อัปเดตเมื่อ 4/1/2018, 6:54:14 PM

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

จำนวนการเข้าชม 303 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 5 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1뻡삐100%8 วินาที4/3/2018, 4:03:00 PM
2Wa100%9 วินาที4/28/2018, 6:09:00 PM
3Chayanis100%11 วินาที6/6/2018, 4:04:33 PM
4kaderasin100%11 วินาที6/21/2018, 10:49:09 PM
5หมูกรอบไข่หวาน100%12 วินาที10/19/2018, 8:30:20 PM
6PP100%13 วินาที10/1/2018, 3:42:02 AM
7ทิพย์ธารา100%13.5 วินาที8/28/2018, 9:20:21 PM
8แก้ว100%14 วินาที4/17/2018, 2:18:57 PM
9แนท100%14 วินาที6/6/2018, 7:08:20 PM
10จอม100%14 วินาที7/24/2018, 6:53:54 PM
11สมรัตน์100%14 วินาที10/18/2018, 12:12:32 PM
12ป้อม100%14 วินาที10/18/2018, 12:13:32 PM
13Booom!100%16 วินาที4/9/2018, 2:20:41 AM
14100%16 วินาที6/10/2018, 3:55:19 PM
15นารา100%16 วินาที7/10/2018, 6:56:26 PM
16อินทิรา100%16 วินาที9/15/2018, 8:32:04 PM
17A100%16 วินาที9/30/2018, 8:14:11 PM
18สายทอง100%18.5 วินาที5/10/2018, 3:44:26 PM
19กฤษณา100%19 วินาที4/25/2018, 10:26:24 PM
20เป้100%20 วินาที4/15/2018, 3:20:39 PM
21ฟูจิ100%20 วินาที11/3/2018, 11:10:36 PM
22กก100%23 วินาที4/4/2018, 12:06:36 PM
23too100%23 วินาที6/29/2018, 11:07:09 AM
24100%23 วินาที7/10/2018, 3:59:50 PM
25เอย100%35 วินาที4/5/2018, 6:53:26 AM
26Ai Alice90%14 วินาที5/15/2018, 10:37:18 PM
27+80%13 วินาที9/6/2018, 10:00:32 PM
28อนันตญา80%14 วินาที8/8/2018, 9:02:52 PM
29เยล80%34 วินาที4/1/2018, 1:33:56 PM
30ฟ้า80%49 วินาที6/11/2018, 1:52:38 PM
31มิ้นท์70%12.5 วินาที11/17/2018, 9:19:25 PM
32gguunn2120%20 วินาที10/30/2018, 7:17:26 PM