พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "คำพังเพย" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Aphorism

  แปลว่า
  คำพังเพย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

  423
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  คำพังเพย, คติพจน์
  ประเภท
  N

  328
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  พังเพย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง

  277
  views

 • Proverb

  แปลว่า
  ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย
  ประเภท
  N

  383
  views

 • Phrase

  แปลว่า
  โวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
  ประเภท
  N

  422
  views

 • Gnome 2

  แปลว่า
  คำสอน, คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Saying

  แปลว่า
  สุภาษิต, คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า
  ประเภท
  N

  259
  views

 • Aphorist

  แปลว่า
  ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
  ประเภท
  N

  145
  views

 • Saw

  แปลว่า
  สุภาษิตโบราณ, คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์
  ประเภท
  N

  343
  views

 • Verb

  แปลว่า
  คำกริยา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในทางไวยากรณ์มีคำอยู่ 8 ประเภท คือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และ คำอุทาน
  เพิ่มเติม
  หมวดคำประเภทหนึ่ง ที่แสดงอาการกริยาต่างๆ

  165
  views

 • Grammar

  แปลว่า
  ไวยากรณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
  เพิ่มเติม
  วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

  318
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำผสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าเป็นคำผสมหรือคำประสมในแง่ของโครงสร้าง

  195
  views

 • Verbatim

  แปลว่า
  คำต่อคำ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ

  267
  views

 • Word for word

  แปลว่า
  คำต่อคำ, ทุกคำพูด, ทุกคำ
  ประเภท
  IDM

  170
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ

  457
  views

 • Word formation

  แปลว่า
  การสร้างคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย
  เพิ่มเติม
  ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

  999+
  views

 • Single word

  แปลว่า
  คำเดี่ยว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

  999+
  views

 • Spoonerism

  แปลว่า
  คำผวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม
  เพิ่มเติม
  คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

  133
  views

 • Verse

  แปลว่า
  คำโคลง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก

  234
  views

 • Categorization

  แปลว่า
  การจัดประเภท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การจัดประเภทของคำสามารถดูได้จากหน้าที่ของคำ

  327
  views

 • Wind up

  แปลว่า
  ขมวด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง
  เพิ่มเติม
  ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

  219
  views

 • Rhyme

  แปลว่า
  คล้องจอง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง

  293
  views

 • Synonym

  แปลว่า
  คำพ้องความหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน
  เพิ่มเติม
  คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน

  470
  views

 • Confused

  แปลว่า
  ฟั่นเฝือ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ

  336
  views

 • Thai vowel symbol

  แปลว่า
  ไม้ม้วน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมี 20 คำ
  เพิ่มเติม
  เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ใ

  204
  views

 • Ambitious

  แปลว่า
  หัวสูง
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน
  เพิ่มเติม
  ที่มักใหญ่ใฝ่สูง

  405
  views

 • Puzzle

  แปลว่า
  ปริศนา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาเป็นปริศนา
  เพิ่มเติม
  สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

  256
  views

 • Argue endlessly

  แปลว่า
  ตกฟาก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเถียงคำไม่ตกฟาก
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคำเถียงคำไม่หยุดปากว่า เถียงคำไม่ตกฟาก

  175
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสัตย์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี
  เพิ่มเติม
  คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  311
  views

 • Ending

  แปลว่า
  ส่วนท้ายของคำ, คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
  ประเภท
  N

  213
  views

 • Translate word by word

  แปลว่า
  แปลตามพยัญชนะ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง
  เพิ่มเติม
  ถอดความหมายของคำต่อคำ

  92
  views

 • Insufficiently

  แปลว่า
  กะพร่องกะแพร่ง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง
  เพิ่มเติม
  ไม่ครบถ้วน

  220
  views

 • Lie1

  แปลว่า
  คำโกหก, คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  คำบุพบท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ
  เพิ่มเติม
  คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม

  235
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำ
  ประเภท
  N

  396
  views

 • Saying

  แปลว่า
  คำกล่าว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง

  206
  views

 • On one's honour

  แปลว่า
  ด้วยคำสัตย์, ด้วยคำสาบาน, ด้วยคำสัญญา
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกัน
  ประเภท
  N

  348
  views

 • Substantive

  แปลว่า
  คำนาม, คำที่ใช้เป็นคำนาม
  ประเภท
  N

  180
  views

 • Polysyllable

  แปลว่า
  คำมากพยางค์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภาษาเม็กซิโกเป็นภาษาคำมากพยางค์
  เพิ่มเติม
  คำเดียวมีหลายพยางค์ โดยเอาคำหลายๆ คำมาต่อกัน

