาร
  ประเภท
  ADJ

  194
  views

 • Phraseology

  แปลว่า
  การใช้สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Style

  แปลว่า
  สำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
  ประเภท
  N

  389
  views

 • Freedom

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น
  เพิ่มเติม
  ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส

  311
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก
  เพิ่มเติม
  ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

  326
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N

  274
  views

 • Officialese

  แปลว่า
  สำนวนภาษาของเอกสารทางการ
  ประเภท
  N

  139
  views

 • Thai

  แปลว่า
  คนไทย, ชาวไทย
  ประเภท
  N

  311
  views

 • Figure of speech

  แปลว่า
  การใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
  ประเภท
  N

  272
  views

 • Flowery

  แปลว่า
  หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), สละสลวย
  ประเภท
  ADJ

  247
  views

 • Pen1

  แปลว่า
  ลีลาการเขียน, สำนวนการเขียน
  ประเภท
  N

  189
  views

 • Phrase

  แปลว่า
  โวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
  ประเภท
  N

  422
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  เกี่ยวกับไทย
  ประเภท
  ADJ

  249
  views

 • Thai painting

  แปลว่า
  ลายไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย
  เพิ่มเติม
  ลายแบบศิลปะของไทย

  251
  views

 • Write one's penmanship in Thai language

  แปลว่า
  คัดไทย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน
  เพิ่มเติม
  เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง

  153
  views

 • Thai dance

  แปลว่า
  รำไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การรำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไป จนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

  277
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

  300
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ชาวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

  371
  views

 • Thai watchman

  แปลว่า
  ไทยยาม
  ประเภท
  N

  218
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  คนไทย
  ประเภท
  N

  236
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N

  291
  views

 • Penmanship in Thai language

  แปลว่า
  คัดไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในชั่วโมงคัดไทย ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือ เพราะหากคัดไม่เสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้าน
  เพิ่มเติม
  วิชาฝึกเขียนลายมือ

  195
  views

 • Thai dessert

  แปลว่า
  ขนมไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขนมไทยมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญ

  999+
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ประเทศไทย
  ประเภท
  N

  279
  views

 • Crowd

  แปลว่า
  ไทยมุง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คนจำนวนมากที่เข้าไปรุมดู

  634
  views

 • Muskmelon

  แปลว่า
  แตงไทย
  ประเภท
  N

  235
  views

 • Siamese cat

  แปลว่า
  แมวไทย
  ประเภท
  N

  178
  views

 • Thai

  แปลว่า
  คนไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารแบบกวางตุ้งจะถูกปากคนไทย

  361
  views

 • Miss Thailand

  แปลว่า
  นางสาวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
  เพิ่มเติม
  หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย

  138
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บุหรี่นำเข้าจะต้องมีการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาไทยด้วย
  เพิ่มเติม
  ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศไทย

  364
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N

  392
  views

 • Gulf of Thailand

  แปลว่า
  อ่าวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การขุดคอคอดกระจะทำให้กระแสน้ำเย็นในทะเลอันดามันไหลเข้ามาในอ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดมากขึ้น

  313
  views

 • Rhetorical question

  แปลว่า
  คำถามเชิงสำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  467
  views

 • Stylistics

  แปลว่า
  การศึกษาเกี่ยวกับสำนวนหรือรูปแบบภาษา
  ประเภท
  N

  209
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศิลป์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ
  เพิ่มเติม
  รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  405
  views

 • Thai

  แปลว่า
  เกี่ยวกับคนไทย, เกี่ยวกับภาษาไทย
  ประเภท
  ADJ

  334
  views

 • Then

  แปลว่า
  แล้วจึง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

  450
  views

 • Play on words

  แปลว่า
  เล่นคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สุนทรภู่ชอบเล่นคำและสำนวนในบทกลอน
  เพิ่มเติม
  ใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ให้มีอักษรสัมผัสหรือคล้องจองกันเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  144
  views

 • Edit

  แปลว่า
  เกลา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่

  302
  views

 • From mouth to mouth

  แปลว่า
  ต่อปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  เล่าสืบกันมา

  158
  views

 • From mouth to mouth

  แปลว่า
  ต่อปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  เล่าสืบกันมา

  159
  views

 • Thai flag of red, white and blue

  แปลว่า
  ธงไตรรงค์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า
  เพิ่มเติม
  ธงชาติของไทย

