อัปเดตเมื่อ 4/4/2018, 7:25:14 AM

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

จำนวนการเข้าชม 359 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 5 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1too100%11 วินาที6/29/2018, 11:13:26 AM
2+100%12 วินาที9/6/2018, 10:16:51 PM
3Wa100%13 วินาที4/28/2018, 6:11:54 PM
4Chayanis100%14 วินาที6/6/2018, 4:13:44 PM
5mass100%14 วินาที7/5/2018, 10:50:04 AM
6nk100%14 วินาที8/5/2018, 10:25:45 PM
7h100%18 วินาที10/16/2018, 8:04:08 PM
8Ui100%19 วินาที5/11/2018, 12:30:37 AM
9สายทอง100%24.5 วินาที5/10/2018, 3:36:50 PM
10Booom!100%25 วินาที4/9/2018, 2:16:11 AM
11Attapong Boonsrang100%26 วินาที4/11/2018, 4:31:24 PM
12เฮอร์ไมโอนี่100%31 วินาที4/26/2018, 11:04:59 PM
13ตาล90%14 วินาที7/10/2018, 6:57:27 PM
14A90%15 วินาที9/30/2018, 8:24:14 PM
15ชีวิน ตาทิพย์90%16 วินาที4/15/2018, 4:15:26 PM
16นกยุง90%19 วินาที6/8/2018, 10:32:40 PM
17pp86.66600000000001%15 วินาที10/1/2018, 3:36:06 AM
18Ai Alice86.66600000000001%17 วินาที5/15/2018, 10:43:12 PM
19รัก80%14 วินาที5/16/2018, 8:14:33 PM
20Kae Kamolwan80%16 วินาที4/6/2018, 10:53:10 AM
21ing80%16 วินาที8/23/2018, 11:13:31 AM
22เสาวรี เอี่ยมละออ80%20 วินาที4/6/2018, 4:24:32 PM
23กะแรบงสเพจ80%20 วินาที6/28/2018, 4:58:08 PM
24จอม80%20 วินาที7/24/2018, 6:44:17 PM
25ไปร์80%23 วินาที4/27/2018, 11:33:46 AM
26Keambum57580%28 วินาที5/15/2018, 9:31:37 PM
27ที80%31 วินาที4/4/2018, 11:39:40 AM
28เลเลอ80%33 วินาที4/16/2018, 8:23:04 AM
29ไหไฟล60%10 วินาที7/23/2018, 10:45:11 PM
30Active Directory (0)60%12 วินาที6/29/2018, 4:14:28 PM
31kaderasin60%13 วินาที6/21/2018, 10:47:10 PM
32มิ้น60%15 วินาที5/9/2018, 10:44:16 AM
33'เปรี้ยว' ววว'60%16 วินาที9/15/2018, 9:00:46 PM
34หมูกรอบไข่หวาน60%16 วินาที10/19/2018, 8:33:43 PM
35gguunn2160%18 วินาที10/30/2018, 7:16:47 PM
36Net60%19 วินาที4/6/2018, 6:18:29 PM
37อิง60%21 วินาที9/9/2018, 10:19:49 AM
3860%24 วินาที7/20/2018, 6:10:46 PM
39ธันวา60%30 วินาที5/13/2018, 12:00:54 PM
4060%33 วินาที7/10/2018, 4:07:02 PM
41ฮาริส60%46 วินาที6/11/2018, 1:54:21 PM
42ดาด้า40%21 วินาที9/2/2018, 12:54:16 PM
43อาย40%28 วินาที4/11/2018, 2:04:25 PM
44[email protected]20%18 วินาที10/18/2018, 8:01:04 PM