Category: สุภาษิต

เกร็ดความรู้จากละครข้ามสีทันดร

Written on August 8, 2018 in ทั่วไป

วันนี้เราจะขอพูดถึงละครที่กำลังออนแอร์ในขณะนี้ของพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มโป๊ป ธนวรรธน์นั้นก็คือเรื่องข้ามสีทันดรนั้นเอง ...

Continue reading

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

Written on July 14, 2018 in ภาษาไทย

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอด...

Continue reading

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?

Written on August 17, 2016 in สำนวนไทย

หลายคนต่างสงสัยว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันเลย เพราะว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม...

Continue reading