Search by tag: %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ

Written on September 4, 2018 in คำราชาศัพท์

ภาษาไทยนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ค้นคว้าอยู่เสมอหนึ่งในหลักของวิชาภาษาไทยนั้นก็คือคำราชาศัพ...

Continue reading

คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย

Written on February 21, 2018 in คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์นั้นอาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริงๆแล้วถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ อยากจะให้ทุกคนได้ศึกษาไว้เพราะจะ...

Continue reading

ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์

Written on July 30, 2017 in คำราชาศัพท์

มีหลายคนสอบถามมาถึงเรื่องสาเหตุที่ต้องมีคำราชาศัพท์นั้นมีที่มาอย่างไร วันนี้เรามาอธิบายให้ฟังดีกว่า และจะอธิบายให้เห็น...

Continue reading