  132
  views

 • Interrogative adjective

  แปลว่า
  ปฤจฉาคุณศัพท์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำคุณศัพท์ที่เป็นคำถาม เช่นคำ อะไร ฯลฯ

  181
  views

 • Pronunciation

  แปลว่า
  เสียงอ่าน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากว่า คำไทยบางคำเสียงอ่านที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
  เพิ่มเติม
  เสียงที่ออกจากการอ่านตัวหนังสือ

  213
  views

 • Exactly

  แปลว่า
  เป๋ง
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง
  เพิ่มเติม
  ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

  380
  views

 • Transcribe

  แปลว่า
  ถอดเทป
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน

  240
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม
  เพิ่มเติม
  เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว

  415
  views

 • Word-perfect

  แปลว่า
  ถูกต้องทุกคำ
  ประเภท
  ADJ

  178
  views

 • End with

  แปลว่า
  หยอด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาหยอดคำหวานไว้ก่อนที่จะจากไป
  เพิ่มเติม
  แถมคำชม หรือคำพูดคมคาย

  133
  views

 • Kudos

  แปลว่า
  คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, คำชม
  ประเภท
  N

  198
  views

 • Oath

  แปลว่า
  คำสาบาน, คำสัญญา, คำปฏิญาณ
  ประเภท
  N

  233
  views

 • Dirty word

  แปลว่า
  คำหยาบ, คำด่า, คำสบถ
  ประเภท
  SL

  245
  views

 • Damn you!

  แปลว่า
  ห่า 3
  ประเภท
  INT
  ตัวอย่าง
  ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้
  เพิ่มเติม
  คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย

  260
  views

 • That

  แปลว่า
  โน่น
  ประเภท
  PRON
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ากินน้ำผักสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี่ที่รักษายากๆ ได้
  เพิ่มเติม
  คำใช้แทนคำ

  349
  views

 • Word

  แปลว่า
  ถ้อยคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าว

  352
  views

 • Admission

  แปลว่า
  คำสารภาพ, คำยอมรับ
  ประเภท
  N

  256
  views

 • Epithet

  แปลว่า
  คำไม่สุภาพ, คำหยาบ
  ประเภท
  N

  158
  views

 • Legend

  แปลว่า
  คำจารึก, คำสลัก
  ประเภท
  N

  290
  views

 • Righto

  แปลว่า
  คำอุทาน (คำเก่า)
  ประเภท
  INT

  161
  views

 • Verbatim

  แปลว่า
  อย่างคำต่อคำ, ตามตัวอักษร
  ประเภท
  ADV

  328
  views

 • Pejorative

  แปลว่า
  คำหยาบ, คำเหยียดหยาม
  ประเภท
  N

  297
  views

 • Panegyric

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ, คำชมเชย
  ประเภท
  N

  144
  views

 • Parole

  แปลว่า
  คำสาบาน, คำสัญญา
  ประเภท
  N

  225
  views

 • Clear

  แปลว่า
  แจ่มชัด
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้

  679
  views

 • Inherent vowel

  แปลว่า
  สระลดรูป
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ
  เพิ่มเติม
  สระที่ไม่ปรากฏรูป

  251
  views

 • Affirmative

  แปลว่า
  คำตอบรับ, คำยืนยัน
  ประเภท
  N

  211
  views

 • Affront

  แปลว่า
  คำปรามาส, คำดูแคลน
  ประเภท
  N

  135
  views

 • Construe with

  แปลว่า
  ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น)
  ประเภท
  PHRV

  103
  views

 • Derive from

  แปลว่า
  (คำ) ผันมาจาก, มีรากคำมาจาก
  ประเภท
  PHRV

  179
  views

 • Encomium

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ, คำยกย่อง
  ประเภท
  N

  120
  views

 • Explanation

  แปลว่า
  คำชี้แจง, คำอธิบาย
  ประเภท
  N

  276
  views

 • Parlance

  แปลว่า
  คำพูด, คำสนทนา
  ประเภท
  N

  127
  views

 • Part of speech

  แปลว่า
  ชนิดของคำ, ประเภทของคำ
  ประเภท
  N

  199
  views

 • Prophecy

  แปลว่า
  คำทำนาย, คำพยากรณ์
  ประเภท
  N

  176
  views

 • Verbid

  แปลว่า
  คำที่สร้างมาจากคำกริยา
  ประเภท
  N

  110
  views

 • Morpheme

  แปลว่า
  หน่วยคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ระบบคำประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นรูปภาษาที่เรียกว่า หน่วยคำ ซึ่งมีทั้งหน่วยคำอิสระ และหน่วยคำไม่อิสระ
  เพิ่มเติม
  หน่วยที่เล็กที่สุดของคำที่มีความหมายในตนเอง

