อัปเดตเมื่อ 7/4/2018, 7:45:35 AM

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด พ.

จำนวนการเข้าชม 342 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1ปัท100%30 วินาที8/28/2018, 12:56:14 PM
2Chowvalid Tan92.5%30.375 วินาที7/23/2018, 10:23:41 PM
3mass90%32 วินาที7/5/2018, 10:43:53 AM
4นา90%46 วินาที9/9/2018, 10:15:10 AM
5cerzzlive90%104 วินาที7/4/2018, 3:09:37 PM
6pp85%28.25 วินาที10/1/2018, 3:21:07 AM
7เมฆ80%39 วินาที8/25/2018, 9:34:30 PM
8จักรพันธ์80%57 วินาที10/21/2018, 7:22:19 AM
9จอม70%36 วินาที7/24/2018, 6:39:35 PM
10เจม70%58 วินาที8/2/2018, 4:29:54 PM
11ภีท70%59 วินาที7/7/2018, 11:39:16 PM
12Tiger70%63 วินาที7/4/2018, 12:29:25 PM
1370%103 วินาที7/10/2018, 4:40:37 PM
14Happy60%29 วินาที7/24/2018, 9:05:23 PM
15ชาลิสา แก้วอนันต์60%43 วินาที9/6/2018, 9:47:48 PM
16มานพ60%72 วินาที8/21/2018, 3:00:35 PM
17kittipongint50%29 วินาที7/4/2018, 7:46:41 AM
18...50%29 วินาที8/16/2018, 8:45:46 PM
19Tongla50%29 วินาที8/26/2018, 11:46:49 AM
20.50%44 วินาที7/5/2018, 6:21:10 PM
21gguunn2150%45 วินาที10/30/2018, 7:07:56 PM
22แป๋ว50%48 วินาที9/9/2018, 10:14:11 AM
23ฟูจิ50%48 วินาที11/3/2018, 11:05:21 PM
24ต้นนำ50%54 วินาที11/7/2018, 8:00:14 PM
25ฝน40%30 วินาที7/22/2018, 5:58:59 PM
26พรพรรณ40%43 วินาที9/8/2018, 6:36:50 PM
27กันตยา ม. 330%56 วินาที8/16/2018, 8:13:50 PM
28แพ30%60 วินาที10/18/2018, 12:03:10 PM
29กมลพัชร หวังชัย20%45 วินาที8/9/2018, 8:19:00 PM