คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Posted on Jul 05,2018 at 07:17 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด K

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Key ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kilobyte ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kilobyte ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

King ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Knight ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Knock ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kuwait ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kolmogorov ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kilocycle ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด K.

Kaersutite ทับศัพท์เป็น