อัปเดตเมื่อ 4/4/2018, 7:24:48 AM

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

จำนวนการเข้าชม 704 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1สิรวิชญ์100%23 วินาที4/4/2018, 1:10:53 PM
2มม100%25 วินาที5/16/2018, 12:46:20 AM
3Kae Kamolwan100%29 วินาที4/6/2018, 10:48:46 AM
4Hemphoomee A-faava100%31 วินาที7/15/2018, 1:54:00 PM
5sakuna100%37 วินาที9/3/2018, 8:25:38 PM
6ที100%38 วินาที4/4/2018, 11:40:30 AM
7ไข่มุก100%40 วินาที4/27/2018, 12:39:37 AM
8Milk100%41 วินาที7/3/2018, 2:26:26 PM
9Win100%58 วินาที7/29/2018, 6:32:13 PM
10Atjima100%61 วินาที7/24/2018, 7:06:04 AM
11Chayanis95%28.5 วินาที6/5/2018, 2:28:32 PM
12คน93.333%25 วินาที11/26/2018, 7:06:05 PM
13บัว92.5%23.25 วินาที5/25/2018, 11:09:08 PM
14Panuwat Promprung90%28 วินาที5/20/2018, 12:32:52 PM
15790%30 วินาที1/23/2019, 4:54:29 PM
16ks90%34 วินาที7/22/2018, 11:05:06 PM
17590%35 วินาที10/30/2018, 2:06:46 PM
18Y90%35 วินาที1/23/2019, 4:53:48 PM
19ช่อชมภู เกวะลี ม.290%36 วินาที8/17/2018, 1:59:21 PM
20ับาสแฟ้ง90%49 วินาที8/17/2018, 2:16:35 PM
21จอม90%53 วินาที7/24/2018, 7:15:07 PM
22Oui90%57 วินาที4/22/2018, 7:30:21 PM
23โอ90%70 วินาที4/4/2018, 11:38:41 AM
24กรรณิการ์ นริศรา86.667%25 วินาที8/16/2018, 9:28:24 AM
25Booom!86.667%30 วินาที4/9/2018, 1:59:19 AM
26parawee.k85%28 วินาที6/15/2018, 8:56:50 AM
27จั้มเปอร์85%45 วินาที6/17/2018, 10:54:01 AM
2885%49.5 วินาที4/27/2018, 12:38:39 AM
29เอ๋กับเต้80%26 วินาที8/16/2018, 9:16:22 AM
30augfu80%32 วินาที11/27/2018, 9:08:03 PM
31เกรนเจอร์80%33 วินาที4/27/2018, 12:21:49 AM
32ตางค์&แน็ก80%36.5 วินาที8/17/2018, 2:17:15 PM
33ชนิสรา80%39 วินาที6/28/2018, 9:25:02 PM
34bigbosseve80%39 วินาที8/30/2018, 8:30:28 PM
35aaaomsinnnn80%39 วินาที9/2/2018, 5:33:56 PM
36เสาวรี เอี่ยมละออ80%44 วินาที4/6/2018, 4:26:19 PM
37ปอย80%46 วินาที8/16/2018, 9:04:34 AM
38Gasp80%54 วินาที6/25/2018, 10:50:49 AM
39Me80%58 วินาที8/20/2018, 12:27:14 AM
40เบล80%58 วินาที9/18/2018, 10:18:39 AM
41Good80%60 วินาที5/9/2018, 2:34:40 AM
42นิ้ง80%66 วินาที7/17/2018, 12:59:46 PM
43wan80%70 วินาที6/12/2018, 7:27:25 PM
44Song80%118 วินาที4/18/2018, 6:14:55 AM
45moo80%630.5 วินาที7/4/2018, 12:01:59 PM
46ชีวิน ตาทิพย์77.5%30.75 วินาที4/15/2018, 4:17:10 PM
47Kamolsikan Phumiket70%28 วินาที6/11/2018, 9:05:30 PM
48เฟียต70%30 วินาที4/30/2018, 9:53:04 PM
49Min Yoongi70%30 วินาที7/23/2018, 8:31:30 PM
50มิ้นวัด ม270%30.6667 วินาที8/17/2018, 2:16:26 PM