คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ศ.

อัปเดตเมื่อ 7/13/2018, 10:06:31 PM

จำนวนการเข้าชม 522 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ศ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ศ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

ผมเบสนะ

คะแนน 100%

2

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

3

p

คะแนน 100%

4

pajaree

คะแนน 100%

5

สสย

คะแนน 100%