  265
  views

 • A game consisting in holding one's breath while running

  แปลว่า
  ตี่ 2
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขายังคงนั่งนิ่งอยู่กับดวงดอม ขณะที่เพื่อนคนอื่นลุกไปเล่นตี่จับกัน
  เพิ่มเติม
  การละเล่นอย่างหนึ่งของไทย

  213
  views

 • Image

  แปลว่า
  ภาพพจน์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ

  253
  views

 • Figure of speech

  แปลว่า
  อุปมาโวหาร
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ

  207
  views

 • Suitable speech

  แปลว่า
  กัปปิยโวหาร
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาละเทศะ

  222
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
  ประเภท
  ADJ

  331
  views

 • New-style Thai song

  แปลว่า
  เพลงไทยสากล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้เป็นไทยเฉพาะเนื้อเพลง ส่วนทำนองก็ยังคงเป็นของฝรั่ง

  209
  views

 • Communications Authority of Thailand

  แปลว่า
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  191
  views

 • Port Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

  แปลว่า
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  422
  views

 • Port Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกู้ยืมสำหรับบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทย และขยายการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนภายใน15ปี

  245
  views

 • State Railway of Thailand

  แปลว่า
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คุณน้าของฉันทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

  273
  views

 • Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  282
  views

 • Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

  แปลว่า
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  379
  views

 • Petroleum Authority of Thailand

  แปลว่า
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  206
  views

 • The Tourism Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เมื่อคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คุณสามารถติดต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

  555
  views

 • Airports Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

  150
  views

 • The Industrial Estate Authority of Thailand

  แปลว่า
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  396
  views

 • Sport Authority of Thailand

  แปลว่า
  การกีฬาแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขึ้นที่ จ.เชียงใหม่

  217
  views

 • Old-style Thai song

  แปลว่า
  เพลงไทยเดิม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี

  189
  views

 • Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารของชาติ
  เพิ่มเติม
  หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงิน

  305
  views

 • Thai folk song

  แปลว่า
  อีแซว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครูสอนอีแซวให้ฉันกะจะให้เป็นแม่เพลงเมืองสุพรรณ
  เพิ่มเติม
  เพลงไทย

  282
  views

 • Use idiomatic expression

  แปลว่า
  ติดสำนวน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน

  239
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศาสตร์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก
  เพิ่มเติม
  วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  503
  views

 • Beyond reasonable doubt

  แปลว่า
  ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), ไม่มีข้อกังขา
  ประเภท
  IDM

  283
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศิลป์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด
  เพิ่มเติม
  ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  377
  views

 • Traditionally

  แปลว่า
  ตามเนื้อผ้า
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้
  เพิ่มเติม
  ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า

  213
  views

 • Be familiar

  แปลว่า
  ชินหูชินตา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอต้องอ่านหนังสือมากๆ เพื่อให้ชินหูชินตาสำนวนไทย

  146
  views

 • Gallicism

  แปลว่า
  คำ วลี สำนวนในภาษาฝรั่งเศสที่รับมาจากภาษาอื่น
  ประเภท
  N

  238
  views

 • Phraseologist

  แปลว่า
  คนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
  ประเภท
  N

  138
  views

 • Pathum Thani

  แปลว่า
  ปทุมธานี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงมาก
  เพิ่มเติม
  จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย

  217
  views

 • Figure

  แปลว่า
  การใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
  ประเภท
  N

  394
  views

 • Export-Import Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  175
  views

 • Telephone Organization of Thailand

  แปลว่า
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บริษัท ที ที แอนด์ ทีเซ็นสัญญารับสัมปทานโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมายจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  361
  views

 • Mass Communication Organization of Thailand

  แปลว่า
  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  368
  views

 • Speak eloquently

  แปลว่า
  ตีสำนวน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด

  126
  views

 • Mostly use idiomatic expression

  แปลว่า
  ติดสำนวน
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน

  215
  views

 • Then

  แปลว่า
  แล้วจึง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

  494
  views

 • Lazy

  แปลว่า
  หลังยาว
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

  347
  views

 • Mixed metaphor

  แปลว่า
  การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน
  ประเภท
  N

  171
  views

 • Eloquence

  แปลว่า
  โวหาร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล
  เพิ่มเติม
  ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน

  289
  views

 • Quibble

  แปลว่า
  เล่นลิ้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา

  393
  views

 • Kind of Thai tune

  แปลว่า
  ลิงโลด
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  137
  views

 • Name of a Thai tune

  แปลว่า
  โอด
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  240
  views

 • Name of a Thai tune

  แปลว่า
  ปฐมดุสิต
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  297
  views

 • Name of a Thai classical song

  แปลว่า
  ลมพัดชายเขา
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  185
  views

 • Nong Khai

  แปลว่า
  หนองคาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กำลังของข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้มาประจำที่หนองคาย เพื่อรักษาอธิปไตย
  เพิ่มเติม
  จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของไทย

  159
  views

 • Name of classical Thai song

  แปลว่า
  ตุ้งติ้ง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง

  178
  views

 • Name of Thai design

  แปลว่า
  เครือแย่ง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลายที่ประตูวัดใต้เป็นลายเครือแย่ง
  เพิ่มเติม
  ชื่อลายไทยชนิดหนึ่ง

  153
  views

 • Melody

  แปลว่า
  พัดชา
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  187
  views

 • Name of a Thai tune

  แปลว่า
  พม่ารำขวาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เพลงไทยเดิมหลายๆ เพลงมีชื่อขึ้นต้นเป็นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย เช่น ลาวเจริญศรี มอญดูดาว พม่ารำขวาน ทยอยยวน แขกบรเทศ ฯลฯ
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  301
  views

 • Name of thai tune

  แปลว่า
  พระทอง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  วงปี่พาทย์กำลังซ้อมบรรเลงเพลงพระทองอยู่อย่างขะมักเขม้น
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  267
  views

 • Name of a Thai classical song

  แปลว่า
  ทะเลบ้า 1
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  190
  views

 • Name of Thai song

  แปลว่า
  ตระ 2
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง

  249
  views

 • Name of Thai classical tune

  แปลว่า
  เชิดจีน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาร้องเพลงเชิดจีนได้ไพเราะมาก
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  167
  views

 • Name of Thai classical tune

  แปลว่า
  กวางทอง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  173
  views

 • Name of the Thai classical song

  แปลว่า
  คลื่นกระทบฝั่ง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง

  162
  views

 • Name of Thai tune

  แปลว่า
  ไอยเรศ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  276
  views

 • Name of classical Thai song

  แปลว่า
  ทวาย 1
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครูสอนเขาบรรเลงเพลงทวาย
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  209
  views

 • Siam

  แปลว่า
  ชื่อเดิมของประเทศไทย, สยาม
  ประเภท
  N

  312
  views

 • Thailand Association of the Blind

  แปลว่า
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต
  เพิ่มเติม
  สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด

  210
  views

 • Thailand Association of the Blind

  แปลว่า
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต
  เพิ่มเติม
  สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด

  315
  views

 • Tally with the facts

  แปลว่า
  เข้าเค้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี
  เพิ่มเติม
  เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง

  148
  views

 • Name of a Thai tune

  แปลว่า
  พม่าแทงกบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เสียงเพลงบรรเลงขึ้นทันที แต่ไม่ใช่เพลงมหาฤกษ์มหาชัย มันคือเพลง พม่าแทงกบ เรียกร้องเสียงเฮฮาได้ดีมาก
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  315
  views

 • Kind of Thai song

  แปลว่า
  เต่าทอง 2
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  160
  views

 • Classical Thai tune

  แปลว่า
  มโนราห์ 2
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  439
  views

 • Kind of Thai song

  แปลว่า
  เซ่นเหล้า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเล่นเพลงทำนองเซ่นเหล้า
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  152
  views

 • Thammasat university

  แปลว่า
  ธรรมศาสตร์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นประจำ
  เพิ่มเติม
  ชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

  181
  views

 • Half-moon

  แปลว่า
  พระจันทร์ครึ่งซีก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  วงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกอย่างไพเราะ
  เพิ่มเติม
  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

  302
  views

 • Idiom

  แปลว่า
  การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา, สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
  ประเภท
  N

  263
  views

 • Radio Thailand

  แปลว่า
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผมรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวัน

  154
  views

 • The Electricity Generating Authority of Thailand

  แปลว่า
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  263
  views

 • Be beautiful

  แปลว่า
  สละสลวย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้
  เพิ่มเติม
  เป็นระเบียบเรียบร้อย

  202
  views

 • Orator

  แปลว่า
  นักพูด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  121
  views

 • Aqueous adjuvant

  แปลว่า
  น้ำกระสาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่
  เพิ่มเติม
  น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย

  254
  views

 • Kind of game in royal ceremony

  แปลว่า
  กุลาตีอก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้เล่นกุลาตีอกจากจะรำเป็นแล้วควรเล่นด้วยอารมณ์สนุกสนานเพื่อให้ผู้ดูรู้สึกสนุกตามไปด้วย
  เพิ่มเติม
  ชื่อการเล่นมหรสพของไทยโบราณ

  103
  views

 • Chiang Mai

  แปลว่า
  เชียงใหม่
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
  เพิ่มเติม
  จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย

  366
  views

 • Kind of game in royal ceremony

  แปลว่า
  กุลาตีไม้
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กุลาตีไม้เป็นการละเล่นของหลวง สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากการละเล่นพื้นเมืองของอินเดียตอนใต้
  เพิ่มเติม
  ชื่อการเล่นมหรสพของไทยโบราณ

  146
  views

 • Rice and curry

  แปลว่า
  ข้าวแกง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เดี๋ยวเราแวะกินข้าวแกงกันคนละจานก่อนค่อยไปต่อ
  เพิ่มเติม
  อาหารไทยมีข้าวกับแกงต่างๆ เป็นต้น

  290
  views

 • Phayao

  แปลว่า
  พะเยา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พะเยาและเชียงราย
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทย

  134
  views

 • Mukdahan

  แปลว่า
  มุกดาหาร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรี มีวิถีชีวิตแบบชนบท
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของไทย

  155
  views

 • Idiomatic

  แปลว่า
  ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาได้อย่างเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ
  ประเภท
  ADJ

  185
  views

 • Conform

  แปลว่า
  เข้ากัน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ
  เพิ่มเติม
  สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน

  160
  views

 • Baht

  แปลว่า
  เงินบาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หน่วยของเงินตราที่ใช้ในประเทศไทยคือ เงินบาท
  เพิ่มเติม
  สกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทย

  231
  views

 • Tail end (of one of the Thai consonants)

  แปลว่า
  หาง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พยัญชนะบ. กับพยัญชนะป.เขียนแตกต่างกันที่หางของพยัญชนะ
  เพิ่มเติม
  ส่วนของตัวหนังสือไทยที่ลากยาวขึ้นทางเบื้องบน

  155
  views

 • A kind of card game

  แปลว่า
  ผ่อง 2
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นไพ่ผ่อง
  เพิ่มเติม
  การเล่นไพ่ผ่องไทยหรือจีน

  143
  views

 • Yala

  แปลว่า
  ยะลา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อำเภอเบตงอยู่ในจังหวัดยะลา
  เพิ่มเติม
  จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย

  312
  views

 • Chiang Rai

  แปลว่า
  เชียงราย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับประเทศพม่า
  เพิ่มเติม
  จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย

  145
  views

 • Copy

  แปลว่า
  ฉบับ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป
  เพิ่มเติม
  หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  518
  views

 • Phuket

  แปลว่า
  ภูเก็ต
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทางรถไฟสายใต้จะขยายไปถึงภูเก็ต
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทย

  169
  views

 • Northern Thai people

  แปลว่า
  โยน 2
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา

  189
  views

 • Suphan Buri

  แปลว่า
  สุพรรณบุรี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ถนนเข้าสู่สุพรรณบุรีนั้นเป็นถนน 4 เลนและมีต้นไม้ปลูกเป็นทิวแถวตลอด 2 ข้างทาง
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  157
  views

 • Surat Thani

  แปลว่า
  สุราษฎร์ธานี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปิดเทอมนพ่อจะพาพวกเราไปเที่ยวทะเลที่สุราษฎร์ธานี
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้

  192
  views

 • Lamphun

  แปลว่า
  ลำพูน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลุงเป็นข้าราชการอยู่ที่ลำพูน
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  138
  views

 • Samut Songkhram

  แปลว่า
  สมุทรสงคราม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  214
  views

