พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Compound word

  แปลว่า
  คำสมาส
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า วัฒนธรรม เป็นคำสมาสระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต
  เพิ่มเติม
  คำที่ประกอบขึ้นด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกัน

  232
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  สมาส
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ
  เพิ่มเติม
  การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต

  191
  views

 • Three

  แปลว่า
  ตรัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บทสวดนี้เริ่มต้นด้วยบทไหว้พระตรัย
  เพิ่มเติม
  จำนวนสาม, หมวดที่สาม ใช้ในคำสมาสเช่น รัตนตรัย

  215
  views

 • Ten

  แปลว่า
  ทศ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  สิบ (มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส)

  473
  views

 • Verb

  แปลว่า
  คำกริยา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในทางไวยากรณ์มีคำอยู่ 8 ประเภท คือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และ คำอุทาน
  เพิ่มเติม
  หมวดคำประเภทหนึ่ง ที่แสดงอาการกริยาต่างๆ

  165
  views

 • Water

  แปลว่า
  อาปะ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  น้ำ, เมื่อใช้เป็นส่วนหน้าของสมาสมักใช้ว่า อาโป

  575
  views

 • Grammar

  แปลว่า
  ไวยากรณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
  เพิ่มเติม
  วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

  318
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำผสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าเป็นคำผสมหรือคำประสมในแง่ของโครงสร้าง

  195
  views

 • Verbatim

  แปลว่า
  คำต่อคำ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ

  267
  views

 • Word for word

  แปลว่า
  คำต่อคำ, ทุกคำพูด, ทุกคำ
  ประเภท
  IDM

  170
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ

  457
  views

 • Word formation

  แปลว่า
  การสร้างคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย
  เพิ่มเติม
  ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

  999+
  views

 • Single word

  แปลว่า
  คำเดี่ยว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

  999+
  views

 • Spoonerism

  แปลว่า
  คำผวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม
  เพิ่มเติม
  คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

  133
  views

 • Verse

  แปลว่า
  คำโคลง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก

  234
  views

 • Categorization

  แปลว่า
  การจัดประเภท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การจัดประเภทของคำสามารถดูได้จากหน้าที่ของคำ

  327
  views

 • Wind up

  แปลว่า
  ขมวด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง
  เพิ่มเติม
  ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

  219
  views

 • Rhyme

  แปลว่า
  คล้องจอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง

  293
  views

 • Synonym

  แปลว่า
  คำพ้องความหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน
  เพิ่มเติม
  คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน

  470
  views

 • Confused

  แปลว่า
  ฟั่นเฝือ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ

  336
  views

 • Thai vowel symbol

  แปลว่า
  ไม้ม้วน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมี 20 คำ
  เพิ่มเติม
  เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ใ

  204
  views

 • Ambitious

  แปลว่า
  หัวสูง
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน
  เพิ่มเติม
  ที่มักใหญ่ใฝ่สูง

  405
  views

 • Puzzle

  แปลว่า
  ปริศนา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาเป็นปริศนา
  เพิ่มเติม
  สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

  256
  views

 • Argue endlessly

  แปลว่า
  ตกฟาก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเถียงคำไม่ตกฟาก
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคำเถียงคำไม่หยุดปากว่า เถียงคำไม่ตกฟาก

  175
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสัตย์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี
  เพิ่มเติม
  คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  311
  views

 • Ending

  แปลว่า
  ส่วนท้ายของคำ, คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
  ประเภท
  N

  213
  views

 • Translate word by word

  แปลว่า
  แปลตามพยัญชนะ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง
  เพิ่มเติม
  ถอดความหมายของคำต่อคำ

  92
  views

 • Insufficiently

  แปลว่า
  กะพร่องกะแพร่ง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง
  เพิ่มเติม
  ไม่ครบถ้วน

  220
  views

 • Lie1

  แปลว่า
  คำโกหก, คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  คำบุพบท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ
  เพิ่มเติม
  คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม

  235
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำ
  ประเภท
  N

  396
  views

 • Saying

  แปลว่า
  คำกล่าว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง

  206
  views

 • On one's honour

  แปลว่า
  ด้วยคำสัตย์, ด้วยคำสาบาน, ด้วยคำสัญญา
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกัน
  ประเภท
  N

  348
  views

 • Substantive

  แปลว่า
  คำนาม, คำที่ใช้เป็นคำนาม
  ประเภท
  N

  180
  views

 • Polysyllable

  แปลว่า
  คำมากพยางค์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภาษาเม็กซิโกเป็นภาษาคำมากพยางค์
  เพิ่มเติม
  คำเดียวมีหลายพยางค์ โดยเอาคำหลายๆ คำมาต่อกัน

  132
  views

 • Interrogative adjective

  แปลว่า
  ปฤจฉาคุณศัพท์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำคุณศัพท์ที่เป็นคำถาม เช่นคำ อะไร ฯลฯ

  181
  views

 • Pronunciation

  แปลว่า
  เสียงอ่าน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากว่า คำไทยบางคำเสียงอ่านที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
  เพิ่มเติม
  เสียงที่ออกจากการอ่านตัวหนังสือ

  213
  views

 • Exactly

  แปลว่า
  เป๋ง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง
  เพิ่มเติม
  ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

  380
  views

 • Transcribe

  แปลว่า
  ถอดเทป
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน

  240
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม
  เพิ่มเติม
  เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว

  415
  views

 • Word-perfect

  แปลว่า
  ถูกต้องทุกคำ
  ประเภท
  ADJ

  178
  views

 • End with

  แปลว่า
  หยอด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาหยอดคำหวานไว้ก่อนที่จะจากไป
  เพิ่มเติม
  แถมคำชม หรือคำพูดคมคาย

  133
  views

 • Kudos

  แปลว่า
  คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, คำชม
  ประเภท
  N

  198
  views

 • Oath

  แปลว่า
  คำสาบาน, คำสัญญา, คำปฏิญาณ
  ประเภท
  N

  233
  views

 • Dirty word

  แปลว่า
  คำหยาบ, คำด่า, คำสบถ
  ประเภท
  SL

  245
  views

 • Damn you!

