Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-3

กริยาช่อง 3

Written on สิงหาคม 22, 2017 in กริยา3ช่อง

สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เรามารู้จักกริยาช่อง 3 หรือกริยาช่องที่ 3 จากเรื่องกริยา 3 ช่อง กันต่อเลย เนื่...

Continue reading