 • Phrae

  แปลว่า
  แพร่
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อากาศที่แพร่ก็หนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นๆ เท่าไหร่
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  120
  views

 • Phitsanulok

  แปลว่า
  พิษณุโลก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พระเครื่องที่นักบู๊ตรอกจันทน์ภาคภูมิใจมาก คือพระท่ามะปรางที่จังหวัดพิษณุโลก
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  180
  views

 • Wooden wall

  แปลว่า
  ฝากระดาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก
  เพิ่มเติม
  ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง

  118
  views

 • Phra Nakhon Si Ayutthaya

  แปลว่า
  พระนครศรีอยุธยา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขันลงหินทำกันมากที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย

  232
  views

 • Nan

  แปลว่า
  น่าน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นายอำเภอต้องไปประจำอยู่ที่น่านเป็นเวลา 1 ปี
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  307
  views

 • Nakhon Nayok

  แปลว่า
  นครนายก
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  205
  views

 • First Thai enacted law

  แปลว่า
  กฎหมายตราสามดวง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กฎหมายตราสามดวงถูกตราขึ้นใช้ในรัชกาลที่ 1
  เพิ่มเติม
  กฎหมายฉบับแรกที่ถูกตราขึ้นใช้ในประเทศไทย

  574
  views

 • End

  แปลว่า
  เสร็จสิ้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

  541
  views

 • Bangkok

  แปลว่า
  บางกอก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด
  เพิ่มเติม
  ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย

  213
  views

 • Nakhon Pathom

  แปลว่า
  นครปฐม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  172
  views

 • Foreign exchange rate of the baht

  แปลว่า
  ค่าเงินบาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ มีสูง ซึ่งจะกระทบกับตลาดกับหุ้นบางตัว
  เพิ่มเติม
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยกับต่างประเทศที่มีค่าขึ้นลง

  192
  views

 • Foreign exchange rate of the baht

  แปลว่า
  ค่าเงินบาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ มีสูง ซึ่งจะกระทบกับตลาดกับหุ้นบางตัว
  เพิ่มเติม
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยกับต่างประเทศที่มีค่าขึ้นลง

  167
  views

 • Meo

  แปลว่า
  แม้ว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด
  เพิ่มเติม
  ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย

  252
  views

 • Songkhla

  แปลว่า
  สงขลา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้

  111
  views

 • Satun

  แปลว่า
  สตูล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บ้านเกิดของเขาอยู่ที่จังหวัดสตูล
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้

  186
  views

 • Pattani

  แปลว่า
  ปัตตานี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานประจำปีจังหวัดปัตตานีปีนี้มีคนมากกว่าปีที่แล้ว
  เพิ่มเติม
  ชื่อเมืองหรือจังหวัดในภาคใต้ของไทย

  134
  views

 • Khmer

  แปลว่า
  ขอม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  รูปปั้นที่ขุดพบแถบอีสานทางใต้ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบขอม
  เพิ่มเติม
  ชนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับญวณ

  157
  views

 • Phatthalung

  แปลว่า
  พัทลุง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อาทิตย์หน้าฉันจะไปดูนกที่ตำบลทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้

  152
  views

 • Phichit

  แปลว่า
  พิจิตร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเกิดที่พิจิตรแต่มาทำงานอยู่ที่ภาคใต้เกือบ 10 ปีแล้ว
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  124
  views

 • Trang

  แปลว่า
  ตรัง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านเมืองตรังต่างหลงรักและยกย่อง นายกชวน หลีกภัย
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคใต้

  159
  views

 • Trat

  แปลว่า
  ตราด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ฉันชอบไปทะเลที่ตราดเพราะน้ำใสกว่าทะเลที่อื่น
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคตะวันออก

  178
  views

 • Samut Prakan

  แปลว่า
  สมุทรปราการ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หากได้ไปท่องเที่ยวที่สมุทรปราการรับรองว่าจะไม่ผิดหวัง
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  220
  views

 • Samut Sakhon

  แปลว่า
  สมุทรสาคร
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง

  224
  views

 • Lampang

  แปลว่า
  ลำปาง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เทอมนี้คณะวิจัยจะไปเก็บข้อมูลที่ลำปางเป็นเวลา 2 อาทิตย์
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

