Pronoun (คำสรรพนาม)

ในการสื่อสารไม่ว่าชาติไหนๆก็ต้องมีคำใช้เรียกแทนตัวเองและคู่สื่อสาร ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันย่อมมีคำสรรพนามวันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับคำสรรพนามหรือ Pronoun นั่นเอง วันนี้เรามาดูกันเลยว่า pronoun นั้นมีคำอะไรบ้าง

คำมูล

คำมูล หมายถึง คำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ได้ประสมกับคำอื่น ซึ่งคำมูลนี้จะเป็นพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้ ได้แก่