  181
  views

 • Obedience

  แปลว่า
  โอวาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท
  เพิ่มเติม
  คำตักเตือน, คำกล่าวสอน

  156
  views

 • Derivative

  แปลว่า
  คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์), คำที่กลายมา
  ประเภท
  N

  194
  views

 • Suffix

  แปลว่า
  คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ
  ประเภท
  N

  173
  views

 • Talk

  แปลว่า
  คำนินทา, คำพูดนินทา, คำเล่าลือ
  ประเภท
  N

  405
  views

 • Speech

  แปลว่า
  ภารดี
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าวออกมา

  382
  views

 • A particle used to end a piece of verse

  แปลว่า
  เอย
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  โอ้ว่าดึกแล้วหนอเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย
  เพิ่มเติม
  คำลงท้ายคำกลอน

  182
  views

 • Yes

  แปลว่า
  ย่ะ
  ประเภท
  END
  เพิ่มเติม
  คำรับ (ถือเป็นคำไม่สุภาพ)

  351
  views

 • Adverbial

  แปลว่า
  คำวิเศษณ์, คำกริยาวิเศษณ์, คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์
  ประเภท
  N

  153
  views

 • Gibe

  แปลว่า
  คำพูดเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน
  ประเภท
  VI

  169
  views

 • Be

  แปลว่า
  เป็น 1
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือความมี ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  241
  views

 • Jeer

  แปลว่า
  คำเย้ยหยัน, คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Archaism

  แปลว่า
  คำเก่า, คำโบราณ
  ประเภท
  N

  207
  views

 • Elucidation

  แปลว่า
  คำชี้แจง, คำอธิบาย
  ประเภท
  N

  174
  views

 • Cautionary

  แปลว่า
  ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
  ประเภท
  ADJ

  208
  views

 • Collocate with

  แปลว่า
  ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น)
  ประเภท
  PHRV

  108
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชื้อเชิญ, คำเชิญ
  ประเภท
  N

  447
  views

 • Metaphor

  แปลว่า
  คำอุปมา, คำเปรียบเทียบ
  ประเภท
  N

  349
  views

 • Oracle

  แปลว่า
  คำทำนาย, คำพยากรณ์
  ประเภท
  N

  299
  views

 • Righty-ho

  แปลว่า
  คำอุทาน (คำเก่า)
  ประเภท
  INT

  149
  views

 • Verbally

  แปลว่า
  ทางคำพูด, โดยคำพูด
  ประเภท
  ADV

  180
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำประสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำบาลีกับคำไทยประสมกันให้อ่านอย่างคำประสมคือไม่มีเสียงอะระหว่างพยางค์
  เพิ่มเติม
  คำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่ง

  192
  views

 • Completely

  แปลว่า
  ขาดปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  แม่พูดยังไม่ทันขาดปากนิดก็ตกลงมาจากบันไดเสียแล้ว
  เพิ่มเติม
  สุดคำพูด, จบคำพูด

  430
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำสมาส
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า วัฒนธรรม เป็นคำสมาสระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต
  เพิ่มเติม
  คำที่ประกอบขึ้นด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกัน

  232
  views

 • Pronoun

  แปลว่า
  คำสรรพนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเลือกใช้คำสรรพนามในภาษาไทยนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมด้วย
  เพิ่มเติม
  คำที่ใช้แทนคำนาม

  226
  views

 • Hardly had one spoken

  แปลว่า
  ขาดคำ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ครูพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็ตกลงมาจากต้นไม้
  เพิ่มเติม
  สุดคำพูด, จบคำพูด

  234
  views

 • Back formation

  แปลว่า
  การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
  ประเภท
  N

  165
  views

 • Key

  แปลว่า
  คำเฉลย, คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์
  ประเภท
  N

  374
  views

 • Quote

  แปลว่า
  ปิดคำด้วยอัญประกาศ, ปิดคำด้วยเครื่องหมายคำพูด
  ประเภท
  VT

  250
  views

 • Speech

  แปลว่า
  คำพูด, ถ้อยคำ, คำบรรยาย, คำปราศรัย, สุนทรพจน์
  ประเภท
  N

  338
  views

 • Scuttlebutt

  แปลว่า
  ข่าวลือ (คำสแลง), คำนินทา, คำล้อเลียน
  ประเภท
  N

  152
  views

 • Vocabulary

  แปลว่า
  รายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์
  ประเภท
  N

  419
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  265
  views

 • Adjective

  แปลว่า
  คำคุณศัพท์, คำขยายนาม
  ประเภท
  N

  373
  views

 • Blurb

  แปลว่า
  คำโฆษณาสั้นๆ (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  138
  views

