Posts tagged: ออกเสียงเหมือนกัน

มาเช็คกันดีกว่า คำที่ออกเสียงคล้ายกันจนเรามักใช้ผิดกันบ่อย ๆ

สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (หรือแม้แต่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็ตาม) สิ่งที่เราเจอกันเสมอก็คือ การสับสนทางไวยากรณ์ หรือการใช้คำบางคำผิดหรือสับสน โดนเฉพาะคำที่ออกเสียงคล้ายๆ กัน

© 2016 Kint Studio. All rights reserved.