Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87

สวัสดีวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2561

Written on พฤษภาคม 16, 2018 in ทั่วไป

เป็นไงกันบ้างปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นกันหรือเปล่า เปิดเทอมกันแล้ว สมัยนี้ยังมีใครต้องซ้ำชั้นอยู่มั้ยเอ่ย หลายคนคงใช้เวล...

Continue reading

กริยาช่อง 2

Written on สิงหาคม 8, 2017 in กริยา3ช่อง

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง ค...

Continue reading

กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด พร้อมคำอ่าน

Written on มิถุนายน 27, 2017 in กริยา3ช่อง

ในภาษาอังกฤษ การใช้คำประเภทคำกริยา นั้นจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากภาษาไทยในเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำตามช่วงของเวลา ในภาษาไ...

Continue reading