 • Fire at

  แปลว่า
  ยิงคำถาม, ตั้งคำถามไปยัง
  ประเภท
  PHRV

  202
  views

 • Etymology

  แปลว่า
  ประวัติของคำ, แหล่งกำเนิดคำ
  ประเภท
  N

  181
  views

 • One

  แปลว่า
  คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
  ประเภท
  PRON

  296
  views

 • Ruling

  แปลว่า
  คำวินิจฉัย, คำตัดสิน, การชี้ขาด
  ประเภท
  N

  125
  views

 • Watchword

  แปลว่า
  รหัสผ่าน, คำรหัส, คำสัญญาณ
  ประเภท
  N

  122
  views

 • Pointer

  แปลว่า
  คำแนะนำ (คำไม่เป็นทงการ)
  ประเภท
  N

  313
  views

 • Conjunction

  แปลว่า
  คำสันธาน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับประโยคเข้าด้วยกัน

  262
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  264
  views

 • Isn't it

  แปลว่า
  หรือ
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ
  เพิ่มเติม
  คำประกอบกับประโยคคำถาม

  335
  views

 • Condition

  แปลว่า
  ภาวะ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ

  345
  views

 • Sift

  แปลว่า
  กลั่น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากชายชาติตำรวจอย่างแท้จริง

  194
  views

 • Noun classifier

  แปลว่า
  คำลักษณนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้
  เพิ่มเติม
  คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ

  561
  views

 • Adverb

  แปลว่า
  คำกริยาวิเศษณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำกริยาวิเศษณ์ช่วยเน้นความหมายของคำกริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมด้วยให้หนักแน่นขึ้น
  เพิ่มเติม
  หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา

  352
  views

 • Adverb

  แปลว่า
  คำวิเศษณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า สะใจ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบอารมณ์โกรธ เช่น ด่าให้สะใจ
  เพิ่มเติม
  คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกลักษณะของคำวิเศษณ์

  254
  views

 • Adj.

  แปลว่า
  คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
  ประเภท
  N

  211
  views

 • Exhortation

  แปลว่า
  การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ)
  ประเภท
  N

  171
  views

 • Good day

  แปลว่า
  คำทักทาย / คำบอกลาในระหว่างวัน
  ประเภท
  N

  316
  views

 • Nonverbal

  แปลว่า
  ซึ่งไม่เป็นคำพูด, ซึ่งไม่ใช้คำพูด
  ประเภท
  ADJ

  167
  views

 • Spick

  แปลว่า
  คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  106
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำพูดยกย่อง, คำสรรเสริญ
  ประเภท
  N

  481
  views

 • Pronoun

  แปลว่า
  คำสรรพนาม, คำแทนนาม
  ประเภท
  N

  252
  views

 • Salutation

  แปลว่า
  คำทักทาย (คำขึ้นต้นจดหมาย)
  ประเภท
  N

  202
  views

 • Vocable

  แปลว่า
  คำ, ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
  ประเภท
  N

  110
  views

 • Whereon

  แปลว่า
  บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  110
  views

 • Be believable

  แปลว่า
  น่าเชื่อ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำแก้ตัวที่เขาพูดออกมาน่าเชื่ออย่างนั้นหรือ
  เพิ่มเติม
  ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้

  191
  views

 • Deviate

  แปลว่า
  เคลื่อนคลาด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง
  เพิ่มเติม
  ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง

  364
  views

 • Repeat one's word

  แปลว่า
  ทวนคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาทวนคำที่แม่สั่งไว้
  เพิ่มเติม
  พูดซ้ำคำ, พูดซ้ำคำเพื่อให้แน่ใจ

  125
  views

 • Contradict

  แปลว่า
  แย้ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว

  202
  views

 • Be self-contradictory

  แปลว่า
  แย้งกันอยู่ในตัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว

  241
  views

 • Wit

  แปลว่า
  ปฏิภาณ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม
  เพิ่มเติม
  เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย

  284
  views

 • Adv.

