พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "ความหมาย" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Purport

  แปลว่า
  ความหมาย
  ประเภท
  N

  246
  views

 • Meaning

  แปลว่า
  ความหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด

  552
  views

 • Follow

  แปลว่า
  เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)
  ประเภท
  VT

  483
  views

 • Sense

  แปลว่า
  ความหมายของคำ, ความหมาย
  ประเภท
  N

  594
  views

 • Drift

  แปลว่า
  ความหมาย, ใจความ
  ประเภท
  N

  451
  views

 • Significance

  แปลว่า
  ความหมาย, การมีความหมาย
  ประเภท
  N

  205
  views

 • Importance

  แปลว่า
  ความหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดชี้นำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าไร้ความหมาย

  404
  views

 • Meaning

  แปลว่า
  ความหมาย
  ประเภท
  N

  538
  views

 • Interpret

  แปลว่า
  ตีความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา
  เพิ่มเติม
  กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

  363
  views

 • Warrant

  แปลว่า
  หมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้
  เพิ่มเติม
  หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  233
  views

 • Encompass

  แปลว่า
  หมายรวม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  382
  views

 • Encompass

  แปลว่า
  หมายรวม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  288
  views

 • Aim

  แปลว่า
  หมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาหมายว่า การแข่งขันในครั้งนี้เขาจะต้องชนะ

  415
  views

 • Semantically

  แปลว่า
  ทางความหมาย
  ประเภท
  ADV

  152
  views

 • Be

  แปลว่า
  หมายถึง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หุบผากษัตริย์เรียกตามคำจำกัดความของอียิปต์หมายถึงสถานที่สถิตอันเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค์

  253
  views

 • Convey

  แปลว่า
  แสดงถึง, หมายถึง, สื่อความหมายว่า
  ประเภท
  VT

  223
  views

 • Overtone

  แปลว่า
  ความหมายเสริม, ความหมายรอง
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Denotation

  แปลว่า
  ความหมายตรง (ทางภาษาศาสตร์), ความหมายหลัก, ความหมายพื้นฐาน
  ประเภท
  N

  215
  views

 • Connotation

  แปลว่า
  ความหมายแฝง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ความหมายของคำที่อยู่ในวรรณกรรมจะอยู่ในรูปความหมายแฝงเยอะมาก
  เพิ่มเติม
  ความหมายที่ไม่ตรงตัวตามรูปคำ

  245
  views

 • Translate word by word

  แปลว่า
  แปลตามพยัญชนะ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง
  เพิ่มเติม
  ถอดความหมายของคำต่อคำ

  92
  views

 • Define

  แปลว่า
  จำกัดความ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย
  เพิ่มเติม
  ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย

  308
  views

 • Tenor

  แปลว่า
  ลักษณะหรือความหมายทั่วไป, ลักษณะหรือความหมายโดยรวม
  ประเภท
  N

  235
  views

 • Denote

  แปลว่า
  แสดงถึง, หมายถึง, มีความหมายว่า
  ประเภท
  VT

  157
  views

 • Refer to

  แปลว่า
  หมายความว่า, หมายว่า, มีความหมายว่า
  ประเภท
  VT

  308
  views

 • Brand

  แปลว่า
  ตราหน้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์
  เพิ่มเติม
  หมายหน้าไว้

  305
  views

 • Semantics

  แปลว่า
  อรรถศาสตร์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  วิชาที่เกี่ยวกับความหมาย, การตีความทางความหมาย

  171
  views

 • Engage to

  แปลว่า
  หมั้นหมายกับ
  ประเภท
  PHRV

  145
  views

 • Engage

  แปลว่า
  หมั้นหมาย
  ประเภท
  VT

  231
  views

 • Get at

  แปลว่า
  แนะ, หมายถึง
  ประเภท
  PHRV

  275
  views

 • Intend

  แปลว่า
  หมายถึง, แสดงถึง
  ประเภท
  VT

  352
  views

 • Translatableness

  แปลว่า
  การแปลความหมายได้
  ประเภท
  N

  64
  views

 • Yeah

  แปลว่า
  หมายถึง yes
  ประเภท
  ADV

  137
  views

 • Translate

  แปลว่า
  ถอดความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด

  518
  views

 • Expectation

  แปลว่า
  ความคาดหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน

  377
  views

 • Betrothal

  แปลว่า
  การหมั้นหมาย
  ประเภท
  N

  164
  views

 • Betrothed

  แปลว่า
  ซึ่งหมั้นหมาย
  ประเภท
  ADJ

  213
  views

 • Place a construction on

  แปลว่า
  ตัดสินความหมายของ
  ประเภท
  IDM

  213
  views

 • Put two and two together

  แปลว่า
  เข้าใจความหมาย
  ประเภท
  IDM

  222
  views

 • Deliver a warrant

  แปลว่า
  เดินหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย
  เพิ่มเติม
  นำเอาหมายไปส่ง

  139
  views

 • Meaninglessness

  แปลว่า
  การไร้ความหมาย
  ประเภท
  N

  234
  views

 • Interpret

  แปลว่า
  แปลความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก
  เพิ่มเติม
  ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย

  374
  views

 • Engaged

  แปลว่า
  ซึ่งหมั้นหมายกัน
  ประเภท
  ADJ

  198
  views

 • Implication

  แปลว่า
  ความหมายโดยนัย
  ประเภท
  N

  367
  views

 • Meaningless

  แปลว่า
  ซึ่งไร้ความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  188
  views