  188
  views

 • Foreign exchange rate of the baht

  แปลว่า
  ค่าเงินบาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ มีสูง ซึ่งจะกระทบกับตลาดกับหุ้นบางตัว
  เพิ่มเติม
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยกับต่างประเทศที่มีค่าขึ้นลง

  237
  views

 • Bangkok

  แปลว่า
  กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  ประเภท
  N

  203
  views

 • Slang

  แปลว่า
  สแลง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา

  187
  views

 • Labour

  แปลว่า
  แรงงาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน
  เพิ่มเติม
  ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน

  240
  views

 • Baht

  แปลว่า
  บาท (หน่วยเงินตราของประเทศไทย), เงินบาท
  ประเภท
  N

  221
  views

 • Hilltribe in northern Thailand

  แปลว่า
  เย้า 1
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด
  เพิ่มเติม
  ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ

  308
  views

 • Thai pharmacopeia

  แปลว่า
  มหาจักร 1
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อยาไทยแก้ลมเพื่อซางโรค

  171
  views

 • Pride

  แปลว่า
  ความภูมิใจ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คนไทยทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย
  เพิ่มเติม
  ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ

  509
  views

 • Territorial waters

  แปลว่า
  น่านน้ำอาณาเขต
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  น่านน้ำอาณาเขตแห่งนี้ตัดสินให้เป็นของไทยในที่สุด
  เพิ่มเติม
  น่านน้ำต่างๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านน้ำที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง

  200
  views

 • Rhythm of old Thai classical

  แปลว่า
  กระต่ายเต้น
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  เพลงไทยของเก่าสำหรับทำเพลงเร็ว

  188
  views

 • Mekong River

  แปลว่า
  โขง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไปเที่ยวครั้งนี้ผมจะพาพวกคุณข้ามโขงไปฝั่งโน้นด้วย
  เพิ่มเติม
  ชื่อแม่น้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

  219
  views

 • Chinese cymbalo

  แปลว่า
  ขิม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ฉันอ้อนแม่ตั้งนานกว่าแม่จะซื้อขิมให้
  เพิ่มเติม
  เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทย

  200
  views

 • Chinese

  แปลว่า
  คนจีน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คนจีนมักนิยมแต่งงานกับคนจีนด้วยกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน
  เพิ่มเติม
  คนชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย

  379
  views

 • Phetchabun

  แปลว่า
  เพชรบูรณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาขับรถไปเพชรบูรณ์คนเดียวเลยหรือ
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางเหนือตอนล่าง

  185
  views

 • Depreciate

  แปลว่า
  ไม่เห็นค่า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หากคนไทยไม่เห็นค่าของสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ แล้วชาติใดจะมาเห็น
  เพิ่มเติม
  ไม่สำนึกหรือไม่สนใจในคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น

  181
  views

 • Extract

  แปลว่า
  ตัดตอน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย
  เพิ่มเติม
  แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน

  256
  views

 • Naturalize

  แปลว่า
  แปลงชาติ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  มีฝรั่งหลายคนที่แปลงชาติเป็นคนไทยเพราะได้ภรรยาเป็นคนไทย
  เพิ่มเติม
  เปลี่ยนสถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศอื่น

  226
  views

 • Foreigner

  แปลว่า
  ต่างชาติ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ

  294
  views

 • Northern Thai dialect

  แปลว่า
  คำเมือง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พ่อก๋องอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และต้องพูดคำเมืองเป็นพื้น
  เพิ่มเติม
  ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย

  150
  views

 • Mekong

  แปลว่า
  โขง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไปเที่ยวครั้งนี้ผมจะพาพวกคุณข้ามโขงไปฝั่งโน้นด้วย
  เพิ่มเติม
  ชื่อแม่น้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

  180
  views

 • Syntax

  แปลว่า
  วากยสัมพันธ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ เรียงกันไปตามลำดับ
  เพิ่มเติม
  ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยประโยค และความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยค

  192
  views

 • Yasothon

  แปลว่า
  ยโสธร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  เพิ่มเติม
  จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  204
  views

 • Karen

  แปลว่า
  กระเหรี่ยง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
  เพิ่มเติม
  ชนกลุ่มน้อยอยู่ตามชายแดนของประเทศไทย