  แปลว่า
  ห่า 3
  ประเภท
  INT
  ตัวอย่าง
  ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้
  เพิ่มเติม
  คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย

  260
  views

 • That

  แปลว่า
  โน่น
  ประเภท
  PRON
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ากินน้ำผักสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี่ที่รักษายากๆ ได้
  เพิ่มเติม
  คำใช้แทนคำ

  349
  views

 • Word

  แปลว่า
  ถ้อยคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าว

  352
  views

 • Admission

  แปลว่า
  คำสารภาพ, คำยอมรับ
  ประเภท
  N

  256
  views

 • Epithet

  แปลว่า
  คำไม่สุภาพ, คำหยาบ
  ประเภท
  N

  158
  views

 • Legend

  แปลว่า
  คำจารึก, คำสลัก
  ประเภท
  N

  290
  views

 • Righto

  แปลว่า
  คำอุทาน (คำเก่า)
  ประเภท
  INT

  161
  views

 • Verbatim

  แปลว่า
  อย่างคำต่อคำ, ตามตัวอักษร
  ประเภท
  ADV

  328
  views

 • Pejorative

  แปลว่า
  คำหยาบ, คำเหยียดหยาม
  ประเภท
  N

  297
  views

 • Panegyric

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ, คำชมเชย
  ประเภท
  N

  144
  views

 • Parole

  แปลว่า
  คำสาบาน, คำสัญญา
  ประเภท
  N

  225
  views

 • Clear

  แปลว่า
  แจ่มชัด
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้

  679
  views

 • Inherent vowel

  แปลว่า
  สระลดรูป
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ
  เพิ่มเติม
  สระที่ไม่ปรากฏรูป

  251
  views

 • Affirmative

  แปลว่า
  คำตอบรับ, คำยืนยัน
  ประเภท
  N

  211
  views

 • Affront

  แปลว่า
  คำปรามาส, คำดูแคลน
  ประเภท
  N

  135
  views

 • Construe with

  แปลว่า
  ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น)
  ประเภท
  PHRV

  103
  views

 • Derive from

  แปลว่า
  (คำ) ผันมาจาก, มีรากคำมาจาก
  ประเภท
  PHRV

  179
  views

 • Encomium

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ, คำยกย่อง
  ประเภท
  N

  120
  views

 • Explanation

  แปลว่า
  คำชี้แจง, คำอธิบาย
  ประเภท
  N

  276
  views

 • Parlance

  แปลว่า
  คำพูด, คำสนทนา
  ประเภท
  N

  127
  views

 • Part of speech

  แปลว่า
  ชนิดของคำ, ประเภทของคำ
  ประเภท
  N

  199
  views

 • Prophecy

  แปลว่า
  คำทำนาย, คำพยากรณ์
  ประเภท
  N

  176
  views

 • Verbid

  แปลว่า
  คำที่สร้างมาจากคำกริยา
  ประเภท
  N

  110
  views

 • Morpheme

  แปลว่า
  หน่วยคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ระบบคำประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นรูปภาษาที่เรียกว่า หน่วยคำ ซึ่งมีทั้งหน่วยคำอิสระ และหน่วยคำไม่อิสระ
  เพิ่มเติม
  หน่วยที่เล็กที่สุดของคำที่มีความหมายในตนเอง

  181
  views

 • Obedience

  แปลว่า
  โอวาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท
  เพิ่มเติม
  คำตักเตือน, คำกล่าวสอน

  156
  views

 • Derivative

  แปลว่า
  คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์), คำที่กลายมา
  ประเภท
  N

  194
  views

 • Gnome 2

  แปลว่า
  คำสอน, คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Suffix

  แปลว่า
  คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ
  ประเภท
  N

  173
  views

 • Talk

  แปลว่า
  คำนินทา, คำพูดนินทา, คำเล่าลือ
  ประเภท
  N

  405
  views

 • Speech

  แปลว่า
  ภารดี
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าวออกมา

  382
  views

 • A particle used to end a piece of verse

  แปลว่า
  เอย
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  โอ้ว่าดึกแล้วหนอเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย
  เพิ่มเติม
  คำลงท้ายคำกลอน

  182
  views

 • Yes

  แปลว่า
  ย่ะ
  ประเภท
  END
  เพิ่มเติม
  คำรับ (ถือเป็นคำไม่สุภาพ)

  351
  views

 • Adverbial

  แปลว่า
  คำวิเศษณ์, คำกริยาวิเศษณ์, คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์
  ประเภท
  N

  153
  views

 • Gibe

  แปลว่า
  คำพูดเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน
  ประเภท
  VI

