คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Posted on Jul 15,2018 at 10:09 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด L

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

LAN ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Laplace ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lancaster ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Laptop ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Laser ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Latin ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Latitude ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lawrence ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Leicester ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lens ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lift ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Link ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lipstick ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Load ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L.

Lock ทับศัพท์เป็น