  210
  views

 • Sing Buri

  แปลว่า
  สิงห์บุรี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แหล่งท่องเที่ยวและของฝากที่สิงห์บุรีมีมากกว่าที่คุณคิด
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่บริเวณภาคกลาง

  146
  views

 • Indochina

  แปลว่า
  อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
  ประเภท
  N

  209
  views

 • Sukhothai

  แปลว่า
  สุโขทัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครอบครัวของฉันไปไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงที่สุโขทัยเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง

  216
  views

 • Melodious sound

  แปลว่า
  ลูกฆ้อง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่

  204
  views

 • Speech classification

  แปลว่า
  วจีวิภาค
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์
  เพิ่มเติม
  ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยการแบ่งคำพูดเป็นชนิดต่างๆ

  173
  views

 • Tak

  แปลว่า
  ตาก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จังหวัดตากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

  247
  views

 • Nakhon Phanom

  แปลว่า
  นครพนม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  200
  views

 • Nakhon Ratchasima

  แปลว่า
  นครราชสีมา
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  245
  views

 • Foreigner

  แปลว่า
  ต่างชาติ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ

  313
  views

 • Maintain

  แปลว่า
  ดำรง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้

  447
  views

 • Idiom

  แปลว่า
  สำนวน, กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง
  ประเภท
  N

  294
  views

 • Directory

  แปลว่า
  ทำเนียบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย
  เพิ่มเติม
  การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้

  394
  views

 • Maintain

  แปลว่า
  ธำรง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน

  451
  views

 • Northern Thai musical instrument

  แปลว่า
  ซึง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาจัดให้มีการฟ้อนเล็บและเล่นซึงสลับฉาก
  เพิ่มเติม
  เครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยภาคเหนือ รูปร่างคล้ายกระจับปี่

  541
  views

 • Nakhon Sawan

  แปลว่า
  นครสวรรค์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง

  230
  views

 • Maha Sarakham

  แปลว่า
  มหาสารคาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผมเดินทางไปมหาสารคาม เพื่อรับนักท่องเที่ยวสหรัฐ
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  137
  views

 • Dried ginger

  แปลว่า
  ขิงแห้ง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราสามารถเอาขิงแห้งมาต้มเป็นน้ำดื่มได้
  เพิ่มเติม
  ขิงชนิดหนึ่งที่ตากแห้ง ใช้เป็นเครื่องยาไทย

  182
  views

 • Loei

  แปลว่า
  เลย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนาวนี้ไปขึ้นภูขึ้นดอยที่เลยกันดีกว่า
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคอีสานตอนบน

  112
  views

 • Si Sa Ket

  แปลว่า
  ศรีสะเกษ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเคยเป็นรองผู้ว่าฯ จ. ศรีสะเกษมาก่อน
  เพิ่มเติม
  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  194
  views

 • Once

  แปลว่า
  เคย 2
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาเคยไปมาแล้วทุกแห่งหนในประเทศไทย
  เพิ่มเติม
  ได้เป็นมาแล้ว, ปฏิบัติมาแล้ว

  243
  views

 • Photographer

  แปลว่า
  ตากล้อง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย
  เพิ่มเติม
  ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ

  171
  views

 • Themes of lyrics

  แปลว่า
  ตับเรื่อง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย
  เพิ่มเติม
  เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ

  168
  views

 • Nation

  แปลว่า
  ประชาชาติ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  รายได้ต่อหัวของประชาชาติของไทยยังต่ำอยู่มาก

  260
  views

 • Population

  แปลว่า
  ประชากร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประชากรของไทยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก
  เพิ่มเติม
  หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน)

  324
  views

 • Convention

  แปลว่า
  กระบวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขียนตามกระบวนหนังสือไทย

  196
  views

 • Progress

  แปลว่า
  ก้าวล่วง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กฎหมายไทยก้าวล่วงไปมากกว่าแต่เดิม

  369
  views

 • Origin

  แปลว่า
  กำเนิด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร
  เพิ่มเติม
  การเกิดมีขึ้นมา

  567
  views

 • Adopt

  แปลว่า
  เปิดรับ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

  315
  views

 • Maintenance

  แปลว่า
  การทะนุบำรุง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน
  เพิ่มเติม
  การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า

  253
  views

 • Land

  แปลว่า
  ด้าว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย

  423
  views

ค้นหา "สำนวนไทย" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด