คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Posted on Apr 04,2018 at 12:24 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด G

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Galaxy ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Game ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Gateway ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Gear ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Gift ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Golf ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Graph ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Ground ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Gulf ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G.

Google ทับศัพท์เป็น