Search by tag: %e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2

ที่มาของสำนวนไทย

Written on September 12, 2016 in ภาษาไทย

วันนี้เราจะมาดูกันว่าสำนวนไทยนั้นมีที่มาจากอะไรกันได้บ้าง ซึ่งสำนวนไทยมีจำนวนมากมายและมีที่มาที่หลากหลายประเภท ผมได้รว...

Continue reading