คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด J.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด J.

Posted on May 28,2018 at 07:36 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด J

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Jack ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

James ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Jeans ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Jesus ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Johnson ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Joseph ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Jet ski ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Jubilee ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Juice ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Job ทับศัพท์เป็น