คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด อ.

อัปเดตเมื่อ 8/4/2018, 8:36:38 PM

จำนวนการเข้าชม 999 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด อ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด อ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

2

ผมเบสนะ

คะแนน 100%

3

เก๋ไก๋สไลเดอร์จ้าา

คะแนน 100%

4

ร.ร

คะแนน 100%

5

ตอแล

คะแนน 100%