  169
  views

 • Be

  แปลว่า
  เป็น 1
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือความมี ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  241
  views

 • Jeer

  แปลว่า
  คำเย้ยหยัน, คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Archaism

  แปลว่า
  คำเก่า, คำโบราณ
  ประเภท
  N

  207
  views

 • Elucidation

  แปลว่า
  คำชี้แจง, คำอธิบาย
  ประเภท
  N

  174
  views

 • Cautionary

  แปลว่า
  ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
  ประเภท
  ADJ

  208
  views

 • Collocate with

  แปลว่า
  ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น)
  ประเภท
  PHRV

  108
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชื้อเชิญ, คำเชิญ
  ประเภท
  N

  447
  views

 • Metaphor

  แปลว่า
  คำอุปมา, คำเปรียบเทียบ
  ประเภท
  N

  349
  views

 • Oracle

  แปลว่า
  คำทำนาย, คำพยากรณ์
  ประเภท
  N

  299
  views

 • Righty-ho

  แปลว่า
  คำอุทาน (คำเก่า)
  ประเภท
  INT

  149
  views

 • Verbally

  แปลว่า
  ทางคำพูด, โดยคำพูด
  ประเภท
  ADV

  180
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำประสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำบาลีกับคำไทยประสมกันให้อ่านอย่างคำประสมคือไม่มีเสียงอะระหว่างพยางค์
  เพิ่มเติม
  คำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่ง

  192
  views

 • Completely

  แปลว่า
  ขาดปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  แม่พูดยังไม่ทันขาดปากนิดก็ตกลงมาจากบันไดเสียแล้ว
  เพิ่มเติม
  สุดคำพูด, จบคำพูด

  430
  views

 • Pronoun

  แปลว่า
  คำสรรพนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเลือกใช้คำสรรพนามในภาษาไทยนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมด้วย
  เพิ่มเติม
  คำที่ใช้แทนคำนาม

  226
  views

 • Hardly had one spoken

  แปลว่า
  ขาดคำ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ครูพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็ตกลงมาจากต้นไม้
  เพิ่มเติม
  สุดคำพูด, จบคำพูด

  234
  views

 • Back formation

  แปลว่า
  การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
  ประเภท
  N

  165
  views

 • Key

  แปลว่า
  คำเฉลย, คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์
  ประเภท
  N

  374
  views

 • Quote

  แปลว่า
  ปิดคำด้วยอัญประกาศ, ปิดคำด้วยเครื่องหมายคำพูด
  ประเภท
  VT

  250
  views

 • Speech

  แปลว่า
  คำพูด, ถ้อยคำ, คำบรรยาย, คำปราศรัย, สุนทรพจน์
  ประเภท
  N

  338
  views

 • Scuttlebutt

  แปลว่า
  ข่าวลือ (คำสแลง), คำนินทา, คำล้อเลียน
  ประเภท
  N

  152
  views

 • Vocabulary

  แปลว่า
  รายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์
  ประเภท
  N

  419
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  265
  views

 • Adjective

  แปลว่า
  คำคุณศัพท์, คำขยายนาม
  ประเภท
  N

  373
  views

 • Blurb

  แปลว่า
  คำโฆษณาสั้นๆ (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  138
  views

 • Fire at

  แปลว่า
  ยิงคำถาม, ตั้งคำถามไปยัง
  ประเภท
  PHRV

  202
  views

 • Etymology

  แปลว่า
  ประวัติของคำ, แหล่งกำเนิดคำ
  ประเภท
  N

  181
  views

 • One

  แปลว่า
  คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
  ประเภท
  PRON

  296
  views

 • Ruling

  แปลว่า
  คำวินิจฉัย, คำตัดสิน, การชี้ขาด
  ประเภท
  N

  125
  views

 • Watchword

  แปลว่า
  รหัสผ่าน, คำรหัส, คำสัญญาณ
  ประเภท
  N

  122
  views

 • Pointer

  แปลว่า
  คำแนะนำ (คำไม่เป็นทงการ)
  ประเภท
  N

  313
  views

 • Conjunction

  แปลว่า
  คำสันธาน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับประโยคเข้าด้วยกัน

  262
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  264
  views

 • Isn't it

  แปลว่า
  หรือ
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ
  เพิ่มเติม
  คำประกอบกับประโยคคำถาม

  335
  views

 • Condition

  แปลว่า
  ภาวะ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ

  345
  views

 • Sift

  แปลว่า
  กลั่น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากชายชาติตำรวจอย่างแท้จริง

  194
  views

 • Noun classifier

  แปลว่า
  คำลักษณนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้
  เพิ่มเติม
  คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ

  561
  views

 • Adverb

  แปลว่า
  คำกริยาวิเศษณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำกริยาวิเศษณ์ช่วยเน้นความหมายของคำกริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมด้วยให้หนักแน่นขึ้น
  เพิ่มเติม
  หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา

  352
  views

 • Adverb

  แปลว่า
  คำวิเศษณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า สะใจ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบอารมณ์โกรธ เช่น ด่าให้สะใจ
  เพิ่มเติม
  คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกลักษณะของคำวิเศษณ์

  254
  views

 • Adj.