 • Meaninglessly

  แปลว่า
  อย่างไร้ความหมาย
  ประเภท
  ADV

  119
  views

 • Translatability

  แปลว่า
  การแปลความหมายได้
  ประเภท
  N

  129
  views

 • Translatable

  แปลว่า
  ซึ่งแปลความหมายได้
  ประเภท
  ADJ

  95
  views

 • Ye

  แปลว่า
  หมายถึง you
  ประเภท
  PRON

  140
  views

 • Yea

  แปลว่า
  หมายถึง yes
  ประเภท
  ADV

  124
  views

 • Convey

  แปลว่า
  ถ่ายความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว
  เพิ่มเติม
  ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

  261
  views

 • Expect

  แปลว่า
  คาดหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก
  เพิ่มเติม
  นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น

  361
  views

 • Notice

  แปลว่า
  หมายประกาศ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พระองค์โปรดให้มีหมายประกาศ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ในเวลาเฉลิมพระชนมพรรษา

  378
  views

 • Interpretation

  แปลว่า
  การแปลความหมาย
  ประเภท
  N

  395
  views

 • Intend

  แปลว่า
  มาดหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป

  278
  views

 • Prediction

  แปลว่า
  ความคาดหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน

  283
  views

 • View

  แปลว่า
  ความคาดหมาย
  ประเภท
  N

  407
  views

 • Reach

  แปลว่า
  ถึง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
  เพิ่มเติม
  ไปจนอยู่ที่จุดหมาย

  471
  views

 • Semantic

  แปลว่า
  เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์), ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค
  ประเภท
  ADJ

  123
  views

 • Be determined

  แปลว่า
  มุ่งมาด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้
  เพิ่มเติม
  คาดหมายไว้

  143
  views

 • Include

  แปลว่า
  กินความ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย
  เพิ่มเติม
  หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง

  219
  views

 • De facto

  แปลว่า
  พฤตินัย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขา 2 คนเป็นสามีภรรยากันเฉพาะในทางพฤตินัยเท่านั้น
  เพิ่มเติม
  ความหมายตามข้อเท็จจริง

  188
  views

 • Estimate

  แปลว่า
  เก็ง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา
  เพิ่มเติม
  คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ

  377
  views

 • Understand

  แปลว่า
  จับความ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน
  เพิ่มเติม
  จับใจความ, เข้าใจความหมาย

  271
  views

 • Four-faced

  แปลว่า
  จตุรพักตร์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  จตุรพักตร์ หมายถึงพระพรหม
  เพิ่มเติม
  ผู้มี 4 หน้า คือ พระพรหม

  169
  views

 • Synonymous

  แปลว่า
  มีความหมายเหมือนกัน, มีความหมายแบบเดียวกัน
  ประเภท
  ADJ

  156
  views

 • Synonymy

  แปลว่า
  การมีความหมายเหมือนกัน, การมีความหมายแบบเดียวกัน
  ประเภท
  N

  142
  views

 • Translate

  แปลว่า
  แปล
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้
  เพิ่มเติม
  ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย

  386
  views

 • Add up to

  แปลว่า
  เทียบเท่า, เท่ากับ, หมายถึง
  ประเภท
  PHRV

  206
  views

 • Crop out

  แปลว่า
  เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้
  ประเภท
  PHRV

  385
  views

 • Crop up

  แปลว่า
  เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้
  ประเภท
  PHRV

  316
  views

 • Empty

  แปลว่า
  ที่ไม่มีความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  593
  views

 • Neither here nor there

  แปลว่า
  ไม่มีผลอะไร, ไม่มีความหมาย
  ประเภท
  IDM

  188
  views

 • Unmeaning

  แปลว่า
  ซึ่งไม่มีความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  131
  views

 • Unconstitutionally

  แปลว่า
  อย่างผิดฎหมาย, อย่างไม่ถูกต้อง
  ประเภท
  ADV

  98
  views

 • Fiance/fiancee

  แปลว่า
  คู่หมั้นคู่หมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คู่หมั้นคู่หมายของเขาสวยหยดย้อย
  เพิ่มเติม
  ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว

  172
  views

 • Read between

  แปลว่า
  หาความหมาย, ตีความ
  ประเภท
  PHRV

  67
  views

 • Meaningfully

  แปลว่า
  อย่างมีความหมาย
  ประเภท
  ADV

  161
  views

 • Bent as a nine bob note2

  แปลว่า
  ที่ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  SL

  133
  views

 • Bent2

  แปลว่า
  ที่ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  SL

  167
  views

 • Allude

  แปลว่า
  พูดเป็นนัย, หมายถึง
  ประเภท
  VI

  172
  views

 • Ambiguous

  แปลว่า
  ที่กำกวม, ที่ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง
  ประเภท
  ADJ

  254
  views

 • Bate

  แปลว่า
  อดกลั้น (ความหมายเก่า)
  ประเภท
  VT

  207
  views

 • Be meaningful

  แปลว่า
  มีความหมาย--
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หนังสือเล่มนี้มีความหมายกับฉันมาก เพราะพ่อให้ฉันไว้ก่อนที่พ่อจะจากไป
  เพิ่มเติม
  มีคุณค่าหรือมีความสำคัญ

  136
  views

 • Expert of law

  แปลว่า
  หมอกฎหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย

  134
  views

 • Synonym

  แปลว่า
  คำพ้องความหมาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน
  เพิ่มเติม
  คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน

  470
  views

 • Parrot fashion

  แปลว่า
  โดยไม่เข้าใจความหมาย, โดยการท่องจำ
  ประเภท
  IDM

  205
  views

 • Parrot-fashion

  แปลว่า
  โดยไม่เข้าใจความหมาย, โดยการท่องจำ
  ประเภท
  IDM

  146
  views

 • What are you driving at?

