Admin

Posts by: Admin

การใช้ This – That / These – Those

Written on September 20, 2018 in ทั่วไป

วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องง่ายๆที่อาจมีหลายคนสับสนเกี่ยวกับการใช้ This – That / These – Those 4 คำเหล่านี้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่...

Continue reading

การใช้สระในภาษาไทย

Written on September 17, 2018 in คำบาลีและสันสกฤต

วันนี้ผมมีบทความเกี่ยวกับหลักภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ลองศึกษากันโดยเราจะขอพูดถึงเรื่องของสระ นั้นก็คือการใช้สระ อย่างที่...

Continue reading

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ

Written on September 4, 2018 in คำราชาศัพท์

ภาษาไทยนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ค้นคว้าอยู่เสมอหนึ่งในหลักของวิชาภาษาไทยนั้นก็คือคำราชาศัพ...

Continue reading

คำซ้ำ (Reduplication)

Written on September 4, 2018 in ภาษาไทย

พูดถึงเรื่องของคำซ้ำ หรือ reduplication ในภาษาต่าง ๆ ก็มีอยู่มากมาย รวมถึงในภาษาไทยเราด้วย ภาษาไทยเราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่...

Continue reading

ความหมายและรายละเอียดคำว่า แม่พิมพ์

Written on August 8, 2018 in คำสนธิ

เราทุกคนเกิดมาล้วนมีแบบอย่างในการใช้ชีวิตและคนที่ชี้แนะ อบรม สั่งสอนให้เติบโตขึ้นมา คนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมีป...

Continue reading

เกร็ดความรู้จากละครข้ามสีทันดร

Written on August 8, 2018 in ทั่วไป

วันนี้เราจะขอพูดถึงละครที่กำลังออนแอร์ในขณะนี้ของพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มโป๊ป ธนวรรธน์นั้นก็คือเรื่องข้ามสีทันดรนั้นเอง ...

Continue reading

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

Written on July 14, 2018 in ภาษาไทย

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอด...

Continue reading

เมื่อการเปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

Written on July 10, 2018 in ภาษาอังกฤษ

หลายคนคงเคยได้ยินกฏหรือหลักการการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์กันมาบ้างแล้ว ถ้ายังจำได้มีข้อง่ายคือตาม s ตามหลังเ...

Continue reading