  แปลว่า
  คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
  ประเภท
  N

  211
  views

 • Exhortation

  แปลว่า
  การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ)
  ประเภท
  N

  171
  views

 • Good day

  แปลว่า
  คำทักทาย / คำบอกลาในระหว่างวัน
  ประเภท
  N

  316
  views

 • Nonverbal

  แปลว่า
  ซึ่งไม่เป็นคำพูด, ซึ่งไม่ใช้คำพูด
  ประเภท
  ADJ

  167
  views

 • Spick

  แปลว่า
  คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  106
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำพูดยกย่อง, คำสรรเสริญ
  ประเภท
  N

  481
  views

 • Pronoun

  แปลว่า
  คำสรรพนาม, คำแทนนาม
  ประเภท
  N

  252
  views

 • Salutation

  แปลว่า
  คำทักทาย (คำขึ้นต้นจดหมาย)
  ประเภท
  N

  202
  views

 • Vocable

  แปลว่า
  คำ, ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
  ประเภท
  N

  110
  views

 • Whereon

  แปลว่า
  บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  110
  views

 • Be believable

  แปลว่า
  น่าเชื่อ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำแก้ตัวที่เขาพูดออกมาน่าเชื่ออย่างนั้นหรือ
  เพิ่มเติม
  ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้

  191
  views

 • Deviate

  แปลว่า
  เคลื่อนคลาด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง
  เพิ่มเติม
  ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง

  364
  views

 • Repeat one's word

  แปลว่า
  ทวนคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาทวนคำที่แม่สั่งไว้
  เพิ่มเติม
  พูดซ้ำคำ, พูดซ้ำคำเพื่อให้แน่ใจ

  125
  views

 • Contradict

  แปลว่า
  แย้ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว

  202
  views

 • Be self-contradictory

  แปลว่า
  แย้งกันอยู่ในตัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว

  241
  views

 • Wit

  แปลว่า
  ปฏิภาณ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม
  เพิ่มเติม
  เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย

  284
  views

 • Adv.

  แปลว่า
  คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb), คำช่วยกริยา
  ประเภท
  N

  204
  views

 • Saying

  แปลว่า
  สุภาษิต, คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า
  ประเภท
  N

  259
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  บุพบท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า “ลวนลาม” จะตามด้วยคำนามที่เป็นกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุพบทมานำหน้า
  เพิ่มเติม
  คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา

  831
  views

 • Fill in

  แปลว่า
  กรอก (โดยเฉพาะคำ), เขียนลงใน, เติมคำ
  ประเภท
  PHRV

  292
  views

 • Dope out

  แปลว่า
  หาคำตอบให้กับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  279
  views

 • Malison

  แปลว่า
  คำสาปแช่ง, คำด่า
  ประเภท
  N

  147
  views

 • Multiple-choice

  แปลว่า
  ซึ่งมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก
  ประเภท
  ADJ

  167
  views

 • Non sequitur

  แปลว่า
  คำพูดที่ไม่มีเหตุผล (คำทางการ)
  ประเภท
  N

  152
  views

 • Spic

  แปลว่า
  คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  113
  views

 • Skirt

  แปลว่า
  คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
  ประเภท
  N

  317
  views

 • Announcement

  แปลว่า
  คำประกาศ
  ประเภท
  N

  247
  views

 • Crack

  แปลว่า
  คำเหน็บแนม
  ประเภท
  N

  532
  views

 • Fetch up

  แปลว่า
  ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  238
  views

 • For openers

  แปลว่า
  เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  110
  views

 • Expletive

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N

  160
  views

 • Erstwhile

  แปลว่า
  เมื่อก่อน (คำโบราณ), แต่ก่อน
  ประเภท
  ADV

  160
  views

 • Forth

  แปลว่า
  ออกไปต่างที่ (คำโบราณ), ไปต่างที่
  ประเภท
  ADV

  125
  views

 • Replication

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N

  165
  views

 • Warning

  แปลว่า
  คำเตือน
  ประเภท
  N

  231
  views

 • Variorum

  แปลว่า
  คำอรรถาธิบาย
  ประเภท
  N

  97
  views

 • Hereinafter

  แปลว่า
  ดังต่อไปนี้ (คำทางการ)
  ประเภท
  ADV

  171
  views

 • Hereunder

  แปลว่า
  หลังจากนี้ (คำทางการ)
  ประเภท
  ADV

  154
  views

 • Hit it

  แปลว่า
  มี (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  108
  views

 • Honeyed word

  แปลว่า
  คำหวาน
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  คำบุพบท
  ประเภท
  N

  210
  views

 • Pitch into

  แปลว่า
  เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  229
  views

 • Point to / towards

  แปลว่า
  ให้คำอธิบายว่า
  ประเภท
  PHRV

  295
  views

 • Pile into

  แปลว่า
  เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  136
  views

 • Qualifier

  แปลว่า
  คำขยาย
  ประเภท
  N

  184
  views

 • Query

  แปลว่า
  คำถาม
  ประเภท
  N

  213
  views

 • Son of a gun

  แปลว่า
  คำทักทาย
  ประเภท
  N

  269
  views

 • Contempt

  แปลว่า
  คำปรามาส
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง

  166
  views

 • Invective

  แปลว่า
  คำบริภาษ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่พอใจคำบริภาษซึ่งปราศจากเหตุผลของหัวหน้า
  เพิ่มเติม
  คำพูดหรือข้อเขียนที่ตำหนิ ด่าทอ หรือที่แสดงความหยาบคาย

  184
  views

 • Introduction

  แปลว่า
  คำกล่าวนำ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ

  377
  views

 • Command

  แปลว่า
  คำบัญชา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว

  463
  views

 • Abbreviation

  แปลว่า
  คำย่อ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก
  เพิ่มเติม
  คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม

  372
  views

 • Confirmation

  แปลว่า
  คำยืนยัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล
  เพิ่มเติม
  คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น

  125
  views

 • Royal word

  แปลว่า
  คำราชาศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงมิได้มีระเบียบให้ใช้คำราชาศัพท์
  เพิ่มเติม
  คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย

  432
  views

 • Comment

  แปลว่า
  คำวิจารณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.