  แปลว่า
  คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb), คำช่วยกริยา
  ประเภท
  N

  204
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  บุพบท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า “ลวนลาม” จะตามด้วยคำนามที่เป็นกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุพบทมานำหน้า
  เพิ่มเติม
  คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา

  831
  views

 • Fill in

  แปลว่า
  กรอก (โดยเฉพาะคำ), เขียนลงใน, เติมคำ
  ประเภท
  PHRV

  292
  views

 • Dope out

  แปลว่า
  หาคำตอบให้กับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  279
  views

 • Malison

  แปลว่า
  คำสาปแช่ง, คำด่า
  ประเภท
  N

  147
  views

 • Multiple-choice

  แปลว่า
  ซึ่งมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก
  ประเภท
  ADJ

  167
  views

 • Non sequitur

  แปลว่า
  คำพูดที่ไม่มีเหตุผล (คำทางการ)
  ประเภท
  N

  152
  views

 • Spic

  แปลว่า
  คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
  ประเภท
  N

  113
  views

 • Skirt

  แปลว่า
  คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
  ประเภท
  N

  317
  views

 • Announcement

  แปลว่า
  คำประกาศ
  ประเภท
  N

  247
  views

 • Crack

  แปลว่า
  คำเหน็บแนม
  ประเภท
  N

  532
  views

 • Fetch up

  แปลว่า
  ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  238
  views

 • For openers

  แปลว่า
  เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  110
  views

 • Expletive

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N

  160
  views

 • Erstwhile

  แปลว่า
  เมื่อก่อน (คำโบราณ), แต่ก่อน
  ประเภท
  ADV

  160
  views

 • Forth

  แปลว่า
  ออกไปต่างที่ (คำโบราณ), ไปต่างที่
  ประเภท
  ADV

  125
  views

 • Replication

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N

  165
  views

 • Warning

  แปลว่า
  คำเตือน
  ประเภท
  N

  231
  views

 • Variorum

  แปลว่า
  คำอรรถาธิบาย
  ประเภท
  N

  97
  views

 • Hereinafter

  แปลว่า
  ดังต่อไปนี้ (คำทางการ)
  ประเภท
  ADV

  171
  views

 • Hereunder

  แปลว่า
  หลังจากนี้ (คำทางการ)
  ประเภท
  ADV

  154
  views

 • Hit it

  แปลว่า
  มี (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  108
  views

 • Honeyed word

  แปลว่า
  คำหวาน
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  คำบุพบท
  ประเภท
  N

  210
  views

 • Pitch into

  แปลว่า
  เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  229
  views

 • Point to / towards

  แปลว่า
  ให้คำอธิบายว่า
  ประเภท
  PHRV

  295
  views

 • Pile into

  แปลว่า
  เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  136
  views

 • Qualifier

  แปลว่า
  คำขยาย
  ประเภท
  N

  184
  views

 • Query

  แปลว่า
  คำถาม
  ประเภท
  N

  213
  views

 • Son of a gun

  แปลว่า
  คำทักทาย
  ประเภท
  N

  269
  views

 • Contempt

  แปลว่า
  คำปรามาส
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง

  166
  views

 • Invective

  แปลว่า
  คำบริภาษ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่พอใจคำบริภาษซึ่งปราศจากเหตุผลของหัวหน้า
  เพิ่มเติม
  คำพูดหรือข้อเขียนที่ตำหนิ ด่าทอ หรือที่แสดงความหยาบคาย

  184
  views

 • Introduction

  แปลว่า
  คำกล่าวนำ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ

  377
  views

 • Command

  แปลว่า
  คำบัญชา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว

  463
  views

 • Abbreviation

  แปลว่า
  คำย่อ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก
  เพิ่มเติม
  คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม

  372
  views

 • Confirmation

  แปลว่า
  คำยืนยัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล
  เพิ่มเติม
  คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น

  125
  views

 • Royal word

  แปลว่า
  คำราชาศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงมิได้มีระเบียบให้ใช้คำราชาศัพท์
  เพิ่มเติม
  คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย

  432
  views

 • Comment

  แปลว่า
  คำวิจารณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.

  265
  views

 • Decision

  แปลว่า
  คำวินิจฉัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ

  150
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำเยินยอ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย

  456
  views

 • Verse

  แปลว่า
  คำประพันธ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน

  244
  views

 • Translation

  แปลว่า
  คำแปล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส

  249
  views

 • Vocabulary

  แปลว่า
  คำศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเล่นเกม
  เพิ่มเติม
  คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  476
  views

 • Testimony

  แปลว่า
  คำให้การ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง

  287
  views

 • Dedication

  แปลว่า
  คำอุทิศ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง

  262
  views

 • Word

  แปลว่า
  คำๆ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ

  400
  views

 • Teaching

  แปลว่า
  คำสอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี

  287
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสาบาน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน

  321
  views

 • Curse

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

  354
  views

 • Confession

  แปลว่า
  คำสารภาพ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของตำรวจมาก
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำ ข้อความ ที่พูดหรือเขียนเพื่อแสดงการยอมรับว่าได้กระทำผิดหรือเกี่ยวข้องในความผิด

