Search by tag: %e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

ที่มาของสำนวนไทย

Written on September 12, 2016 in ภาษาไทย

วันนี้เราจะมาดูกันว่าสำนวนไทยนั้นมีที่มาจากอะไรกันได้บ้าง ซึ่งสำนวนไทยมีจำนวนมากมายและมีที่มาที่หลากหลายประเภท ผมได้รว...

Continue reading

รวบรวม 20 สำนวนไทย รู้เอาไว้ ทันสมัยตลอดกาล

Written on September 6, 2016 in ภาษาไทย

จะกี่ยุคกี่สมัย ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาว หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิยมใช้สำนวนไทยอยู่เรื่อย ๆ แบบว่าเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนก็คงไม่ผิด...

Continue reading