  265
  views

 • Decision

  แปลว่า
  คำวินิจฉัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ

  150
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำเยินยอ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย

  456
  views

 • Verse

  แปลว่า
  คำประพันธ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน

  244
  views

 • Translation

  แปลว่า
  คำแปล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส

  249
  views

 • Vocabulary

  แปลว่า
  คำศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเล่นเกม
  เพิ่มเติม
  คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  476
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  คำพังเพย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

  423
  views

 • Testimony

  แปลว่า
  คำให้การ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง

  287
  views

 • Dedication

  แปลว่า
  คำอุทิศ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง

  262
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำๆ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ

  400
  views

 • Teaching

  แปลว่า
  คำสอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี

  287
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสาบาน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน

  321
  views

 • Curse

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

  354
  views

 • Confession

  แปลว่า
  คำสารภาพ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของตำรวจมาก
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำ ข้อความ ที่พูดหรือเขียนเพื่อแสดงการยอมรับว่าได้กระทำผิดหรือเกี่ยวข้องในความผิด

  156
  views

 • Spell

  แปลว่า
  คำเสก
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

  408
  views

 • Proposal

  แปลว่า
  คำเสนอ
  ประเภท
  N

  335
  views

 • Keyword

  แปลว่า
  คำหลัก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า

  182
  views

 • Memorial speech

  แปลว่า
  คำไว้อาลัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเขียนคำไว้อาลัยสั้นๆ ไว้ใต้รูป
  เพิ่มเติม
  คำกล่าวยกย่องที่เขียนหรือพูดเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตาย

  270
  views

 • Transliterated word

  แปลว่า
  คำทับศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำภาษาอังกฤษที่ดูคล้ายๆ กับคำทับศัพท์แต่ไม่ใช่คำเหล่านี้ก็คือชื่อสินค้าที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้

  537
  views

 • Prediction

  แปลว่า
  คำทำนาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร
  เพิ่มเติม
  ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย

  216
  views

 • Lecture

  แปลว่า
  คำบรรยาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย

  306
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำสดุดี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

  451
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำเฉลย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ
  เพิ่มเติม
  คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา

  615
  views

 • Testimony

  แปลว่า
  คำเบิกความ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด

  284
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลูกค้าต้องการคำตอบจากการสอบถามนั้นโดยทันทีทันใด
  เพิ่มเติม
  คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา

  714
  views

 • Decision

  แปลว่า
  คำตัดสิน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา

  193
  views

 • Mentorship

  แปลว่า
  การให้คำปรึกษา
  ประเภท
  N

  90
  views

 • Tag

  แปลว่า
  คำลงท้าย
  ประเภท
  N

  303
  views

 • Term

  แปลว่า
  คำศัพท์
  ประเภท
  N

  348
  views

 • Obscene word

  แปลว่า
  คำลามก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด
  เพิ่มเติม
  คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก

  152
  views

 • Request

  แปลว่า
  คำวิงวอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน

  389
  views

 • Confession

  แปลว่า
  คำรับสารภาพ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา

  129
  views

 • Full word

  แปลว่า
  คำเต็ม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน

  268
  views

 • Whiles

  แปลว่า
  ในขณะที่ (คำโบราณ), ระหว่างที่
  ประเภท
  CONJ

  129
  views

 • Dirty word

  แปลว่า
  คำสบถ, คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
  ประเภท
  IDM

  237
  views

 • Reported speech

  แปลว่า
  คำรายงานจากคำพูดของคนอื่น, คำพูดโดยอ้อม
  ประเภท
  N

  101
  views

 • Words

  แปลว่า
  คำพูดแบบฉุนๆ, คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง
  ประเภท
  N

  278
  views

 • Yes

  แปลว่า
  เจริญพร
  ประเภท
  END
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ

  351
  views

 • And then some

  แปลว่า
  มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ), มากกว่าที่กล่าวมา
  ประเภท
  IDM

  148
  views

 • Brickbat

  แปลว่า
  คำตำหนิ
  ประเภท
  N

  139
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N

  637
  views

 • Bite

  แปลว่า
  หนึ่งคำอาหาร
  ประเภท
  N

  336
  views

 • Assurance

  แปลว่า
  คำสัญญา
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Be on1

  แปลว่า
  เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  200
  views

 • Countersign

  แปลว่า
  คำรหัส
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Cum

  แปลว่า
  มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), ไปด้วยกับ, กับ
  ประเภท
  PREP

  263
  views

 • Cuss

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N

  215
  views

 • Cuss word

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N

  148
  views

 • Cop from

  แปลว่า
  ขอจาก (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  195
  views

