Search by tag: %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3

giving

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

Written on December 15, 2015 in พุทธสุภาษิต

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์ ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่ ให้แก่ญาติพี่น้อ...

Continue reading