  แปลว่า
  คุณกำลังหมายถึงอะไร
  ประเภท
  IDM

  384
  views

 • Bent as a nine pound2

  แปลว่า
  ที่ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  SL

  154
  views

 • Synonym

  แปลว่า
  คำพ้องความหมาย
  ประเภท
  N

  450
  views

 • Wrongfully

  แปลว่า
  อย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  ADV

  133
  views

 • Interpret as

  แปลว่า
  หมายถึง, ทำให้ตีความว่า
  ประเภท
  PHRV

  130
  views

 • Criminality

  แปลว่า
  การผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  152
  views

 • Connotation

  แปลว่า
  การแสดงถึงความหมายโดยนัย
  ประเภท
  N

  238
  views

 • Connote

  แปลว่า
  แสดงถึงความหมายโดยนัยว่า
  ประเภท
  VT

  263
  views

 • Interpret

  แปลว่า
  แปล, แปลความหมาย
  ประเภท
  VT

  301
  views

 • Interpretation

  แปลว่า
  การแปลความหมาย, การตีความ
  ประเภท
  N

  416
  views

 • Interpretative

  แปลว่า
  เกี่ยวกับการแปลความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  173
  views

 • Lawless

  แปลว่า
  ซึ่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  136
  views

 • Meaningfulness

  แปลว่า
  การมีความหมาย
  ประเภท
  N

  254
  views

 • Meaningly

  แปลว่า
  อย่างมีความหมาย
  ประเภท
  ADV

  402
  views

 • Semasiology

  แปลว่า
  วิชาว่าด้วยความหมายของคำ
  ประเภท
  N

  100
  views

 • Senseless

  แปลว่า
  ซึ่งไม่มีความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  203
  views

 • Subpoena

  แปลว่า
  หมายศาล, หมายเรียก
  ประเภท
  N

  148
  views

 • Be illegal

  แปลว่า
  ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย
  เพิ่มเติม
  ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

  165
  views

 • Meaningful

  แปลว่า
  มีความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี
  เพิ่มเติม
  สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร

  454
  views

 • Misunderstand

  แปลว่า
  เข้าใจผิด
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
  เพิ่มเติม
  รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง

  180
  views

 • Contraband goods

  แปลว่า
  ของเถื่อน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า
  เพิ่มเติม
  ของที่ผิดกฎหมาย

  157
  views

 • Be angry

  แปลว่า
  โกรธแค้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  จำเลยทั้ง 2 โกรธแค้นที่โจทก์ไม่ยอมรับเงินสินบน 5 ล้านบาท
  เพิ่มเติม
  โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หมาย

  323
  views

 • Misconstrue

  แปลว่า
  เข้าใจความหมายผิด, แปลผิด, ตีความหมายผิด
  ประเภท
  VT

  142
  views

 • Imagine

  แปลว่า
  วาดหวัง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป
  เพิ่มเติม
  หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น

  243
  views

 • Be accidentally

  แปลว่า
  บรรจวบ
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  พบเจอกันอย่างไม่ได้คาดหมาย

  203
  views

 • Four

  แปลว่า
  จัตุ
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  สี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึง สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

  222
  views

 • Be lawful

  แปลว่า
  ถูกกฎหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้
  เพิ่มเติม
  ไม่ขัดกับกฎหมาย

  101
  views

 • Steal

  แปลว่า
  ของโจร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย
  เพิ่มเติม
  สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา

  324
  views

 • De facto

  แปลว่า
  โดยพฤตินัย
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เราจะกล่าวได้ว่าทวยราษฎร์ผู้มีสิทธิและใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นองค์อธิปัตย์โดยพฤตินัย
  เพิ่มเติม
  ที่มีความหมายตามข้อเท็จจริง

  201
  views

 • Conditional meaning

  แปลว่า
  เงื่อนความ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข

  170
  views

 • Be unexpected

  แปลว่า
  ไม่คาดฝัน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาไม่คาดฝันว่าจะได้รับตำแหน่งรวดเร็วถึงเพียงนี้
  เพิ่มเติม
  ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น

  217
  views

 • Look down upon

  แปลว่า
  คาดหน้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทุกคนคาดหน้าไว้ว่าเขาต้องเรียนไม่จบ
  เพิ่มเติม
  หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น

  182
  views

 • Illicit

  แปลว่า
  เถื่อน
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่
  เพิ่มเติม
  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  124
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  483
  views

 • Result unexpectedly at last

  แปลว่า
  ทำไปทำมา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทำไปทำมาพวกวายร้ายก็ถูกจับจนได้
  เพิ่มเติม
  เกิดผลในที่สุด โดยไม่ได้นึกคาดหมาย

  237
  views

 • Unexpectedly

  แปลว่า
  บังเอิญ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ
  เพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย

  327
  views

 • Significance

  แปลว่า
  นัยสำคัญ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

  225
  views

 • Classical language

  แปลว่า
  ตันติภาษา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา
  เพิ่มเติม
  ภาษาที่มีแบบแผน

  191
  views

 • Translator

  แปลว่า
  ผู้แปล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย

  173
  views

 • According to law

  แปลว่า
  ตามกฎหมาย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน
  เพิ่มเติม
  ถูกต้องตามกฎหมาย