 • Consulting

  แปลว่า
  การให้คำปรึกษา
  ประเภท
  N

  258
  views

 • Consulting

  แปลว่า
  ซึ่งให้คำปรึกษา
  ประเภท
  ADJ

  260
  views

 • Forth

  แปลว่า
  ออกจาก (คำโบราณ), มาจาก
  ประเภท
  PREP

  211
  views

 • Exhort

  แปลว่า
  ให้คำแนะนำ
  ประเภท
  VI

  160
  views

 • Guidance

  แปลว่า
  คำแนะนำ
  ประเภท
  N

  345
  views

 • Ne'ver

  แปลว่า
  ไม่เคย (คำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  169
  views

 • Nevermore

  แปลว่า
  ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  222
  views

 • Nowt

  แปลว่า
  ไม่มีอะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PRON

  129
  views

 • Pitch in

  แปลว่า
  เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  166
  views

 • Query

  แปลว่า
  ตั้งคำถาม
  ประเภท
  VT

  191
  views

 • Rede

  แปลว่า
  คำแนะนำ
  ประเภท
  N

  134
  views

 • Singular

  แปลว่า
  คำเอกพจน์
  ประเภท
  N

  285
  views

 • Spelling

  แปลว่า
  การสะกดคำ
  ประเภท
  N

  108
  views

 • Truism

  แปลว่า
  คำกล่าวที่เป็นจริง
  ประเภท
  N

  126
  views

 • Consent

  แปลว่า
  คำยินยอม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด

  282
  views

 • Conjugation

  แปลว่า
  คำผัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กฎการแปลงจะอธิบายการแปลงจากคำผันเป็นลำดับจนได้ประโยค
  เพิ่มเติม
  คำที่เกิดจากการเปลียนแปลงรูปแบบเดิมกลายเป็นรูปแบบใหม่

  205
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำยกย่อง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน

  422
  views

 • Speech

  แปลว่า
  คำพูด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

  356
  views

 • Suggestion

  แปลว่า
  คำปรึกษา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น
  เพิ่มเติม
  ความเห็นเชิงแนะนำ

  477
  views

 • Oath

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N

  219
  views

 • Terminology

  แปลว่า
  คำศัพท์เฉพาะทาง, ์
  ประเภท
  N

  253
  views

 • Taboo

  แปลว่า
  คำต้องห้าม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

  213
  views

 • Pose a question

  แปลว่า
  ตั้งคำถาม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา

  95
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำขานรับ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป

  646
  views

 • Conjunction

  แปลว่า
  คำเชื่อม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่
  เพิ่มเติม
  คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน

  271
  views

 • Mention

  แปลว่า
  คำกล่าวขวัญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่
  เพิ่มเติม
  คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

  342
  views

 • Abuse

  แปลว่า
  คำด่า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย

  274
  views

 • Swear word

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาชอบหลุดคำสบถที่หยาบคายออกมาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยไปซะแล้ว
  เพิ่มเติม
  คำพูดหรือคำด่าที่หลุดปากออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก

  210
  views

 • Vulgar language

  แปลว่า
  คำหยาบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่ไม่สุภาพ

  251
  views

 • Excuse

  แปลว่า
  คำแก้ตัว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

  311
  views

 • Modifier

  แปลว่า
  คำขยาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประโยคที่ใช้ในปัจจุบันนี้มักเป็นประโยคหรือวลีซึ่งประกอบขึ้นด้วยคำหลักและคำขยายเป็นส่วนมาก

  230
  views

 • Introduction

  แปลว่า
  คำขึ้นต้น
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี

  389
  views

 • Poem

  แปลว่า
  คำกลอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง
  เพิ่มเติม
  คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน

  408
  views

 • Farewell

  แปลว่า
  คำอำลา
  ประเภท
  N

  233
  views

 • Interjection

  แปลว่า
  คำอุทาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

  245
  views

 • Honeyed word

  แปลว่า
  คำหวาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ

  126
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสัญญา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่

  275
  views

 • Question

  แปลว่า
  คำถาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ
  เพิ่มเติม
  ข้อความแสดงการถาม

  369
  views

 • Simple word

  แปลว่า
  คำธรรมดา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกวันนี้คำว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นคำธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันเสมอ

  508
  views

 • Criticism

  แปลว่า
  คำตำหนิ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง

  260
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำนิยาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  เพิ่มเติม
  ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  453
  views

 • Appreciation

  แปลว่า
  คำชมเชย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย

  431
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชิญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน

  379
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชื้อเชิญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง

  440
  views

 • Curse

  แปลว่า
  คำแช่ง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

  359
  views

 • Polysyllable

  แปลว่า
  คำหลายพยางค์
  ประเภท
  N

  83
  views

 • Putative

  แปลว่า
  ซึ่งเป็นตามคำเล่าลือ
  ประเภท
  ADJ

  125
  views

 • Have nothing to say

  แปลว่า
  สุดคำพูด
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ไม่มีอะไรจะพูดอีก

  853
  views

 • Guarantee

  แปลว่า
  คำรับรอง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำรับประกัน

  257
  views

 • Give one's word

  แปลว่า
  ลั่นคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

  223
  views

 • Inscribe in

  แปลว่า
  จารึก (คำพูด) ลงใน, สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง
  ประเภท
  PHRV

  87
  views

 • Inscribe with

  แปลว่า
  จารึกด้วย (คำพูด), สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
  ประเภท
  PHRV

  100
  views

 • Noun

  แปลว่า
  คำนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของคำกริยากับคำนาม
  เพิ่มเติม
  คำนามคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ

  276
  views

 • Homily

  แปลว่า
  โอวาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม่ พร้อมกับให้โอวาท และอวยพรขอให้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญ
  เพิ่มเติม
  คำแนะนำ

  121
  views

ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • สมาส

  แปลว่า
  [สะหฺมาด] น. การเอาศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็น สุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม + การณ์ เป็น อุดมการณ์. (ป., ส.).