  156
  views

 • Spell

  แปลว่า
  คำเสก
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

  408
  views

 • Proposal

  แปลว่า
  คำเสนอ
  ประเภท
  N

  335
  views

 • Keyword

  แปลว่า
  คำหลัก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า

  182
  views

 • Memorial speech

  แปลว่า
  คำไว้อาลัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเขียนคำไว้อาลัยสั้นๆ ไว้ใต้รูป
  เพิ่มเติม
  คำกล่าวยกย่องที่เขียนหรือพูดเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตาย

  270
  views

 • Transliterated word

  แปลว่า
  คำทับศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำภาษาอังกฤษที่ดูคล้ายๆ กับคำทับศัพท์แต่ไม่ใช่คำเหล่านี้ก็คือชื่อสินค้าที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้

  537
  views

 • Prediction

  แปลว่า
  คำทำนาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร
  เพิ่มเติม
  ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย

  216
  views

 • Lecture

  แปลว่า
  คำบรรยาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย

  306
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำสดุดี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

  451
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำเฉลย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ
  เพิ่มเติม
  คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา

  615
  views

 • Testimony

  แปลว่า
  คำเบิกความ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด

  284
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลูกค้าต้องการคำตอบจากการสอบถามนั้นโดยทันทีทันใด
  เพิ่มเติม
  คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา

  714
  views

 • Decision

  แปลว่า
  คำตัดสิน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา

  193
  views

 • Mentorship

  แปลว่า
  การให้คำปรึกษา
  ประเภท
  N

  90
  views

 • Tag

  แปลว่า
  คำลงท้าย
  ประเภท
  N

  303
  views

 • Term

  แปลว่า
  คำศัพท์
  ประเภท
  N

  348
  views

 • Obscene word

  แปลว่า
  คำลามก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด
  เพิ่มเติม
  คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก

  152
  views

 • Request

  แปลว่า
  คำวิงวอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน

  389
  views

 • Confession

  แปลว่า
  คำรับสารภาพ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา

  129
  views

 • Full word

  แปลว่า
  คำเต็ม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน

  268
  views

 • Whiles

  แปลว่า
  ในขณะที่ (คำโบราณ), ระหว่างที่
  ประเภท
  CONJ

  129
  views

 • Dirty word

  แปลว่า
  คำสบถ, คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
  ประเภท
  IDM

  237
  views

 • Reported speech

  แปลว่า
  คำรายงานจากคำพูดของคนอื่น, คำพูดโดยอ้อม
  ประเภท
  N

  101
  views

 • Words

  แปลว่า
  คำพูดแบบฉุนๆ, คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง
  ประเภท
  N

  278
  views

 • Yes

  แปลว่า
  เจริญพร
  ประเภท
  END
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ

  351
  views

 • And then some

  แปลว่า
  มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ), มากกว่าที่กล่าวมา
  ประเภท
  IDM

  148
  views

 • Brickbat

  แปลว่า
  คำตำหนิ
  ประเภท
  N

  139
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำตอบ
  ประเภท
  N

  637
  views

 • Bite

  แปลว่า
  หนึ่งคำอาหาร
  ประเภท
  N

  336
  views

 • Assurance

  แปลว่า
  คำสัญญา
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Be on1

  แปลว่า
  เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  200
  views

 • Countersign

  แปลว่า
  คำรหัส
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Cum

  แปลว่า
  มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), ไปด้วยกับ, กับ
  ประเภท
  PREP

  263
  views

 • Cuss

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N

  215
  views

 • Cuss word

  แปลว่า
  คำสาป
  ประเภท
  N

  148
  views

 • Cop from

  แปลว่า
  ขอจาก (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  195
  views

 • Consulting

  แปลว่า
  การให้คำปรึกษา
  ประเภท
  N

  258
  views

 • Consulting

  แปลว่า
  ซึ่งให้คำปรึกษา
  ประเภท
  ADJ

  260
  views

 • Forth

  แปลว่า
  ออกจาก (คำโบราณ), มาจาก
  ประเภท
  PREP

  211
  views

 • Exhort

  แปลว่า
  ให้คำแนะนำ
  ประเภท
  VI

  160
  views

 • Guidance

  แปลว่า
  คำแนะนำ
  ประเภท
  N

  345
  views

 • Ne'ver

  แปลว่า
  ไม่เคย (คำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  169
  views

