คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ห.

อัปเดตเมื่อ 7/15/2018, 10:07:38 AM

จำนวนการเข้าชม 999 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ห.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ห

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

2

รักนะ

คะแนน 100%

3

ผมเบสนะ

คะแนน 100%

4

ปัทมพร ม.3

คะแนน 100%

5

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%