ผลไม้ในภาษาอีสาน

ผลไม้ในภาษาอีสาน

Posted on Mar 28,2018 at 02:48 PM

ผลไม้ในภาษาอีสาน

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

ผลไม้ในภาษาอีสาน

บักเขียบ คืออะไร

ผลไม้ในภาษาอีสาน

บักมี่ คืออะไร

ผลไม้ในภาษาอีสาน

บักนัด คืออะไร

ผลไม้ในภาษาอีสาน

บักสีดา คืออะไร

ผลไม้ในภาษาอีสาน

บักทัน คืออะไร

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า ผลไม้ในภาษาอีสาน