 • Nevermore

  แปลว่า
  ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ)
  ประเภท
  ADV

  222
  views

 • Nowt

  แปลว่า
  ไม่มีอะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PRON

  129
  views

 • Pitch in

  แปลว่า
  เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  166
  views

 • Query

  แปลว่า
  ตั้งคำถาม
  ประเภท
  VT

  191
  views

 • Rede

  แปลว่า
  คำแนะนำ
  ประเภท
  N

  134
  views

 • Singular

  แปลว่า
  คำเอกพจน์
  ประเภท
  N

  285
  views

 • Spelling

  แปลว่า
  การสะกดคำ
  ประเภท
  N

  108
  views

 • Truism

  แปลว่า
  คำกล่าวที่เป็นจริง
  ประเภท
  N

  126
  views

 • Consent

  แปลว่า
  คำยินยอม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด

  282
  views

 • Conjugation

  แปลว่า
  คำผัน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กฎการแปลงจะอธิบายการแปลงจากคำผันเป็นลำดับจนได้ประโยค
  เพิ่มเติม
  คำที่เกิดจากการเปลียนแปลงรูปแบบเดิมกลายเป็นรูปแบบใหม่

  205
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำยกย่อง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน

  422
  views

 • Speech

  แปลว่า
  คำพูด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

  356
  views

 • Suggestion

  แปลว่า
  คำปรึกษา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น
  เพิ่มเติม
  ความเห็นเชิงแนะนำ

  477
  views

 • Oath

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N

  219
  views

 • Terminology

  แปลว่า
  คำศัพท์เฉพาะทาง, ์
  ประเภท
  N

  253
  views

 • Taboo

  แปลว่า
  คำต้องห้าม
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

  213
  views

 • Pose a question

  แปลว่า
  ตั้งคำถาม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา

  95
  views

 • Answer

  แปลว่า
  คำขานรับ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป

  646
  views

 • Conjunction

  แปลว่า
  คำเชื่อม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่
  เพิ่มเติม
  คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน

  271
  views

 • Mention

  แปลว่า
  คำกล่าวขวัญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่
  เพิ่มเติม
  คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

  342
  views

 • Abuse

  แปลว่า
  คำด่า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย

  274
  views

 • Swear word

  แปลว่า
  คำสบถ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาชอบหลุดคำสบถที่หยาบคายออกมาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยไปซะแล้ว
  เพิ่มเติม
  คำพูดหรือคำด่าที่หลุดปากออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก

  210
  views

 • Vulgar language

  แปลว่า
  คำหยาบ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่ไม่สุภาพ

  251
  views

 • Excuse

  แปลว่า
  คำแก้ตัว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

  311
  views

 • Modifier

  แปลว่า
  คำขยาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประโยคที่ใช้ในปัจจุบันนี้มักเป็นประโยคหรือวลีซึ่งประกอบขึ้นด้วยคำหลักและคำขยายเป็นส่วนมาก

  230
  views

 • Introduction

  แปลว่า
  คำขึ้นต้น
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี

  389
  views

 • Poem

  แปลว่า
  คำกลอน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง
  เพิ่มเติม
  คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน

  408
  views

 • Farewell

  แปลว่า
  คำอำลา
  ประเภท
  N

  233
  views

 • Interjection

  แปลว่า
  คำอุทาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

  245
  views

 • Honeyed word

  แปลว่า
  คำหวาน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ

  126
  views

 • Promise

  แปลว่า
  คำสัญญา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่

  275
  views

 • Question

  แปลว่า
  คำถาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ
  เพิ่มเติม
  ข้อความแสดงการถาม

  369
  views

 • Simple word

  แปลว่า
  คำธรรมดา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ทุกวันนี้คำว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นคำธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันเสมอ

  508
  views

 • Criticism

  แปลว่า
  คำตำหนิ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง

  260
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำนิยาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  เพิ่มเติม
  ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  453
  views

 • Appreciation

  แปลว่า
  คำชมเชย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย

  431
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชิญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน

  379
  views

 • Invitation

  แปลว่า
  คำเชื้อเชิญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง

  440
  views

 • Curse

  แปลว่า
  คำแช่ง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

  359
  views

 • Polysyllable

  แปลว่า
  คำหลายพยางค์
  ประเภท
  N

  83
  views

 • Putative

  แปลว่า
  ซึ่งเป็นตามคำเล่าลือ
  ประเภท
  ADJ

  125
  views

 • Have nothing to say

  แปลว่า
  สุดคำพูด
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ไม่มีอะไรจะพูดอีก

  853
  views

 • Guarantee

  แปลว่า
  คำรับรอง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำรับประกัน

  257
  views

 • Give one's word

  แปลว่า
  ลั่นคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

  223
  views

 • Inscribe in

  แปลว่า
  จารึก (คำพูด) ลงใน, สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง
  ประเภท
  PHRV

  87
  views

 • Inscribe with

  แปลว่า
  จารึกด้วย (คำพูด), สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
  ประเภท
  PHRV