  121
  views

 • Appreciate

  แปลว่า
  เข้าถึง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน
  เพิ่มเติม
  เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง

  247
  views

 • Not understand

  แปลว่า
  ไม่เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขานี้เรียนอะไร จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง
  เพิ่มเติม
  ไม่รู้ความหมายของเรื่องนั้นๆ

  152
  views

 • Object

  แปลว่า
  กรรม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กริยาสกรรมต้องมีกรรมมารับข้างท้าย
  เพิ่มเติม
  ผู้ถูกกระทำ (ตามความหมายทางไวยากรณ์)

  542
  views

 • Important day

  แปลว่า
  วันสำคัญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หน้ากากศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลาว จะถูกนำออกมาแห่บวงสรวงในวันสำคัญของชาวลาว
  เพิ่มเติม
  วันที่มีความหมายมากกว่าวันธรรมดา

  342
  views

 • Seem

  แปลว่า
  นัย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ความพิเศษแห่งนี้นัยว่าอยู่ที่การจัดสวนแบบจีน
  เพิ่มเติม
  หมายความว่า, มีความหมายว่า

  331
  views

 • Test one's feeling

  แปลว่า
  ลองใจ
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  พิสูจน์ว่าจะมีน้ำใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่

  250
  views

 • Definition

  แปลว่า
  การนิยาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

  455
  views

 • Guard at night

  แปลว่า
  กลาบาต
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  หมายถึงพวกอยู่ยามตามไฟ

  166
  views

 • One who acts like an aristocrat

  แปลว่า
  ผู้ดีแปดสาแหรก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี

  112
  views

 • Sun of justice

  แปลว่า
  ธรรมาทิตย์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  อาทิตย์แห่งธรรม หมายถึงพระพุทธเจ้า

  168
  views

 • Then

  แปลว่า
  ไซร้
  ประเภท
  END
  ตัวอย่าง
  ถ้าทศกัณฐ์ไม่จำนนแล้วไซร้ หนุมานก็จะเผานครลงกาให้แหลกลาญ
  เพิ่มเติม
  คำสำหรับเน้นความหมายของคำหน้า มีความหมายไปในทางว่า อย่างนั้น, เช่นนั้น, ทีเดียว

  497
  views

 • Bootleg

  แปลว่า
  ขายของผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VI

  181
  views

 • Beyond the pale

  แปลว่า
  นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  165
  views

 • Cyber

  แปลว่า
  คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
  ประเภท
  PRF

  147
  views

 • Construe

  แปลว่า
  ตีความ, มีความหมายว่า
  ประเภท
  VT

  151
  views

 • Gird (up) one's loins

  แปลว่า
  เตรียมพร้อมเพื่อบางสิ่ง (ให้ความหมายในทางตลก)
  ประเภท
  IDM

  206
  views

 • Nominal

  แปลว่า
  ซึ่งไม่สำคัญ, ซึ่งไร้ความหมาย, ซึ่งเล็กน้อยมาก
  ประเภท
  ADJ

  236
  views

 • Rendition

  แปลว่า
  การแปลความหมาย, การตีความ, การถอดความ
  ประเภท
  N

  207
  views

 • Read1

  แปลว่า
  เข้าใจความหมาย, อ่านเข้าใจ
  ประเภท
  VT

  229
  views

 • Significant

  แปลว่า
  ซึ่งมีความหมาย, สำคัญ
  ประเภท
  ADJ

  133
  views

 • Insignificantly

  แปลว่า
  อย่างไม่สำคัญ, อย่างไม่มีความหมาย
  ประเภท
  ADV

  166
  views

 • Malapropism

  แปลว่า
  การใช้คำผิดความหมาย
  ประเภท
  N

  206
  views

 • Literal

  แปลว่า
  ตามความหมายที่แท้จริงของคำ
  ประเภท
  ADJ

  162
  views

 • Break the law

  แปลว่า
  ทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

  210
  views

 • Contraband

  แปลว่า
  สิ่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  192
  views

 • Contraband

  แปลว่า
  การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  224
  views

 • Contraband

  แปลว่า
  ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  171
  views

 • Under-the-counter

  แปลว่า
  ซึ่งขายผิดกฏหมาย
  ประเภท
  ADJ

  126
  views

 • Break a law

  แปลว่า
  กระทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ลักลอบขายยาบ้าถือว่ากระทำผิดกฎหมาย
  เพิ่มเติม
  กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  192
  views

 • Contraband

  แปลว่า
  สิ่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  166
  views

 • Illegal

  แปลว่า
  ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  170
  views

 • Message

  แปลว่า
  ประเด็น, เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
  ประเภท
  N

