Category: คำอวยพร

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

Written on June 23, 2018 in คำอวยพร

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานั้นว่ามี...

Continue reading