คำที่มีตัวการันต์

บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเป็นการได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ไปในตัวด้วย บางครั้งบางที คำศัพท์ที่เราพูดกันทุกวัน นาน ๆ ทีถึงจะมีโอกาสได้เขียน หลายคนอาจจะเคยต้องสงสัยว่าตัวเองเขียนถูกไหมนะ

การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ทัณฑฆาต กับ การันต์ แยกออกจากกัน ไม่ใช่ตัวเดียวกัน เครื่องหมายนี้ ( ์ ) เรียกว่า ทัณฑฆาต หรือ ไม้ทัณฑฆาต