  280
  views

 • Monumentally

  แปลว่า
  อย่างมีความหมายมาก, อย่างมากมาย
  ประเภท
  ADV

  133
  views

 • Meaningful

  แปลว่า
  ซึ่งมีความหมาย, สำคัญ
  ประเภท
  ADJ

  449
  views

 • Floozie

  แปลว่า
  แฟนสาว (ปัจจุบันอาจหมายถึงแฟนหนุ่มด้วย)
  ประเภท
  SL

  158
  views

 • Think

  แปลว่า
  ตั้งใจ, มุ่งหมาย, คาดหมาย
  ประเภท
  VI

  386
  views

 • Badge

  แปลว่า
  ติดเข็ม, ติดเครื่องหมาย
  ประเภท
  VT

  231
  views

 • Ampersand

  แปลว่า
  สัญลักษณ์ & (มีควาหมายว่า และ )
  ประเภท
  N

  164
  views

 • Foul play

  แปลว่า
  การทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  148
  views

 • Content1

  แปลว่า
  สาร, ความหมายที่ต้องการสื่อ
  ประเภท
  N

  166
  views

 • Expected

  แปลว่า
  ที่คาดหวังไว้, ที่คาดหมายไว้
  ประเภท
  ADJ

  153
  views

 • Read between the lines

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้
  ประเภท
  IDM

  222
  views

 • Illegitimize

  แปลว่า
  ทำให้ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  168
  views

 • Just

  แปลว่า
  ถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  388
  views

 • Indefinable

  แปลว่า
  ซึ่งให้คำนิยามไม่ได้, ซึ่งให้ความหมายไม่ได้, ซึ่งอธิบายไม่ได้
  ประเภท
  ADJ

  153
  views

 • Law-abiding

  แปลว่า
  ที่ทำตามกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  152
  views

 • Nothing

  แปลว่า
  การไร้ความหมาย, สิ่งที่ไม่สำคัญ
  ประเภท
  N

  185
  views

 • Ravings

  แปลว่า
  คำพูดไร้ความหมาย
  ประเภท
  N

  161
  views

 • Relevant

  แปลว่า
  สำคัญ, มีความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  193
  views

 • Gabbin

  แปลว่า
  พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
  ประเภท
  SL

  111
  views

 • Be legal

  แปลว่า
  ถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ
  เพิ่มเติม
  ชอบด้วยกฎหมาย

  161
  views

 • Turn to2

  แปลว่า
  เปลี่ยน (คำพูด) ความหมายเป็น
  ประเภท
  PHRV

  129
  views

 • Think

  แปลว่า
  ตั้งใจ, มุ่งหมาย, คาดหมาย
  ประเภท
  VT

  388
  views

 • Ambiguous

  แปลว่า
  กำกวม 1
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด
  เพิ่มเติม
  มีความหมายหลายนัย

  258
  views

 • Be ambiguous

  แปลว่า
  กำกวม 1
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก
  เพิ่มเติม
  มีความหมายหลายนัย

  451
  views

 • Be illegitimate

  แปลว่า
  นอกกฎหมาย
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  169
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  506
  views

 • Try to understand

  แปลว่า
  ทำความเข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
  เพิ่มเติม
  พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

  828
  views

 • Important day

  แปลว่า
  วันสำคัญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หน้ากากศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลาว จะถูกนำออกมาแห่บวงสรวงในวันสำคัญของชาวลาว
  เพิ่มเติม
  วันที่มีความหมายมากกว่าวันธรรมดา

  274
  views

 • By chance

  แปลว่า
  เผอิญ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  วันนั้นเผอิญเจอเพื่อนเก่าเลยคุยกันยาว มารู้ตัวอีกทีก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว
  เพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย

  284
  views

 • Unexpected

  แปลว่า
  ไม่คาดฝัน
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้
  เพิ่มเติม
  ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น

  197
  views

 • Notice

  แปลว่า
  ข้อสังเกต
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
  เพิ่มเติม
  ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้

  352
  views

 • Land

  แปลว่า
  แดน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาล้ำเข้าไปในแดนข้าศึก
  เพิ่มเติม
  ที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน

  467
  views

 • Obscene word

  แปลว่า
  คำลามก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด
  เพิ่มเติม
  คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก

  152
  views

 • Reproduce

  แปลว่า
  สืบพันธุ์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์
  เพิ่มเติม
  ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป

  288
  views

 • Hope

  แปลว่า
  คิดหวัง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด
  เพิ่มเติม
  คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้

  371
  views

 • Mansion

  แปลว่า
  คฤหาสน์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา
  เพิ่มเติม
  ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย

  150
  views

 • Implicitly

  แปลว่า
  โดยนัย
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย

  239
  views

 • Bootleg

  แปลว่า
  การค้าของเถื่อน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

  218
  views

 • Monkey

  แปลว่า
  กระบี่
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กระบี่ หมายถึง ลิง คำนี้ใช้ในวรรณคดี

  376
  views

 • Summarize

  แปลว่า
  รวมความ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง
  เพิ่มเติม
  นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน

  215
  views

 • Hoard

  แปลว่า
  การกักตุน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

  237
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำนิยาม, คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย
  ประเภท
  N

  459
  views

 • Ideogram

  แปลว่า
  ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น), สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด
  ประเภท
  N

  132
  views

 • Ideograph

  แปลว่า
  ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น), สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด
  ประเภท
  N

  145
  views

 • Unlawful

  แปลว่า
  นอกสมรส
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป
  เพิ่มเติม
  ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส

  108
  views

 • Be worthless

  แปลว่า
  ขาดค่า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่
  เพิ่มเติม
  ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่

  304
  views

 • Feature

  แปลว่า
  ประพิมพ์ประพาย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ
  เพิ่มเติม
  รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน

  412
  views

 • Boundary-post

  แปลว่า
  ประโคน 1
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน

  163
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  265
  views

 • Should

  แปลว่า
  ควร
  ประเภท
  AUX
  ตัวอย่าง
  นักศึกษาควรใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์
  เพิ่มเติม
  คำช่วยกริยาในความหมายคล้อยตาม

  254
  views

 • Be worthless

  แปลว่า
  ขาดค่า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หนังสือเหล่านี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครสนใจอ่าน
  เพิ่มเติม
  ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่