  911
  views

 • จริย,จริย-

  แปลว่า
  [จะริยะ-] น. ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ, ใช้ในคำสมาส เช่น จริยศึกษา. (ป.).

  359
  views

 • คำ,คำ ๒

  แปลว่า
  น. เสียงพูด, เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ, เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว, ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น คํานาม คํากริยา คําบุรพบท; พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของวรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง, ๒ วรรคของคำกลอน; ลักษณนามของเสียงพูด เช่น พูดคําหนึ่ง, ลักษณนามบอกจําพวกของเคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคําหนึ่ง, ลักษณนามเรียก ๒ วรรคของคํากลอนว่า คําหนึ่ง.

  653
  views

 • คำ,คำ ๑

  แปลว่า
  น. ทองคํา เช่น หอคำ เชียงคำ.

  567
  views

 • สังฆ,สังฆ-

  แปลว่า
  [สังคะ-] น. สงฆ์, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส.

  262
  views

 • อานนท์,อานนท์ ๑,อานันท์

  แปลว่า
  น. ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น จิตกานนท์. (ป., ส.).

  460
  views

 • คำขึ้นต้น

  แปลว่า
  น. คำใช้เขียนขึ้นต้นจดหมายถึงผู้รับตามฐานะของผู้รับแต่ละคน เช่น นมัสการ ใช้เป็นคำขึ้นต้นจดหมายถึงพระภิกษุ เรียน ใช้เป็นคำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลธรรมดา; คำใช้ขึ้นต้นสำหรับร้อยกรองบางประเภท เช่น บัดนั้น เมื่อนั้น ครานั้น สักวา.

  999+
  views

 • คำประสาน

  แปลว่า
  น. คำที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมาประกอบกัน อาจเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้ ๒ คำมาประกอบกัน เช่น ชดช้อย ครื้นเครง หรือเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้คำหนึ่งประกอบกับคำที่เกิดอิสระได้อีกคำหนึ่ง เช่น ชาวไร่ อ่อนช้อย, คำผสาน ก็เรียก.

  999+
  views

 • คำพ้องความ

  แปลว่า
  น. คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น โคกับวัว ควายกับกระบือ มนุษย์กับคน, ไวพจน์ ก็ว่า.

  999+
  views

 • ยืนคำ

  แปลว่า
  ก. ยืนยันคำพูดที่พูดไปแล้วโดยไม่เปลี่ยนแปลง.

  729
  views

 • หน่วยคำ

  แปลว่า
  น. หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาซึ่งมีความหมาย อาจมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือเป็นคำก็ได้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ หน่วยคำอิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังได้ เช่น นก บันได เรียน และหน่วยคำไม่อิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังไม่ได้ ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นเสมอ เช่น นัก ชาว. (อ. morpheme).

  317
  views

 • คำกร่อน

  แปลว่า
  (ไว) น. คำที่ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง อะ โดยยังคงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยวหรือเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบอักษรกล้ำไว้ มักจะเกิดในคำสองพยางค์ที่พยางค์แรกออกเสียงเบา เช่น หมากม่วง เป็น มะม่วง ต้นเคียน เป็น ตะเคียน อันหนึ่ง เป็น อนึ่ง แจ้นแจ้น เป็น จะแจ้น ขวักไขว่ เป็น ขวะไขว่ โครมโครม เป็น คระโครม, และมีปรากฏในคำพยางค์เดียวด้วย เช่น เสีย เป็น ซะ แล้ว เป็น ละ, แต่บางกรณีก็ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง เออะ หรือ อึ เช่น เถิด เป็น เถอะ หรือ เป็น รึ.

  999+
  views

 • คำบอกกล่าว

  แปลว่า
  (กฎ) น. ข้อความที่บุคคลฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวาจา ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิ สงวนสิทธิ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำบอกกล่าวสนองในการทำสัญญา คำบอกกล่าวเลิกสัญญา คำบอกกล่าวว่าจะบังคับจำนอง, การส่งตั๋วแลกเงินที่เขาไม่รับรองคืน ก็ถือว่า เป็นการให้คำบอกกล่าวอย่างหนึ่ง.

  231
  views

 • คำสร้อย

  แปลว่า
  น. คำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบทร้อยกรอง เพื่อความไพเราะของเสียงและความหมาย หรือเพื่อแสดงว่าจบตอน เช่น นาเฮย ฤๅ บารนี แก่แม่นา โสตถิ์เทอญ.

  999+
  views

 • ฉีกคำ

  แปลว่า
  ก. แยกพยางค์ของคำให้อยู่คนละวรรคหรือคนละบรรทัด มักใช้ในคำประพันธ์.

  999+
  views

 • เกี๋ยงคำ

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นลําเจียก. (ดู ลำเจียก).

  598
  views

 • คำโท

  แปลว่า
  (ฉันทลักษณ์) น. คำที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์โทกำกับอยู่ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด เป็นคำบังคับในการแต่งโคลง เช่น ข้า คว้า แล้ว.

