ภาษาไทย

ดำตับเป็ด เป็นคำด่าหรือเป็นคำชม

คำว่าดำตับเป็ดนั้นแท้จริงแล้วเป็นคำด่าหรือเป็นคำชมกันแน่ โดยคนส่วนมากในสมัยนี้จะเข้าใจคำนี้ว่าเป็นคำด่า เนื่องจากได้ยินคำว่า อีดำตับเป็ด ๆ อยู่เนือง ๆ งั้นวันนี้เรามาดูกันว่า ดำตับเป็ด นั้นหมายความว่าอย่างไร

By Admin, ago