  280
  views

 • Acceptation

  แปลว่า
  ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
  ประเภท
  N

  298
  views

 • Cast in

  แปลว่า
  ใช้คำพูดแสดงความหมาย
  ประเภท
  PHRV

  190
  views

 • Define as

  แปลว่า
  ให้นิยามว่า, อธิบายความหมายว่า, ให้คำจำกัดความว่า
  ประเภท
  PHRV

  111
  views

 • Criminal

  แปลว่า
  ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  375
  views

 • Sharp practice

  แปลว่า
  ความคดโกง, การทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  170
  views

 • Unlawful

  แปลว่า
  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  125
  views

 • Unquote

  แปลว่า
  ใช้ในการพูดหมายถึง จบการอ้างอิง
  ประเภท
  ADV

  171
  views

 • Valetudinarian

  แปลว่า
  ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  123
  views

 • Insignificant

  แปลว่า
  ไม่สำคัญ, ไร้ความหมาย, สัพเพเหระ, เล็กน้อย
  ประเภท
  ADJ

  170
  views

 • Outlaw

  แปลว่า
  ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  191
  views

 • Roger

  แปลว่า
  คำอุทานหมายถึงเข้าใจข้อความ
  ประเภท
  INT

  242
  views

 • Legitimate

  แปลว่า
  พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  350
  views

 • Prediction

  แปลว่า
  คำทำนาย, การคาดหมาย, การทำนาย
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Outlaw

  แปลว่า
  คนที่ทำผิดกฏหมาย
  ประเภท
  N

  240
  views

 • A-

  แปลว่า
  ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
  ประเภท
  PRF

  374
  views

 • Smugge

  แปลว่า
  ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  357
  views

 • Propitiously

  แปลว่า
  อย่างอำนวยให้, อย่างเป็นนิมิตหมายอันดี
  ประเภท
  ADV

  98
  views

 • Illegitimate

  แปลว่า
  ซึ่งผิดกฎหมาย, ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  111
  views

 • Keep on the rails

  แปลว่า
  ทำถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  130
  views

 • Keep on the right side of the law

  แปลว่า
  ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  86
  views

 • Monumentality

  แปลว่า
  การเป็นอนุสาวรีย์, การมีความหมายทางประวัติศาสตร์
  ประเภท
  N

  121
  views

 • Misfeasor

  แปลว่า
  ผู้ทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  114
  views

 • Snog

  แปลว่า
  จูบ (มักหมายถึงการใช้ลิ้นด้วย)
  ประเภท
  SL

  170
  views

 • Years

  แปลว่า
  ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
  ประเภท
  N

  208
  views

 • Gesture

  แปลว่า
  ทำมือทำไม้
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร
  เพิ่มเติม
  แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ

  292
  views

 • Not

  แปลว่า
  มิ
  ประเภท
  NEG
  ตัวอย่าง
  ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย
  เพิ่มเติม
  คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป

  264
  views

 • Decode

  แปลว่า
  แปลรหัส
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ภาษาที่พวกตำรวจใช้กันเป็นภาษาที่ต้องแปลรหัสโดยให้มีความหมายเป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่มบุคคล
  เพิ่มเติม
  ถอดความหมายจากรหัสให้เป็นข้อความธรรมดา

  274
  views

 • Hastily

  แปลว่า
  ผลุน
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร
  เพิ่มเติม
  โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)

  292
  views

 • Antonym

  แปลว่า
  คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
  ประเภท
  N

  208
  views

 • Ambiguity

  แปลว่า
  ความกำกวม, ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง
  ประเภท
  N

  283
  views

 • Articulate

  แปลว่า
  ที่เกิดจากคำที่มีความหมาย
  ประเภท
  adj

  358
  views

 • Funny business

  แปลว่า
  สิ่งผิดกฎหมาย, ความหลอกลวง
  ประเภท
  IDM

  183
  views

 • Abortionist

  แปลว่า
  ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  211
  views

 • Absurd

  แปลว่า
  ไร้สาระ, ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล
  ประเภท
  ADJ

  196
  views

 • Break in

  แปลว่า
  งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)
  ประเภท
  PHRV

  258
  views

 • Enjambment

  แปลว่า
  การที่ความหมายของบทกวีต่อเนื่องจากบรรทัดหนึ่งไปอีกบรรทัดหนึ่ง
  ประเภท
  N

  231
  views

 • Ill-gotten gains

  แปลว่า
  เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  IDM

  156
  views

 • Jaywalk

  แปลว่า
  ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VI

  171
  views

 • Misbegotten

  แปลว่า
  ผิดกฎหมาย, นอกสมรส
  ประเภท
  ADJ

  165
  views

 • Misconstruction

  แปลว่า
  การแปลความหมายผิด, การเข้าใจผิด
  ประเภท
  N

  156
  views

 • Misinterpretor

  แปลว่า
  ผู้แปลความหมายผิดๆ
  ประเภท
  N

  149
  views

 • Purposefully

  แปลว่า
  อย่างมีความหมาย, อย่างมีวัตถุประสงค์
  ประเภท
  ADV

  123
  views

 • Run

  แปลว่า
  ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  591
  views

 • Troll

  แปลว่า
  คนที่น่าเกลียด (มักหมายถึงผู้หญิง)
  ประเภท
  SL

  164
  views

 • Smugge

  แปลว่า
  ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VI

  194
  views

 • Summon

  แปลว่า
  ใช้หมายศาลเรียก, ออกหมายเรียก
  ประเภท
  VT

  197
  views

 • Within

  แปลว่า
  ภายใน
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น

  337
  views

 • Rank

  แปลว่า
  ยศ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล

  301
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำนิยาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  เพิ่มเติม
  ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  453
  views