  999+
  views

 • คำผวน

  แปลว่า
  น. คำที่พูดทวนกลับได้ เช่น ตกที่อิฐ ผวนเป็น ติดที่อก.

  999+
  views

 • คำผสาน

  แปลว่า
  ดู คำประสาน.

  999+
  views

 • ย้อนคำ

  แปลว่า
  ก. ว่าสวนตอบตามคำที่เขาว่ามา เช่น ฝ่ายหนึ่งพูดว่า เธอโง่จริง อีกฝ่ายหนึ่งก็ย้อนคำว่า แล้วเธอไม่โง่หรือ.

  221
  views

 • สวนคำ

  แปลว่า
  ว. อาการที่พูดย้อนตอบทันที เช่น พอเขาว่ามา ฉันก็ว่าสวนคำไป.

  186
  views

 • สัตถุ

  แปลว่า
  น. ครู, ผู้สอน, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส. (ป.).

  654
  views

 • องศ์

  แปลว่า
  น. ส่วน, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น ไตรยางศ์ (ตฺรย + อํศฺ) ว่า ๓ ส่วน.

  244
  views

 • อาธาน

  แปลว่า
  [-ทาน] น. การตั้งไว้, การวางไว้, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น จิตกาธาน. (ส.).

  260
  views

 • ยง,ยง ๑

  แปลว่า
  ว. อร่ามเรือง, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น โฉมยง ยุพยง.

  520
  views

 • สุต,สุต ๑

  แปลว่า
  [สุด] น. ลูกชาย (มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส). (ป., ส.).

  174
  views

 • กัณห,กัณห-

  แปลว่า
  [กันหะ-] ว. ดํา, มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส. (ป.; ส. กฺฤษฺณ).

  215
  views

 • รับสัมผัส

  แปลว่า
  ก. เรียกคำใดคำหนึ่งของวรรคหลังแห่งคำประพันธ์ที่คล้องจองกับคำส่งสัมผัสในวรรคหน้าว่า คำรับสัมผัส.

  582
  views

 • กร,กร ๓

  แปลว่า
  [กอน] น. แสง, ใช้ประกอบเป็นส่วนหลังของสมาส เช่น รัชนีกร. (ป.).

  335
  views

 • ศยะ

  แปลว่า
  [สะ-] ก. นอน; หลับ; อยู่, พักผ่อน, มักใช้เป็นส่วนท้ายสมาส. (ส.).

  413
  views

 • อาปะ,อาโป

  แปลว่า
  น. นํ้า, เมื่อใช้เป็นส่วนหน้าของสมาสมักใช้ว่า อาโป เช่น อาโปกสิณ อาโปธาตุ.

  406
  views

ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน คำสนธิ ทั้งหมด

ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน คำสมาส ทั้งหมด

ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน คำไทยที่มักเขียนผิด ทั้งหมด

 • สักการบูชา

  มักเขียนผิดเป็น
  สักการะบูชา
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สาธารณชน

  มักเขียนผิดเป็น
  สาธารณะชน
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สาธารณประโยชน์

  มักเขียนผิดเป็น
  สาธารณะประโยชน์
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • อิสรเสรี

  มักเขียนผิดเป็น
  อิสระเสรี
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • บูรณปฏิสังขรณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  บูรณะปฏิสังขรณ์
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • พลศึกษา

  มักเขียนผิดเป็น
  พละศึกษา
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • ศิลปกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลปะกรรม
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สาธารณสถาน

  มักเขียนผิดเป็น
  สาธารณะสถาน
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • อิสรภาพ

  มักเขียนผิดเป็น
  อิสระภาพ
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • อุปการคุณ

  มักเขียนผิดเป็น
  อุปการะคุณ
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • ศิลปวัตถุ

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลปะวัตถุ
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สาธารณสุข

  มักเขียนผิดเป็น
  สาธารณะสุข
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สารประโยชน์

  มักเขียนผิดเป็น
  สาระประโยชน์
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • สารัตถประโยชน์

  มักเขียนผิดเป็น
  สารัตถะประโยชน์
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  561
  views

 • สาระสำคัญ

  มักเขียนผิดเป็น
  สารสำคัญ
  หมายเหตุ
  มิใช่คำสมาส

  999+
  views

 • สารัตถะสำคัญ

  มักเขียนผิดเป็น
  สารัตถสำคัญ
  หมายเหตุ
  มิใช่คำสมาส

  999+
  views

 • วาทกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  วาทะกรรม
  หมายเหตุ
  สมาสแล้วไม่มีสระอะ

  655
  views

 • วารดิถี

  มักเขียนผิดเป็น
  วาระดิถี
  หมายเหตุ
  สมาสแล้วไม่มีสระอะ

  999+
  views

 • อักขรวิธี

  มักเขียนผิดเป็น
  อักขระวิธี
  หมายเหตุ
  สมาสแล้วตัดสระอะ

  999+
  views

 • ชีวประวัติ

  มักเขียนผิดเป็น
  ชีวะประวัติ
  หมายเหตุ
  สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

  999+
  views

 • ธุรกิจ

  มักเขียนผิดเป็น
  ธุระกิจ
  หมายเหตุ
  สมาสแล้ว ลบวิสรรชนีย์

  999+
  views

 • คำ สดุดี

  มักเขียนผิดเป็น
  คำดุษฎี

  999+
  views

ค้นหา "คำสมาส" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด