Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2

สรรพคุณของกะเพรา

Written on January 9, 2018 in ภาษาไทย

หลังจากได้กล่าวถึงกะเพราหลายบทความมาแล้วบทความนี้เราก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของกะเพราที่มีมากกว่าการนำมาประกอบอาหาร เพื่อใ...

Continue reading

กะเพรา กระเพรา กะเพา เขียนอย่างไรจึงจะมีความหมายถูกต้อง

มีคนไทยหลายคนที่ยังสับสนกับคำว่ากะเพรา แท้จริงแล้วเขียนอย่างไรกันแน่ ระหว่าง กะเพรา หรือ กระเพรา หรือ กะเพา มักจะเป็นปัญหา...

Continue reading