 • Prose

  แปลว่า
  ร้อยแก้ว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย
  เพิ่มเติม
  ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย

  205
  views

 • Congregate

  แปลว่า
  ตกคลัก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้

  261
  views

 • Favorite

  แปลว่า
  ตัวเก็ง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้
  เพิ่มเติม
  ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ

  379
  views

 • Harsh

  แปลว่า
  กระด้าง
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  เขาส่งเสียงแหบห้าวกระด้างกว่าที่เคยพูดตามปกติ
  เพิ่มเติม
  ที่มีลักษณะขัดแข็ง หมายถึง ที่มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม

  241
  views

 • Or

  แปลว่า
  ก็ดี
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  เจ้าสวรรค์ก็ดี เทพยดาผู้ครองโลกก็ดี หรือเทพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้น
  เพิ่มเติม
  แสดงความหมายเป็นส่วนๆ หรือเน้นความให้มีน้ำหนักเท่ากัน

  366
  views

 • Chinese rich person

  แปลว่า
  เจ๊สัว
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน

  179
  views

 • Observe

  แปลว่า
  ทำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย

  463
  views

 • Synonymy

  แปลว่า
  การศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน, การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย
  ประเภท
  N

  189
  views

 • Catchword

  แปลว่า
  คำพูดติดปาก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ

  165
  views

 • Be simple

  แปลว่า
  ง่ายๆ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักแปลพยายามอธิบายความหมายโดยใช้ประโยคง่ายๆ

  209
  views

 • Avoidance

  แปลว่า
  การเลี่ยง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  เพิ่มเติม
  การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย

  212
  views

 • Belong to

  แปลว่า
  ตกเป็นของ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  228
  views

 • Royal

  แปลว่า
  ต้น
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
  เพิ่มเติม
  เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน

  395
  views

 • Act

  แปลว่า
  แสดงท่าที
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หล่อนแสดงท่าทีรังเกียจเขาเต็มที่
  เพิ่มเติม
  ทำอาการแสดงให้รู้ความหมายเป็นนัย

  578
  views

 • With

  แปลว่า
  เข้ากับ
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  เมื่อความสามารถประกอบเข้ากับประสบการณ์ จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน

  349
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำจำกัดความ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า
  เพิ่มเติม
  ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  411
  views

 • Definition

  แปลว่า
  คำอธิบายศัพท์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย
  เพิ่มเติม
  ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  478
  views

 • Move

  แปลว่า
  ไหวติง
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาอยู่ในท่านิ่งคล้ายหุ่นปั้นไม่ไหวติงเลย
  เพิ่มเติม
  มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ไหวติงหมายถึงไม่เคลื่อนไหว

  488
  views

 • Arm

  แปลว่า
  จับอาวุธ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ
  เพิ่มเติม
  ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้

  278
  views

 • Pair

  แปลว่า
  คู่
  ประเภท
  CLAS
  ตัวอย่าง
  กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่
  เพิ่มเติม
  ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง

  346
  views

 • Salt water

  แปลว่า
  น้ำเค็ม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กุ้งบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเค็มแล้วเจริญเติบโตได้ดีกว่า
  เพิ่มเติม
  น้ำที่มีรสเค็มหมายถึงน้ำในทะเล

  214
  views

 • Chinese rich person

  แปลว่า
  เจ้าสัว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่มีลักษณะเป็น เจ้าสัว ดำเนินธุรกิจ การค้าและการเงิน การธนาคาร
  เพิ่มเติม
  คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน)

  206
  views

 • Lack of gratitude

  แปลว่า
  มักขะ
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  หนึ่งในอุปกิเลส 16 หมายถึงความลบหลู่คุณท่าน

  168
  views

 • Acquire knowledge

  แปลว่า
  ชุบตัว
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเชื่อว่าการไปศึกษาในประเทศตะวันตกก็เท่ากับไปชุบตัว
  เพิ่มเติม
  โดยปริยายหมายถึงไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้สูงขึ้น ดีขึ้น โดยมากหมายถึงในยุโรปและอเมริกา

  291
  views

 • Flirt

  แปลว่า
  อ่อยเหยื่อ
  ประเภท
  V
  เพิ่มเติม
  ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล

  313
  views

 • Expect

  แปลว่า
  คาดว่า, คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า
  ประเภท
  VI

  374
  views

 • Idiom

  แปลว่า
  สำนวน, กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง
  ประเภท
  N

  294
  views

 • Miss

  แปลว่า
  ตก
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าคำนี้ตกไปจากประโยค จะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป

  456
  views

 • Take off the opponent's all chesses

  แปลว่า
  กินดาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน
  เพิ่มเติม
  กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)

  195
  views

 • Bamboo tube

  แปลว่า
  กระบอกไม้ไผ่
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หลาม หมายถึงการทำอาหารให้สุกในกระบอกไม่ไผ่
  เพิ่มเติม
  ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน

  233
  views

 • Expect

  แปลว่า
  คาดว่า, คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า
  ประเภท
  VT

  403
  views

 • Malefactor

  แปลว่า
  ผู้กระทำความผิด (ทางกฏหมาย), ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด
  ประเภท
  N

  174
  views

 • Misfortune

  แปลว่า
  บาปเคราะห์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้
  เพิ่มเติม
  สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