  100
  views

 • Noun

  แปลว่า
  คำนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของคำกริยากับคำนาม
  เพิ่มเติม
  คำนามคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ

  276
  views

 • Homily

  แปลว่า
  โอวาท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม่ พร้อมกับให้โอวาท และอวยพรขอให้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญ
  เพิ่มเติม
  คำแนะนำ

  121
  views

 • Word ending at the end of the question to be answered 'Yes' or 'No'

  แปลว่า
  ไหม 2
  ประเภท
  QUES
  ตัวอย่าง
  คุณบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไร
  เพิ่มเติม
  เป็นคำถามมาจาก หรือไม่

  193
  views

 • Bewitch

  แปลว่า
  สาป
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าใครกล่าวเท็จพระองค์จะสาปผู้นั้นให้เป็นท้องมาน
  เพิ่มเติม
  กล่าวคำให้ร้ายให้เป็นไปต่างๆ

  192
  views

 • Be pertinent

  แปลว่า
  ถูกจุด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก

  163
  views

 • Warning word

  แปลว่า
  คำตักเตือน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย
  เพิ่มเติม
  คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว

  129
  views

 • Be shameful

  แปลว่า
  น่าขายหน้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำพูดของเขาทำให้น่าขายหน้า

  83
  views

 • Give counsel

  แปลว่า
  ให้คำปรึกษา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
  เพิ่มเติม
  ให้คำแนะนำ

  185
  views

 • Plural number

  แปลว่า
  พหุพจน์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โดยปกติการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษให้เติม s ข้างท้าย
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าวถึงสิ่งมากกว่าหนึ่ง

  149
  views

 • Plural number

  แปลว่า
  พหูพจน์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า class เป็นคำที่มีลักษณะพหูพจน์ หมายถึงกลุ่มคน
  เพิ่มเติม
  คำที่กล่าวถึงสิ่งมากกว่าหนึ่ง

  162
  views

 • Give counsel

  แปลว่า
  ให้คำปรึกษา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
  เพิ่มเติม
  ให้คำแนะนำ

  158
  views

 • Retract one's words

  แปลว่า
  ถอนคำพูด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี
  เพิ่มเติม
  ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน

  129
  views

 • There

  แปลว่า
  นั้นแหละ
  ประเภท
  DET
  ตัวอย่าง
  สมุดเล่มนั้นแหละที่พัชอยากได้
  เพิ่มเติม
  คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ

  403
  views

 • There

  แปลว่า
  นั่นเอง
  ประเภท
  DET
  ตัวอย่าง
  เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน
  เพิ่มเติม
  คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ

  495
  views

 • Word used to end yes-no question

  แปลว่า
  เหรอ
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  เธอใช้เงินหมดแล้วเหรอ ตั้งสองหมื่นบาท
  เพิ่มเติม
  คำประกอบอยู่ท้ายประโยคคำถาม

  337
  views

 • Yes, sir

  แปลว่า
  ครับ
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ
  เพิ่มเติม
  คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้

  505
  views

 • Adverb

  แปลว่า
  คำวิเศษณ์, คำกริยาวิเศษณ์, คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง
  ประเภท
  N

  275
  views

 • Defense

  แปลว่า
  คำให้การ, คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน
  ประเภท
  N

  227
  views

 • Abide with

  แปลว่า
  อยู่กับ (คำเก่า)
  ประเภท
  PHRV

  143
  views

 • For starters

  แปลว่า
  เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  143
  views

 • Hence

  แปลว่า
  จากนี้ไป (คำทางการ), ต่อแต่นี้ไป
  ประเภท
  ADV

  243
  views

 • Gloss2

  แปลว่า
  คำอธิบาย
  ประเภท
  N

  155
  views

 • Glom onto

  แปลว่า
  ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  107
  views

 • Go forth

  แปลว่า
  ส่งออกไป (คำเก่า)
  ประเภท
  PHRV

  152
  views

 • Be upon1

  แปลว่า
  เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  142
  views

 • Commentary

  แปลว่า
  คำวิจารณ์
  ประเภท
  N

  191
  views

 • Contraction

  แปลว่า
  คำย่อ
  ประเภท
  N

  306
  views

 • Compliment

  แปลว่า
  คำชมเชย
  ประเภท
  N

  260
  views

 • Conjunction

  แปลว่า
  คำเชื่อม
  ประเภท
  N

  241
  views

 • Exclamation

  แปลว่า
  คำอุทาน
  ประเภท
  N

  245
  views

 • Hybrid

  แปลว่า
  คำผสม
  ประเภท
  N

  277
  views

 • Out of the swim of things

  แปลว่า
  ไม่เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  IDM

  117
  views

ค้นหา "คำพังเพย" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด