Category: คำสนธิ

ความหมายและรายละเอียดคำว่า แม่พิมพ์

Written on สิงหาคม 8, 2018 in คำสนธิ

เราทุกคนเกิดมาล้วนมีแบบอย่างในการใช้ชีวิตและคนที่ชี้แนะ อบรม สั่งสอนให้เติบโตขึ้นมา คนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมีป...

Continue reading

คำสนธิ คืออะไร

Written on กันยายน 18, 2017 in คำบาลีและสันสกฤต

วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสนธิว่าคำสนธินั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไร เพื่อ...

Continue reading

คำสนธิ

Written on สิงหาคม 25, 2016 in คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แ...

Continue reading