  373
  views

 • Prepositional phrase

  แปลว่า
  บุพบทวลี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำวิเศษณ์บางทีก็มีลักษณะเป็นบุพบทวลีได้เหมือนกัน
  เพิ่มเติม
  คำบุพบทที่เรียงต่อกันซึ่งมีความหมาย

  296
  views

 • Chinese rich person

  แปลว่า
  เจ้าขรัว
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน

  192
  views

 • Conceal

  แปลว่า
  กลบ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน
  เพิ่มเติม
  ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง

  337
  views

 • Not

  แปลว่า
  ไม่ได้
  ประเภท
  AUX
  ตัวอย่าง
  รัฐบาลไม่ได้แก้ไขราคาข้าวตกต่ำอย่างจริงจัง
  เพิ่มเติม
  เป็นคำช่วยกริยาแสดงความหมายปฏิเสธ

  292
  views

 • Tyro (tiro)

  แปลว่า
  กระดูกอ่อน
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงคนอ่อนหัด ไม่มีประสบการณ์

  176
  views

 • Establishing word

  แปลว่า
  คำตั้ง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม

  413
  views

 • Above

  แปลว่า
  ข้างบน
  ประเภท
  PREP
  ตัวอย่าง
  เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป

  364
  views

 • Sign

  แปลว่า
  เค้า
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เย็นนี้อย่าออกไปข้างนอกเลย ดูสิเริ่มมีเค้าว่าฝนจะตกอีกแล้ว
  เพิ่มเติม
  สิ่งที่เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกให้รู้

  363
  views

 • Understand

  แปลว่า
  เข้าใจ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
  เพิ่มเติม
  รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน

  279
  views

 • Strange

  แปลว่า
  แปลกประหลาด
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา
  เพิ่มเติม
  ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

  396
  views

 • Backstreet2

  แปลว่า
  (การทำผิดกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นในที่ลับ
  ประเภท
  ADJ

  98
  views

 • Cleanup

  แปลว่า
  การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  221
  views

 • Cast before

  แปลว่า
  เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, ไม่มีประโยชน์, ไร้ความหมาย
  ประเภท
  PHRV

  172
  views

 • Clean up

  แปลว่า
  ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
  ประเภท
  PHRV

  216
  views

 • Epexegesis

  แปลว่า
  การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
  ประเภท
  N

  151
  views

 • Expectancy

  แปลว่า
  ความคาดหมาย, ความคาดหวัง, การคาดหวัง
  ประเภท
  N

  192
  views

 • Racketeer

  แปลว่า
  ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  177
  views

 • Speakeasy

  แปลว่า
  ร้านขายเหล้าที่ผิดกฏหมาย
  ประเภท
  N

  145
  views

 • Valid

  แปลว่า
  ถูกต้องตามกฎหมาย, ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  214
  views

 • Jaywalker

  แปลว่า
  คนที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  110
  views

 • Infract

  แปลว่า
  กระทำผิดกฎหมาย, ละเมิด, ฝ่าฝืน
  ประเภท
  VT

  109
  views

 • Imputable

  แปลว่า
  ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  114
  views

 • In vain

  แปลว่า
  อย่างไร้ความหมาย, อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ
  ประเภท
  ADV

  201
  views

 • Justice

  แปลว่า
  ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย
  ประเภท
  N

  190
  views

 • Offence

  แปลว่า
  การกระทำผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  198
  views

 • Thio-

  แปลว่า
  คำอุปสรรค มีความหมายว่า กำมะถัน
  ประเภท
  PRF

  134
  views

 • Legitimate

  แปลว่า
  ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
  ประเภท
  VT

  372
  views

 • Anticipate

  แปลว่า
  คาดหวัง, คาดหมาย, คอยท่า, คอย
  ประเภท
  VT

  303
  views

 • Back door2

  แปลว่า
  วิธีการที่ผิดกฏหมาย, วิธีลับ
  ประเภท
  N

  119
  views

 • Backscratching

  แปลว่า
  การให้ความช่วยเหลือกลับ (มักไปในทางผิดกฎหมาย)
  ประเภท
  N

  171
  views

 • Cheers

  แปลว่า
  คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี
  ประเภท
  INT

  267
  views

 • Mean to

  แปลว่า
  มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ
  ประเภท
  PHRV

  393
  views

 • Lawful

  แปลว่า
  ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
  ประเภท
  ADJ

  138
  views

 • Legality

  แปลว่า
  ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย
  ประเภท
  N

  164
  views

 • Mumbo-jumbo

  แปลว่า
  ภาษาหรือพิธีสำคัญแต่ไม่มีความหมาย
  ประเภท
  N

  318
  views

 • Neologism

  แปลว่า
  คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ
  ประเภท
  N

  278
  views

 • Neology

  แปลว่า
  คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ
  ประเภท
  N

  148
  views

 • Undertone

  แปลว่า
  ความหมายซ่อนเร้น, ความรู้สึกซ่อนเร้น
  ประเภท
  N

  168
  views

 • Hack1

  แปลว่า
  เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
  ประเภท
  VI

  236
  views

 • Peddler

  แปลว่า
  คนขายยาผิดกฎหมาย
  ประเภท
  N

  190
  views

 • Purposeful

  แปลว่า
  ซึงมีจุดประสงค์, ซึ่งมีความหมาย
  ประเภท
  ADJ

  199
  views

 • Mean1

  แปลว่า
  มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ
  ประเภท
  VT

  397
  views

 • Clean

  แปลว่า
  ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ
  ประเภท
  SL

  543
  views

ค้นหา "ความหมาย" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด