คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ส.

อัปเดตเมื่อ 7/15/2018, 10:07:25 AM

จำนวนการเข้าชม 999 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ส.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ส

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

อาม

คะแนน 100%

2

ผมเบสนะ

คะแนน 100%

3

874526

คะแนน 100%

4

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

5

งามง๊าม

คะแนน 100%