Search by tag: %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a

กริยาช่อง 3

Written on สิงหาคม 22, 2017 in กริยา3ช่อง

สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เรามารู้จักกริยาช่อง 3 หรือกริยาช่องที่ 3 จากเรื่องกริยา 3 ช่อง กันต่อเลย เนื่...

Continue reading

กริยาช่อง 2

Written on สิงหาคม 8, 2017 in กริยา3ช่อง

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง ค...

Continue reading