พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "พังเพย" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Aphorism

  แปลว่า
  พังเพย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง

  277
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  คำพังเพย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

  423
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  คำพังเพย, คติพจน์
  ประเภท
  N

  328
  views

 • Proverb

  แปลว่า
  ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย
  ประเภท
  N

  383
  views

 • Phrase

  แปลว่า
  โวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
  ประเภท
  N

  422
  views

 • Aphorist

  แปลว่า
  ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
  ประเภท
  N

  145
  views

 • Gnome 2

  แปลว่า
  คำสอน, คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Saying

  แปลว่า
  สุภาษิต, คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า
  ประเภท
  N

  259
  views

 • Saw

  แปลว่า
  สุภาษิตโบราณ, คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์
  ประเภท
  N

  343
  views

ค้นหา "พังเพย" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • พังเพย

  แปลว่า
  น. ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.

  523
  views

ค้นหา "พังเพย" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด

พบผลการค้นหาเป็นแอปพลิเคชัน ดังนี้

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้