อัปเดตเมื่อ 4/5/2018, 7:29:32 AM

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด H.

จำนวนการเข้าชม 983 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1เครป100%21.5 วินาที5/31/2018, 10:05:07 PM
2tr100%23 วินาที5/26/2018, 10:25:37 PM
3บัว100%24 วินาที5/25/2018, 11:07:56 PM
4Chayanis100%25 วินาที6/5/2018, 2:26:02 PM
5ส่้ิสา100%30 วินาที4/20/2018, 1:47:59 PM
6peyone100%30 วินาที6/15/2018, 9:11:09 AM
7Garceนะจะใครเเหละ100%30 วินาที8/21/2018, 9:12:44 PM
8aree100%31 วินาที4/26/2018, 10:52:18 AM
9honey100%38 วินาที1/10/2019, 5:42:11 PM
10มม100%39 วินาที5/16/2018, 12:47:13 AM
11Mwa100%41 วินาที7/20/2018, 2:08:55 PM
12Yuki Jelly Okamoto100%42 วินาที4/27/2018, 5:12:45 PM
13Atom100%42 วินาที6/1/2018, 12:31:28 AM
14io100%43 วินาที5/26/2018, 10:25:00 PM
15Nakun Tanjariyaporn100%43 วินาที5/28/2018, 7:50:44 AM
16ชื่อวี100%48 วินาที6/24/2018, 9:34:35 AM
17ช่อชมภู เกวะลี ม.2100%48 วินาที8/17/2018, 1:57:33 PM
18สส100%51 วินาที4/27/2018, 12:36:31 AM
19pearr100%65 วินาที4/7/2018, 6:36:12 AM
20Jrasnatt Vongkampun95%23 วินาที5/18/2018, 9:28:54 AM
21Hemphoomee A-faava95%33.5 วินาที7/15/2018, 1:55:08 PM
22Booom!95%34.5 วินาที4/9/2018, 2:12:45 AM
23Kae Kamolwan95%40 วินาที4/6/2018, 10:46:12 AM
2495%53 วินาที4/14/2018, 3:52:19 AM
25อิ่ม93.333%36.6667 วินาที9/30/2018, 10:16:09 AM
26qqqgtav90%26 วินาที11/17/2018, 10:26:03 AM
27parawee.k90%27 วินาที6/15/2018, 8:56:12 AM
28Sd90%31 วินาที5/18/2018, 11:48:42 PM
29โบ90%32 วินาที8/24/2018, 1:54:06 PM
30ตน90%33 วินาที4/20/2018, 7:44:30 AM
31เกรนเจอร์90%35 วินาที4/27/2018, 12:20:04 AM
32เจน90%35 วินาที7/3/2018, 7:14:28 PM
33NOT TODAY- 200690%35 วินาที7/18/2018, 8:45:23 PM
34Big90%35 วินาที8/21/2018, 9:11:55 PM
35ตอง90%35 วินาที1/16/2019, 12:13:47 PM
36ลองดู90%36 วินาที4/26/2018, 1:43:29 PM
37พี่หนึ่ง90%36 วินาที5/10/2018, 4:35:25 PM
38แก้ว90%37 วินาที4/17/2018, 2:20:40 PM
39เฟียต90%38 วินาที4/30/2018, 9:53:54 PM
40yah90%38 วินาที5/3/2018, 5:03:10 PM
41หมูกรอบไข่หวาน90%38 วินาที10/19/2018, 8:15:38 PM
42ชัยรัตน์90%39 วินาที5/8/2018, 1:53:55 PM
4390%40 วินาที5/25/2018, 11:06:32 PM
44tuzy90%41 วินาที4/6/2018, 2:26:24 PM
45เกวลิน ม290%42 วินาที8/17/2018, 1:58:58 PM
46คน90%42.5 วินาที11/6/2018, 10:49:03 AM
47augfu90%43 วินาที11/27/2018, 9:07:21 PM
48ฟยย90%45 วินาที8/5/2018, 9:31:20 PM
49Tonfern90%45 วินาที9/16/2018, 12:16:04 AM
50Amy90%47 วินาที6/11/2018, 8:49:42 PM